Meritum Podatki

Czym jest Lohnsteuerbescheinigung w Niemczech

Czym jest Lohnsteuerbescheinigung w Niemczech Jeśli zastanawiałeś się, jak brzmi nazwa niemieckiego odpowiednika polskiego PIT, właśnie odkryłeś odpowiedź. "Lohnsteuerbescheinigung" to po prostu niemiecka wersja tego, co w Polsce znamy jako PIT-11, czyli karta podatkowa. Ten dokument stanowi zestawienie Twoich dochodów w Niemczech w określonym roku kalendarzowym i stanowi podstawę do przygotowania Twojego zeznania podatkowego, które…

Czym jest Lohnsteuerbescheinigung w Niemczech

Jeśli zastanawiałeś się, jak brzmi nazwa niemieckiego odpowiednika polskiego PIT, właśnie odkryłeś odpowiedź. "Lohnsteuerbescheinigung" to po prostu niemiecka wersja tego, co w Polsce znamy jako PIT-11, czyli karta podatkowa. Ten dokument stanowi zestawienie Twoich dochodów w Niemczech w określonym roku kalendarzowym i stanowi podstawę do przygotowania Twojego zeznania podatkowego, które następnie jest przekazywane do niemieckiego urzędu skarbowego.

Karta podatkowa zawiera szczegółowe informacje o Twoim zatrudnieniu w poszczególnych firmach. Dlatego, jeśli w ciągu roku pracowałeś dla pięciu różnych pracodawców, każdy z nich powinien dostarczyć Ci oddzielną kartę podatkową. Wszystkie te dokumenty są kluczowe dla prawidłowego wypełnienia Twojego zeznania podatkowego.

Otrzymasz "Lohnsteuerbescheinigung", niezależnie od tego, czy Twoim pracodawcą jest niemiecka firma, czy polski podmiot delegujący Cię do pracy w Niemczech. Istnieje możliwość, że karta podatkowa od polskiego pracodawcy będzie dwujęzyczna, co ułatwi zrozumienie informacji w niej zawartych.

Ten dokument nie jest wymagany wyłącznie do celów podatkowych. "Lohnsteuerbescheinigung" to również jeden z kluczowych dokumentów, które często musisz przedstawić, aplikując o różne świadczenia w Niemczech, na przykład w Urzędzie Pracy, znanym jako Bundesagentur für Arbeit.

Jak pozyskać Lohnsteuerbescheinigung?

Twojemu pracodawcy przysługuje obowiązek dostarczenia Ci karty podatkowej najpóźniej do 28 lutego roku następującego. Oznacza to, że jeśli Twoje zatrudnienie miało miejsce w 2022 roku, powinieneś otrzymać ten dokument do końca lutego 2023. Dostarczenie może nastąpić w formie papierowej lub elektronicznej, bezpośrednio na adres e-mail wskazany przez Ciebie pracodawcy.

Istnieje również możliwość otrzymania kilku formularzy Lohnsteuerbescheinigung. Może to mieć miejsce, gdy na przykład w trakcie jednego roku kalendarzowego zaszła zmiana pracodawcy, lub gdy byłeś zatrudniony u tego samego pracodawcy w różnych czasach.

Co zrobić, gdy brakuje karty podatkowej?

Jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymałeś karty podatkowej od swojego pracodawcy, nie musisz się martwić. Na szczęście masz możliwość złożenia deklaracji podatkowej nawet bez tego dokumentu, bazując na ostatnim dostępnym odcinku wypłaty. Zawiera on wszystkie kluczowe informacje wymagane przez urząd skarbowy. Jeśli Twoje zatrudnienie przeciągało się przez różne lata podatkowe, ostatnim odcinkiem będzie zestawienie z grudnia. Natomiast, jeśli Twoje zatrudnienie zakończyło się w ciągu roku podatkowego, końcowym odcinkiem będzie dokument z finalnego miesiąca pracy, który powinien zawierać adnotację "Austritt" (z datą zakończenia pracy).

Co jednak, jeśli napotykasz trudności w uzyskaniu tego dokumentu i nie posiadasz finalnego odcinka wypłaty od pracodawcy? W takim przypadku, w naszej firmie mamy możliwość sporządzenia w Twoim imieniu wniosku do właściwego urzędu skarbowego z prośbą o udostępnienie informacji, które są w ich posiadaniu. Zostanie tam uwzględniona nazwa pracodawcy oraz okres zatrudnienia.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Dochód, uiszczony podatek, wpłaty na ubezpieczenia

Kluczowe informacje prezentowane na Twoim zeznaniu podatkowym to szczegóły dotyczące zarobków, zapłaconego podatku oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. W sekcji oznaczonej numerem trzy na Lohnsteuerbescheinigung wskazano całkowitą kwotę Twojego przychodu, czyli sumę pieniędzy, którą zarobiłeś w określonym roku kalendarzowym. W części oznaczonej cyfrą cztery zobaczysz podatek odprowadzony przez twojego pracodawcę, a tuż pod nią - podatek solidarnościowy, a następnie - podatek kościelny. Łączna suma tych trzech wartości określa maksymalną kwotę zwrotu, o którą możesz ubiegać się.

Kwota zapłaconego podatku jest uzależniona od przypisanej Ci klasy podatkowej. Może również wystąpić sytuacja, w której w polach 4-6 na zeznaniu podatkowym pojawią się jedynie zera. To po prostu wskazuje, że z Twojego przychodu nie zatrzymano żadnego podatku. W tej sytuacji, najbardziej korzystnym rezultatem Twojego rozliczenia byłoby osiągnięcie wyniku "na zero".

Równie ważne są liczby prezentowane w polach: 22a, 23a, 25, 26 i 27. Są to informacje o wysokości odprowadzonych składek ubezpieczeniowych.

Rok podatkowy

Na wierzchu dokumentu jest podany rok podatkowy, którego dotyczy dokument. Jest istotne, aby upewnić się, że pracodawca dostarczył właściwą formę. W przeciwnym wypadku do Twojego zgłoszenia mogą zostać wprowadzone błędne informacje, co prowadzi do nieprawidłowości w całym zeznaniu, wymagając jego poprawki.

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie przekazało żadnych informacji do organów administracji, istnieje duże prawdopodobieństwo otrzymania oficjalnego dokumentu, sygnalizującego brak danych dotyczących Twojego zatrudnienia. W takim momencie zalecane jest przedstawienie tego dokumentu swojemu pracodawcy i zwrócenie się z prośbą o dopełnienie brakujących informacji.

Twoje informacje oraz dane firmy

Lohnsteuerbescheinigung obejmuje także Twoje osobiste dane: imię, nazwisko i adres rezydencji, czy to w Polsce, czy w Niemczech. Znajdują się tam również szczegóły dotyczące Twojego pracodawcy, takie jak pełna nazwa przedsiębiorstwa oraz jego precyzyjny adres, zawierający ulicę, numer budynku, kod pocztowy i nazwę miejscowości. Każde przedsiębiorstwo posiada unikatowy Steuernummer (numer podatkowy), niezbędny do przeprowadzania rozmaitych formalności w Finanzamcie.

Numer Identyfikacyjny

Twoje imię, nazwisko i adres rezydencji to nie jedyne elementy, które umożliwiają Twoją identyfikację w niemieckim urzędzie podatkowym. Na dokumencie podatkowym widnieje także numer identyfikacyjny. Numer ID, znany również jako Identyfikationsnummer lub Steuer-ID, to niemiecki numer identyfikacyjny. Po przydzieleniu, zazwyczaj pozostaje stały. Składa się z jedenastu cyfr i jest analogiczny do polskiego numeru PESEL.

Numer e-TIN

Zdarzają się okoliczności, gdy na Twoim dokumencie podatkowym brakuje numeru ID. Może się to przydarzyć, jeśli dopiero rozpoczynasz swoją drogę zawodową w Niemczech i jesteś zatrudniony na okres krótki, na przykład kilka tygodni, i niemiecki numer identyfikacji podatkowej jeszcze nie został Ci przydzielony. W takich przypadkach do Twojego zeznania podatkowego wprowadzany jest numer e-TIN, który między innymi zawiera pierwsze cztery spółgłoski Twojego imienia i nazwiska oraz rok urodzenia. Numer e-TIN może się pojawić nawet jeśli posiadasz ID-Nummer.

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.3/5.0
Na podstawie: 7 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Gdzie i jak wyrobić numer BSN w Holandii?

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz Jeśli nie masz dużego doświadczenia z rozliczeniami podatkowymi, na początku może być to trochę trudne. Ale z roku na rok będziesz nabierać coraz większej rutyny i obiecuję: gdy urząd skarbowy przeleje zwrot podatku na twoje konto, zapomnisz o całym bólu. Dla wielu…

Współpracują z nami: