Meritum Podatki

Konsekwencje pracy na czarno (nielegalnie) w Niemczech

Praca na czarno w Niemczech jest uważana za przestępstwo, a nie tylko wykroczenie, za które nalicza się wysokie grzywny i kary. Odpowiedzialność finansową ponoszą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację zarobkową do innych krajów, zwłaszcza tych, które są częścią Unii Europejskiej, ze względu na znaczne różnice w wynagrodzeniach i…

Praca na czarno w Niemczech

jest uważana za przestępstwo, a nie tylko wykroczenie, za które nalicza się wysokie grzywny i kary. Odpowiedzialność finansową ponoszą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.

Coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację zarobkową do innych krajów, zwłaszcza tych, które są częścią Unii Europejskiej, ze względu na znaczne różnice w wynagrodzeniach i trudne warunki materialne w Polsce. W efekcie wielu z tych emigrantów godzi się na pracę na czarno, przede wszystkim ze względu na atrakcyjniejsze wynagrodzenie i brak konieczności opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto podkreślić, że praca na czarno, czyli działalność nierejestrowana, to praca wykonywana bez pisemnej umowy między pracodawcą a pracownikiem, która nie obejmuje żadnych składek publicznych. Brak takich opłat prowadzi jednak do odpowiedzialności karnej i finansowej, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Skoncentrujmy się teraz na niemieckim rynku pracy, gdzie przepisy dotyczące pracy na czarno oraz nielegalnego zatrudnienia są uregulowane wieloma aktami prawnymi, ale przede wszystkim odwołujemy się do ustawy z 2004 roku o zwalczaniu pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia (Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz).

Praca na czarno w Niemczech obejmuje takie sytuacje jak:

 

  • Podjęcie pracy przez osobę otrzymującą świadczenia socjalne (np. zasiłek dla bezrobotnych) bez powiadomienia organu wypłacającego te świadczenia.
  • Prowadzenie pozornej działalności gospodarczej (tzw. Scheinselbständigkeit), gdy faktycznie pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę.
  • Wykonywanie działalności gospodarczej lub rzemieślniczej przez osoby, które nie zgłosiły rozpoczęcia takiej działalności lub nie wpisały się na listę rzemieślników (Handwerksrolle).
  • Zatrudnianie pracowników w sposób naruszający przepisy podatkowe lub przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego.
  • Wykonywanie zleceń lub umów o dzieło bez wystawiania faktury.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Konsekwencje nielegalnej pracy

Praca na czarno w Niemczech jest przestępstwem, za które nakładane są wysokie grzywny i kary. Odpowiedzialność za nie ponoszą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Pracownik, który wykonuje pracę na czarno, może zostać ukarany grzywną nawet do 5000 euro lub wydaleniem z Niemiec wraz z zakazem pracy. Kontrole przeprowadzane przez służby celne (Zollamt) stają się coraz bardziej powszechne, a niemieckie urzędy skarbowe (Finanzamt) również sprawdzają kwestie podatkowe.

Wydalenie obywatela UE pracującego na czarno z Niemiec jest trudne, ale w przypadku braku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne organy mogą podjąć takie działania. Praca na czarno jest szczególnie powszechna w branżach takich jak budownictwo, gastronomia czy hotelarstwo, ale często prowadzi to do naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Brak ubezpieczenia społecznego,

w tym ubezpieczenia zdrowotnego, wiąże się z poważnymi konsekwencjami. W przypadku choroby, wypadku lub hospitalizacji pracownik musi pokryć wszystkie koszty z własnej kieszeni, co może być bardzo kosztowne. Pracujący na czarno nie mają także ubezpieczenia zdrowotnego, co wpływa negatywnie na ich przyszłą emeryturę.

Niepłacenie składek na ubezpieczenie społeczne stanowi przestępstwo, które jest podlegają odpowiedzialności karnej w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności. Standardowo, kary mogą wynosić do 5 lat więzienia, ale w niektórych sytuacjach może to być nawet do 10 lat. Ponadto, pracownik działający w sposób nielegalny, który jednocześnie otrzymuje niemieckie świadczenia socjalne, może podlegać karze do trzech lat pozbawienia wolności.

Ponadto, praca na czarno może skutkować konsekwencjami prawnymi i karnymi, takimi jak kary grzywny lub pozbawienie wolności. Wykonywanie nielegalnej działalności rzemieślniczej w znacznym zakresie może grozić karą pieniężną do 50 000 euro. Osoby pobierające jednocześnie świadczenia socjalne i pracujące na czarno mogą być karane nawet trzema latami pozbawienia wolności.

Co jeśli pracodawca nie wypłaci należnych nam środków?

W sytuacji braku otrzymywania opłat za zrealizowaną pracę, prawne środki dochodzenia praw są dostępne tylko wtedy, gdy działania są prowadzone legalnie. Jeśli umowa dotyczy pracy nielegalnej, jakiekolwiek roszczenia, zarówno ze strony wykonawcy usługi, jak i pracodawcy, są prawdopodobnie nieegzekwowalne przed sądem. Warto podkreślić, iż wszelkie umowy zawarte między zleceniodawcą a wykonawcą pracującym nielegalnie uważane są za nieważne.

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.3/5.0
Na podstawie: 10 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Współpracują z nami: