Meritum Podatki

Dodatki urlopowe wypłacane przez przedsiębiorców

W 2023 roku niemieckie przedsiębiorstwa rozpoczęły wypłacanie pracownikom dodatków urlopowych, które wahają się między 150 a 2258 euro. Pracując w Niemczech, nie tylko zarobki są atrakcyjne, ale również różnorodne bonusy do wynagrodzenia. Jednym z takich bonusów, corocznie otrzymywanym przez miliony pracowników, jest dodatek urlopowy, znany jako Urlaubsgeld. Wielu pracowników otrzymuje ten dodatek już w maju,…

Uzyskaj dodatek urlopowy w Holandii! Sprawdź, kiedy wypłacany jest Vakantiegeld i komu przysługuje

W 2023 roku niemieckie przedsiębiorstwa rozpoczęły wypłacanie pracownikom dodatków urlopowych, które wahają się między 150 a 2258 euro.

Pracując w Niemczech, nie tylko zarobki są atrakcyjne, ale również różnorodne bonusy do wynagrodzenia. Jednym z takich bonusów, corocznie otrzymywanym przez miliony pracowników, jest dodatek urlopowy, znany jako Urlaubsgeld. Wielu pracowników otrzymuje ten dodatek już w maju, co czyni go jednym z najbardziej oczekiwanych świadczeń, z uwagi na to, że średnio wynosi on kilkaset euro.

Wysokość dodatku urlopowego Urlaubsgeld różni się w zależności od sektora i rozmiaru przedsiębiorstwa. W poprzednim roku wynosił on od 150 do 2258 euro, jak podaje Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Böcklera. W tym roku również około połowy niemieckich pracowników oczekuje na dodatkowe środki przed sezonem wakacyjnym.

Należy zauważyć, że wypłata dodatku urlopowego w Niemczech zależy od wielkości firmy oraz sektora, w jakim działa. Z badań IFO wynika, że najczęściej dodatek ten wypłacają duże (76%) oraz przemysłowe (78%) przedsiębiorstwa. W mniejszych firmach, zwłaszcza w sektorze usług, wskaźnik ten spada do 41%. Średnio, 57% wszystkich badanych firm deklaruje wypłatę dodatku urlopowego swoim pracownikom.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Choć w większości przypadków wypłata dodatku urlopowego jest inicjatywą pracodawcy, istnieją sytuacje, kiedy pracownik może domagać się tego świadczenia. Zgodnie z niemieckim kodeksem pracy, obowiązuje zasada równego traktowania pracowników.

O terminie wypłaty dodatku urlopowego decyduje każda firma indywidualnie, jednak często wypłacany jest on na przełomie maja i czerwca, zwłaszcza w większych korporacjach. W mniejszych przedsiębiorstwach dodatek może być wypłacany w różnych miesiącach, zwykle przed urlopem pracownika.

Jak wspomniano wcześniej, Urlaubsgeld nie jest obligatoryjnym wynagrodzeniem, lecz jednorazowym bonusem, głównie dla pracowników dużych firm. Jego wysokość oblicza się, biorąc średnią pensję z ostatnich trzech miesięcy (bez nadgodzin), dzieląc ją przez 65 dni (5 dni pracy x 13 tygodni), a następnie mnożąc przez liczbę dni urlopu.

W poprzednim roku wartość dodatku urlopowego w Niemczech kształtowała się od 155 do 2260 euro, zależnie od sektora i rodzaju wykonywanej pracy. Najniższe dodatki otrzymywali pracownicy z branży rolniczej, hotelarskiej i gastronomicznej, natomiast najwyższe - z sektorów obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metalurgii, papiernictwa, motoryzacji, drukarstwa, ubezpieczeń, handlu detalicznego, budownictwa oraz chemii. Na zachodzie Niemiec dodatki te są zazwyczaj wyższe niż na wschodzie kraju.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 4 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Gdzie i jak wyrobić numer BSN w Holandii?

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz Jeśli nie masz dużego doświadczenia z rozliczeniami podatkowymi, na początku może być to trochę trudne. Ale z roku na rok będziesz nabierać coraz większej rutyny i obiecuję: gdy urząd skarbowy przeleje zwrot podatku na twoje konto, zapomnisz o całym bólu. Dla wielu…

Współpracują z nami: