Meritum Podatki

Czym jest rezydencja podatkowa?

Jeżeli interesują Cię wszelkie tematy powiązane z rezydencją podatkową przeczytaj z uwagą ten artykuł. Przedstawiamy w nim ten aspekt w pigułce.

Czym jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa - co to jest?

Rezydencja podatkowa to nic innego, jak miejsce, w którym należy dopełnić swoich obowiązków podatkowych. Jest to ustalone przepisami międzynarodowymi, co oznacza, że w tej konkretnej sytuacji nie obowiązują przepisy danego kraju, tylko zawarte i podpisane umowy międzynarodowe, które zostały zatwierdzone z innymi państwami. Warto również wiedzieć, że rezydentura podatkowa nie jest związana z posiadanym przez nas obywatelstwem. Dla przykładu - osoba posiada obywatelstwo holenderskie, a jednocześnie jest rezydentem podatkowym na terenie Norwegii. Jedną z najważniejszych umów, którą zawierają ze sobą państwa, jest ta, która dotyczy unikania podwójnego opodatkowania. Jest to zabezpieczenie dla tych, którzy osiągają określone dochody w Polsce, ale również dodatkowo prowadzą swoją działalność gospodarczą na terenie innego kraju. Jeżeli Polska posiada podpisaną umowę np. z Niemcami i dotyczy ona właśnie podwójnego opodatkowania, to w sytuacji, gdy na terenie Niemiec czerpiesz korzyści finansowe dzięki prowadzonej działalności, możesz skorzystać z dwóch opcji opodatkowania.

Pierwsza z nich, czyli metoda wyłączenia z progresją, jest stosowana wtedy, gdy opodatkowane na terenie np. Niemiec dochody z pracy najemcy, są zwolnione z opodatkowania na terenie Polski. Jeżeli w Polsce osiągniesz dochód, który jest opodatkowany na zasadach ogólnych, to podczas zeznania rocznego powinieneś rozliczyć się stosując metodę wyłączenia z progresją. Druga z metod, to metoda proporcjonalnego rozliczania, która polega na odliczeniu w państwie, w którym posiadamy rezydencję podatku, który zapłaciliśmy poza granicami Polski. Najczęściej z tą formą rozliczenia możemy się spotkać w Danii, USA, Rosji, Austrii, czy Holandii. Ważne jest to, że nasze odliczenie nie może przekraczać części podatku, która odpowiada kwocie podatku należnego, który przypada w konkretnym państwie stosującym metodę rozliczenia. Tę metodę można również zastosować wtedy, gdy między konkretnymi krajami nie została podpisana umowa dotycząca podwójnego opodatkowania.

Jakie warunki powinien spełnić polski rezydent podatkowy?

Aby dokładnie zapoznać się ze wszystkimi warunkami, które należy spełnić, aby zostać polskim rezydentem, zalecamy odwiedzenie strony internetowej polskiego rządu. W skrócie przybliżamy, jakie warunki należy spełniać. W przypadku osób, które mieszkają na terenie Polski, należy spełniać jeden z dwóch warunków. Przebywać na terenie kraju minimum 183 dni w ciągu jednego roku podatkowego lub posiadać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej interesów gospodarczych lub osobistych. Jeżeli podatnik spełnia jeden z tych dwóch warunków, to oficjalnie uznawany jest za polskiego rezydenta. W przypadku nierezydentów, czyli osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski, mają oni ograniczony obowiązek podatkowy. Co to oznacza? Nierezydenci opodatkowują tylko i wyłącznie dochody, które zostały osiągnięte na terytorium kraju.

Na czym dokładnie polega umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania to dokument, który jest zawierany i podpisywany z innymi krajami. Jest to więc umowa międzynarodowa. Jej celem jest ochrona podatników przed opłacaniem podatku dochodowego dwukrotnie, na przykład w Polsce oraz w innym kraju, w którym osiąga się dochody. Na stronie podatki.gov.pl można dokładnie sprawdzić, z jakimi krajami tego typu umowę podpisała Polska. Na ten moment, umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, Polska podpisała z 90 innymi państwami. Dlaczego ta umowa jest tak ważna? Przede wszystkim chroni ona podatnika, który nie jest narażony na konieczność zapłaty podatku dochodowego w dwóch różnych krajach, ale również dotyczy ona organów podatkowych. Jeżeli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania by nie obowiązywała, to mogłoby to spowolnić gospodarkę rynkową oraz zaburzyć swobodny przepływ kapitału.

 

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Ile się czeka na zwrot podatku z Holandii

Jeśli długo czekasz na zwrot podatku z Holandii to warto przeczytać ten artykuł. Może rozwiać Twoje wątpliwości lub skłonić do reakcji i kontaktu z holenderskim Belastigndienst.

Ulga abolicyjna Holandia 2021

Ulga abolicyjna w Holandii i jej likwidacja od 2021. Zobacz ile będziesz dopłacał do podatku w zeznaniu za 2021!

Extra zwrot na dziecko - korekta

Masz dziecko urodzone po 2004 r.? Pracujesz w Holandii? Masz prawo do dodatkowego zwrotu.

Zwrot podatku z Anglii
Rozliczenie Self-Employed

Jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą w Anglii, koniecznie jesteś zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego za okres od 5 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Współpracują z nami: