Blog
Imie i Nazwisko
Adres email
Telefon
Wybierz kraj
Okres pracy
Łączny dochód
Potrącony podatek
Kod pocztowy
Dochód w Polsce
Akceptuję regulamin
Aktualnie jesteś tutaj: Start Blog
A- A+

Kwota wolna od podatku w Czechach

Dowiedz się więcej na temat systemu podatkowego u naszych południowych sąsiadów. Dzięki nam kwota wolna od podatku w Czechach nie będzie dla Ciebie problemem a jedynie korzyścią.

Jaka kwota wolna od podatków jest w Czechach?

W Czechach, podobnie, jak w Holandii, właściwie nie istnieje coś takiego, jak kwota wolna od podatku. W zamian za to, mieszkańcy tego europejskiego państwa, mogą skorzystać z wielu atrakcyjnych ulg oraz odliczeń od podatku dochodowego. Z jakich ulg i odliczeń mogą korzystać rezydenci Republiki Czeskiej oraz Ci, którzy osiągnęli większość swoich dochodów właśnie w tym kraju?

Rezydenci i nierezydenci podatkowi

Podział na rezydentów i nierezydentów podatkowych jest istotny przy rozliczaniu PDOF, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych. Jakie są między nimi różnice? Rezydenci podatkowi to osoby, które albo mieszkają w Czechach, albo spędzają na ich terytorium 183 dni w danym roku (wyklucza się tutaj studia oraz leczenie). Posiadają oni nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że opodatkowaniu podlegają wszystkie ich dochody, nie tylko te zarobione na terenie Czech, ale również w każdym innym kraju. Natomiast nierezydenci podatkowi to Ci, którzy nie spełniają kryteriów, aby zostać rezydentem, ale mimo tego pracują na terenie Czech. W tej sytuacji mają ograniczony obowiązek podatkowy i rozliczają się tylko z tego, co zarobili na terenie Republiki Czeskiej.

Jakiej wysokości podatki mają Czechy? Kwota wolna od podatku

Jeżeli pracownik, który jest czeskim rezydentem (spełnia kryteria: mieszka w Czechach lub spędza w nich 183 dni) lub większość swoich dochodów osiągnął w Czechach, to może ubiegać się i skorzystać z wielu ulg oraz odliczeń podatkowych. Jakiego typu to są ulgi? Są to ulgi obniżające podstawę opodatkowania, bardziej znane właśnie pod nazwą "kwoty wolne od podatku". Zalicza się do nich darowizny oraz oddawanie krwi, czyli wszelkiego rodzaju wpłaty na cele charytatywne, które wpłaca się na konta fundacji, zbiórek internetowych czy różnego rodzaju stowarzyszeń.

W tej kategorii można zaliczyć również wpłaty na służbę publiczną, jak policja oraz straż pożarna, jak i zakupy dla osób niepełnosprawnych środków zdrowotnych. W tej sytuacji łączna kwota darowizny musi być o minimalnej wartości 1000 koron. Oddanie krwi to darowizna o kwocie 2000 koron, a oddanie organów do przeszczepu 20 000 koron. Kolejnym czynnikiem jest ulga odsetkowa z kredytu hipotecznego oraz mieszkaniowego. Jednak, spłacana nieruchomość, musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej. Następna ulga dotyczy ubezpieczenia emerytalnego oraz polisy na życie. Pozwala to odliczyć nawet 24 000 koron zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Ulgi obniżające podstawę opodatkowania to również składki na organizacje pracownicze i związki zawodowe, ulgi na badania naukowe i ulgi ze wsparciem dla studentów oraz egzaminy kwalifikacyjne/zawodowe, które potwierdzają zdobycie dodatkowego wykształcenia lub kompetencji zawodowych, czyli na przykład naukę nowego języka lub obsługę maszyn.

 

Można również skorzystać z ulg, które obniżają kwotę należnego podatku. Ulgi te są przyznawane poszczególnym podatnikom zależnie od ich indywidualnej sytuacji życiowej. Ulga podstawowa jest przyznawana podatnikom, którzy w Czechach posiadają źródło dochodu w wyniku zatrudnienia, wynajmu oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Ta ulga wynosi 24840 koron. Kolejna ulga jest przyznawana na niepracującego małżonka i wynosi 24840 koron. Przyznanie tej ulgi jest możliwe wtedy, kiedy tylko jeden z małżonków samodzielnie utrzymuje gospodarstwo domowe. Ulga na osobę niepełnosprawną - wynosi od 2520 do 16410 koron (tutaj wysokość ulgi jest całkowicie zależna od stopnia niepełnosprawności konkretnej osoby). Ulga studencka, przyznawana studentom, którzy dodatkowo pracują i nie przekroczyli 26 roku życia. W takiej sytuacji odliczyć można 4020 koron. Ulga przedszkolna - odliczanie kosztów związanych z opłatami za przedszkole, żłobek lub szkołę. Od podatku można odliczyć maksymalnie 9200 koron, a ostateczna kwota jest zależna od kosztów, które ponosi podatnik.

 

Ulga na dziecko

 

Dodatkowo w Czechach można uzyskać ulgę na dziecko, a jej wysokość zależy oczywiście od ilości posiadanego potomstwa. W przypadku jednego dziecka jest to 13404 koron, 19404 koron na dziecko drugie, na dziecko trzecie, czwarte i każde kolejne 24204. W przypadku niepełnosprawności dziecka kwotę można odliczyć dwukrotnie.

Powrót »
Kwota wolna od podatku w Czechach
Współpracują z nami
Kontakt z Nami
+48 534 007 008
Węgierska 31, 33-300 Nowy Sacz
biuro@podatkimeritum.pl
Copyright 2015 Meritum Group. All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności
Zwrot podatku z zagranicy w Suchej Beskidzkiej     Procedura zwrotu     Odzyskaj podatek z zagranicy w swoim mieście    
Projektowanie stron www - iPolska.com.pl