Meritum Podatki

Czym jest Freistellung w Niemczech?

Freistellung czyli zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym, wszelkie prace budowlane wykonywane w Republice Federalnej Niemiec, których odbiorcą (klientem) jest przedsiębiorca, podlegają specjalnemu opodatkowaniu (niem. Bauabzugsteuer). Wszelkie czynności związane z budową, konserwacją, naprawą, przebudową lub rozbiórką budynku są uznawane za usługi budowlane. Podatek wynosi 15% wartości wykonanych prac…

Freistellung czyli zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym, wszelkie prace budowlane wykonywane w Republice Federalnej Niemiec, których odbiorcą (klientem) jest przedsiębiorca, podlegają specjalnemu opodatkowaniu (niem. Bauabzugsteuer). Wszelkie czynności związane z budową, konserwacją, naprawą, przebudową lub rozbiórką budynku są uznawane za usługi budowlane. Podatek wynosi 15% wartości wykonanych prac budowlanych i jest potrącany przez klienta z kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez wykonawcę (Bauunternehmer). Potrącona kwota przekazywana jest przez zleceniodawcę na rachunek bankowy właściwego niemieckiego urzędu skarbowego. Oznacza to, że zleceniodawca potrąca 15% z wynagrodzenia zleceniobiorcy za każdym razem, gdy dokonuje płatności - tak więc zleceniobiorca faktycznie otrzymuje 85% wynagrodzenia, do którego jest uprawniony.

Niemieckie zaświadczenie o zwolnieniu to zaświadczenie wydane przez niemiecki urząd skarbowy, które służy zwolnieniu świadczonych usług budowlanych z ww. podatku

(§ 48d ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym). Umożliwia zatem otrzymanie pełnego, tj. 100%, wynagrodzenia. Należy również zauważyć, że ww. podatek nie jest należny, jeżeli wartość usług budowlanych świadczonych na rzecz zleceniobiorcy nie przekracza w roku kalendarzowym równowartości 5.000 euro (§ 48 ust. 2 pkt 2 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym).

W celu uzyskania zaświadczenia o zwolnieniu z opodatkowania wykonanych robót budowlanych, kontrahent (wykonawca robót budowlanych) powinien złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla niego niemieckim urzędzie skarbowym, o ile jest już zarejestrowany dla celów podatkowych i posiada niemiecki numer identyfikacji podatkowej. Jeśli wykonawca nie jest jeszcze zarejestrowany jako niemiecki podatnik i w związku z tym nie posiada niemieckiego numeru podatkowego, należy złożyć odpowiedni wniosek o rejestrację i nadanie niemieckiego numeru identyfikacyjnego VAT. Wniosek musi określać cel rejestracji podatkowej i zawierać prośbę o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu.

W przypadku przedsiębiorców z Polski rejestracja podatkowa odbywa się w jednym z trzech niemieckich urzędów skarbowych wyznaczonych do tego celu. Właściwym urzędem skarbowym dla firm o nazwach zaczynających się od A do G jest urząd skarbowy Hameln, od H do L urząd skarbowy Oranienburg. Urząd Skarbowy w Oranienburgu, od M do R Urząd Skarbowy w Cottbus, a od S do Ź Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Wydanie zaświadczenia o zwolnieniu trwa zazwyczaj do jednego miesiąca i jest wydawane na określony okres (zazwyczaj jeden rok). Przedsiębiorca niebędący rezydentem Republiki Federalnej Niemiec otrzymuje zawiadomienie o zwolnieniu z budowlanego podatku u źródła od właściwego dla niego niemieckiego urzędu skarbowego, jeśli udowodni, że wypełnił wszystkie swoje zobowiązania podatkowe w Niemczech zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwolnienie z budowlanego podatku u źródła jest również możliwe, jeśli przedsiębiorca niebędący rezydentem Republiki Federalnej Niemiec wykaże niemieckim organom podatkowym i uwiarygodni, że nie musi płacić żadnych podatków związanych z działalnością gospodarczą w Niemczech (np. w przypadku krótkoterminowej działalności w Niemczech). 

Zwolnienie z potrącenia podatku budowlanego może zostać przedłużone, w tym celu przedsiębiorca musi przedłożyć szereg dodatkowych dokumentów. W przypadku przedłużenia niemiecki urząd skarbowy sprawdza m.in. czy pracownicy wnioskodawcy nie pracują w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku (w związku z rezydencją podatkową i obowiązkiem odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w Niemczech) oraz czy wnioskodawca nie prowadzi prac budowlanych w jednym i tym samym miejscu dłużej niż rok (w związku z tzw. zakładem podatkowym).

Jedną z najistotniejszych kwestii w związku z niemieckim zaświadczeniem o zwolnieniu i podatkiem u źródła od robót budowlanych jest sytuacja, w której polski wykonawca korzysta z usług innych polskich podwykonawców przy świadczeniu usług budowlanych w Niemczech. W takim przypadku polscy podwykonawcy również powinni ubiegać się o certyfikat zwolnienia. Dotyczy to również sytuacji, gdy mają oni siedzibę i prowadzą znaczną część swojej działalności wyłącznie w Polsce. W przeciwnym razie polski wykonawca zatrudniający polskich podwykonawców zobowiązany jest do zapłaty podatku budowlanego u źródła w wysokości 15% od ich wynagrodzenia.

Nierzadko zdarza się, że wynagrodzenie polskiego podwykonawcy - z uwagi na brak zaświadczenia o zwolnieniu - jest pomniejszane o 15% poprzez potrącenie budowlanego podatku u źródła. Nie oznacza to jednak, że te 15% przepada - można je odzyskać.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.8/5.0
Na podstawie: 7 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech Minijob jest popularnym wyborem wśród mieszkańców Niemiec, w tym studentów, emerytów, czy osób otrzymujących zasiłek obywatelski, jako sposób na poprawę ich sytuacji finansowej. Jednak ważnym aspektem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tego typu zatrudnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnienie w formie Minijob nie…

Czy praca w Niemczech po godzinach jest opodatkowana?

Koszty rozwodu w Niemczech – opłaty adwokackie i sądowe

Rozwód jest procesem, który zawsze generuje koszty. Jednakże, masz wpływ na ich minimalizację. Poznanie sposobów obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i identyfikacja elementów podlegających redukcji mogą być kluczowe. Dowiedz się więcej z tego artykułu, jak ograniczyć wydatki związane z rozwodem i osiągnąć wyniki dostosowane do Twoich potrzeb finansowych. Koszty Rozwodu w Niemczech – Podstawowe Fakty…

Podatek od darowizny w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku w Niemczech

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku? Gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest zapłacenie podatku od spadku. Istnieje jednak kilka metod, aby ten podatek zmniejszyć, na przykład przez darowizny dokonywane za życia. Oto kilka wskazówek, jak to zrealizować i jakie ulgi podatkowe są dostępne. Oszczędzanie na Podatku od Spadku: Różne Metody Zasadniczo, lepiej jest obdarowywać niż…

Odbierz większy podatek z Niemiec. Jak to zrobić?

Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech. Nawet 480 Euro!

Ekstra wynagrodzenie z pracy. Aż do 480 euro rocznie Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech.  Jeżeli jesteś osobą pracującą od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszałeś już o świadczeniach kapitałowych (VL lub VwL). Dla niektórych osób ta kwestia może być jednak zupełnie obca. VL to atrakcyjne, dodatkowe środki finansowe od pracodawcy, które można wykorzystać do zbudowania pewnej…

Co to jest numer BSN w Holandii (dawny numer sofi) i do czego jest potrzebny?

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu.  Zatrudnienie w Niemczech -różnice między wynagrodzeniem brutto a netto. W roku 2023, minimalna stawka godzinowa w Niemczech to 12 euro brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki na poziomie 1980 euro. Istotne jest, by mieć świadomość, że negocjacje wynagrodzeń w…

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech Zadłużenie po zmarłej osobie może być sporym obciążeniem dla spadkobierców. Aby nie stać się odpowiedzialnym za te zobowiązania, kluczowe jest podjęcie szybkich i świadomych decyzji. Kiedy przychodzi do dziedziczenia długów, istnieje kilka rodzajów zobowiązań, które mogą być przeniesione na spadkobierców. Są to na przykład: zadłużenia kontraktowe,…

Współpracują z nami: