Meritum Podatki

Czym jest Freistellung w Niemczech?

Freistellung czyli zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym, wszelkie prace budowlane wykonywane w Republice Federalnej Niemiec, których odbiorcą (klientem) jest przedsiębiorca, podlegają specjalnemu opodatkowaniu (niem. Bauabzugsteuer). Wszelkie czynności związane z budową, konserwacją, naprawą, przebudową lub rozbiórką budynku są uznawane za usługi budowlane. Podatek wynosi 15% wartości wykonanych prac…

Freistellung czyli zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym, wszelkie prace budowlane wykonywane w Republice Federalnej Niemiec, których odbiorcą (klientem) jest przedsiębiorca, podlegają specjalnemu opodatkowaniu (niem. Bauabzugsteuer). Wszelkie czynności związane z budową, konserwacją, naprawą, przebudową lub rozbiórką budynku są uznawane za usługi budowlane. Podatek wynosi 15% wartości wykonanych prac budowlanych i jest potrącany przez klienta z kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez wykonawcę (Bauunternehmer). Potrącona kwota przekazywana jest przez zleceniodawcę na rachunek bankowy właściwego niemieckiego urzędu skarbowego. Oznacza to, że zleceniodawca potrąca 15% z wynagrodzenia zleceniobiorcy za każdym razem, gdy dokonuje płatności - tak więc zleceniobiorca faktycznie otrzymuje 85% wynagrodzenia, do którego jest uprawniony.

Niemieckie zaświadczenie o zwolnieniu to zaświadczenie wydane przez niemiecki urząd skarbowy, które służy zwolnieniu świadczonych usług budowlanych z ww. podatku

(§ 48d ust. 1 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym). Umożliwia zatem otrzymanie pełnego, tj. 100%, wynagrodzenia. Należy również zauważyć, że ww. podatek nie jest należny, jeżeli wartość usług budowlanych świadczonych na rzecz zleceniobiorcy nie przekracza w roku kalendarzowym równowartości 5.000 euro (§ 48 ust. 2 pkt 2 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym).

W celu uzyskania zaświadczenia o zwolnieniu z opodatkowania wykonanych robót budowlanych, kontrahent (wykonawca robót budowlanych) powinien złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla niego niemieckim urzędzie skarbowym, o ile jest już zarejestrowany dla celów podatkowych i posiada niemiecki numer identyfikacji podatkowej. Jeśli wykonawca nie jest jeszcze zarejestrowany jako niemiecki podatnik i w związku z tym nie posiada niemieckiego numeru podatkowego, należy złożyć odpowiedni wniosek o rejestrację i nadanie niemieckiego numeru identyfikacyjnego VAT. Wniosek musi określać cel rejestracji podatkowej i zawierać prośbę o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu.

W przypadku przedsiębiorców z Polski rejestracja podatkowa odbywa się w jednym z trzech niemieckich urzędów skarbowych wyznaczonych do tego celu. Właściwym urzędem skarbowym dla firm o nazwach zaczynających się od A do G jest urząd skarbowy Hameln, od H do L urząd skarbowy Oranienburg. Urząd Skarbowy w Oranienburgu, od M do R Urząd Skarbowy w Cottbus, a od S do Ź Urząd Skarbowy w Nördlingen z oddziałem w Donauwörth.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Wydanie zaświadczenia o zwolnieniu trwa zazwyczaj do jednego miesiąca i jest wydawane na określony okres (zazwyczaj jeden rok). Przedsiębiorca niebędący rezydentem Republiki Federalnej Niemiec otrzymuje zawiadomienie o zwolnieniu z budowlanego podatku u źródła od właściwego dla niego niemieckiego urzędu skarbowego, jeśli udowodni, że wypełnił wszystkie swoje zobowiązania podatkowe w Niemczech zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwolnienie z budowlanego podatku u źródła jest również możliwe, jeśli przedsiębiorca niebędący rezydentem Republiki Federalnej Niemiec wykaże niemieckim organom podatkowym i uwiarygodni, że nie musi płacić żadnych podatków związanych z działalnością gospodarczą w Niemczech (np. w przypadku krótkoterminowej działalności w Niemczech). 

Zwolnienie z potrącenia podatku budowlanego może zostać przedłużone, w tym celu przedsiębiorca musi przedłożyć szereg dodatkowych dokumentów. W przypadku przedłużenia niemiecki urząd skarbowy sprawdza m.in. czy pracownicy wnioskodawcy nie pracują w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku (w związku z rezydencją podatkową i obowiązkiem odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w Niemczech) oraz czy wnioskodawca nie prowadzi prac budowlanych w jednym i tym samym miejscu dłużej niż rok (w związku z tzw. zakładem podatkowym).

Jedną z najistotniejszych kwestii w związku z niemieckim zaświadczeniem o zwolnieniu i podatkiem u źródła od robót budowlanych jest sytuacja, w której polski wykonawca korzysta z usług innych polskich podwykonawców przy świadczeniu usług budowlanych w Niemczech. W takim przypadku polscy podwykonawcy również powinni ubiegać się o certyfikat zwolnienia. Dotyczy to również sytuacji, gdy mają oni siedzibę i prowadzą znaczną część swojej działalności wyłącznie w Polsce. W przeciwnym razie polski wykonawca zatrudniający polskich podwykonawców zobowiązany jest do zapłaty podatku budowlanego u źródła w wysokości 15% od ich wynagrodzenia.

Nierzadko zdarza się, że wynagrodzenie polskiego podwykonawcy - z uwagi na brak zaświadczenia o zwolnieniu - jest pomniejszane o 15% poprzez potrącenie budowlanego podatku u źródła. Nie oznacza to jednak, że te 15% przepada - można je odzyskać.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.8/5.0
Na podstawie: 7 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Odliczanie wydatków nadzwyczajnych : jak to działa w Niemczech

Prywatne wydatki nie odgrywają roli w niemieckim zeznaniu podatkowym, prawda? Termin „wydatki nadzwyczajne” odnosi się w rzeczywistości do wydatków, które zostały poniesione na sprawy prywatne, ale które nadal mają pozytywny wpływ na niemiecki podatek. Zasadniczo rozróżniamy ogólne wydatki nadzwyczajne i specjalne wydatki nadzwyczajne. Główną różnicą między tymi dwoma rodzajami jest sposób ich deklarowania do celów…

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Współpracują z nami: