Meritum Podatki

Negatywna decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego

Negatywna decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego w Niemczech na dzieci zamieszkałe w Polsce. Czy można się od niej odwołać? Nierzadko zdarza się, że starania o zasiłek rodzinny w Niemczech kończą się niepowodzeniem i nasz wniosek zostaje odrzucony. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jakie kroki można podjąć, aby odwołać się od decyzji. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych…

Negatywna decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego w Niemczech na dzieci zamieszkałe w Polsce. Czy można się od niej odwołać?

Nierzadko zdarza się, że starania o zasiłek rodzinny w Niemczech kończą się niepowodzeniem i nasz wniosek zostaje odrzucony. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jakie kroki można podjąć, aby odwołać się od decyzji. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji na temat odwoływania się

Dla rodziców, którzy pracują w Niemczech, ważne jest, aby wiedzieć, że ich wniosek o zasiłek rodzinny może zostać odrzucony.

Czy w takim przypadku można się odwołać? 

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować powody odrzucenia wniosku. Jeśli uważasz, że decyzja odmowna jest nieuzasadniona, powinieneś przygotować pisemny sprzeciw i załączyć odpowiednie dokumenty. Z reguły odwołanie odsyłane jest do organu, który wydał decyzję odmowną. W przypadku rodzin mieszkających w Polsce jest to Familienkasse Sachsen. Odwołanie musi wpłynąć do Familienkasse w ciągu 30 dni od wydania decyzji. Organ ten ma obowiązek poinformować nas o swojej decyzji, a także może zażądać od nas przedłożenia dodatkowych dokumentów. Decyzji w sprawie sprzeciwu możemy spodziewać się w ciągu kilku tygodni.

Niestety, czasami zdarza się, że organ żąda dodatkowych dokumentów lub informacji, więc wysyłane jest pismo. W takim przypadku beneficjenci muszą niezwłocznie odpowiedzieć na to pismo w terminie wyznaczonym przez biuro świadczeń rodzinnych. Jeśli udzielenie odpowiedzi w terminie nie jest możliwe, należy poinformować organ o przyczynach opóźnienia i poprosić o jego przedłużenie. Wszelka korespondencja z biurem świadczeń rodzinnych opóźnia proces decyzyjny, a ignorowanie pism z biura świadczeń rodzinnych może doprowadzić do wydania ostatecznej decyzji odmownej.

W przypadku trudności z ustaleniem przyczyny negatywnej decyzji, warto skontaktować się z kompetentnymi osobami. Należy zawsze dokładnie przeanalizować otrzymaną decyzję, gdyż może ona wpłynąć na wstrzymanie wypłaty zasiłku lub nakazać zwrot już pobranego zasiłku rodzinnego.

Kilka powodów odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z Niemiec

Powodów odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z Niemiec może być kilka. Najczęstsze z nich to nieprzedłożenie wymaganych dokumentów lub brak nieograniczonego obowiązku podatkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Jakie rodzaje decyzji dotyczą zasiłku rodzinnego z Niemiec?

W zależności od sytuacji urząd może wydać różne rodzaje decyzji.

Jeśli nie ma wątpliwości co do naszego zatrudnienia w Niemczech, Urząd może wydać decyzję pozytywną. Decyzja o zasiłku rodzinnym może być wydana np. do czasu naszego oddelegowania, lub gdy nasza umowa z pracodawcą jest ograniczona czasowo, lub gdy nasze dziecko kończy szkołę.

Jakie informacje zawiera decyzja o zasiłku rodzinnym z Niemiec?

W decyzji urząd informuje nas, na jaki okres decyzja została wydana i jakie potrącenia są możliwe. Urząd świadczeń rodzinnych może potrącić zasiłek rodzinny, który otrzymujemy w Polsce. Niemiecki urząd zwraca nam wtedy pomniejszony zasiłek rodzinny, jeśli nie otrzymujemy zasiłku wychowawczego w Polsce. Jeśli jednak nie mamy prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce, powinniśmy rozważyć złożenie sprzeciwu.

Co zrobić, jeśli termin na złożenie odwołania minął?

Jeśli przegapiliśmy termin na złożenie odwołania, a decyzja stała się ostateczna, nadal mamy prawo do złożenia nowego wniosku o zasiłek rodzinny. Niestety nie otrzymamy zasiłku za okres objęty wydaną już decyzją. W pewnych uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak złożenie wniosku o przywrócenie okresu objętego sprzeciwem.

Po złożeniu sprzeciwu nie ma już możliwości złożenia kolejnego sprzeciwu. Od decyzji można się jednak odwołać do sądu skarbowego lub sądu socjalnego. Termin na złożenie takiego odwołania wynosi zazwyczaj 30 dni od otrzymania decyzji o sprzeciwie.

Brakujące zaświadczenie o nieograniczonym obowiązku podatkowym a odmowa zasiłku rodzinnego

Aby móc ubiegać się o zasiłek rodzinny, musimy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest to, że przynajmniej jedno z rodziców pracuje w Niemczech i ma tam nieograniczony obowiązek podatkowy. Status nieograniczonego podatnika można uzyskać składając odpowiedni wniosek. Wskazane jest również przedstawienie dowodu zamieszkania w Niemczech oraz dokumentów potwierdzających opłacanie mieszkania.

Dwie decyzje w sprawie zasiłku rodzinnego, w tym jedna negatywna

Czasami zdarza się, że wnioskodawca otrzymuje decyzję negatywną i wniosek o zasiłek rodzinny w tym samym czasie. Może się tak zdarzyć, jeśli urząd rozpatruje wnioski na podstawie dwóch różnych przepisów.

Jeśli jeden z tych przepisów uniemożliwia wydanie decyzji pozytywnej, Urząd wydaje decyzję negatywną.

 W takim przypadku prawo do zasiłku rozpatrywane jest na podstawie drugiego przepisu, co może prowadzić do wydania dwóch sprzecznych decyzji. Pomimo negatywnej decyzji nadal można otrzymywać zasiłek rodzinny. Taka sytuacja często dotyczy zawodowych kierowców, którzy ze względu na charakter swojej pracy nie są zameldowani w Niemczech. Otrzymują oni wówczas zasiłek rodzinny na podstawie nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Odmowa pełnego zasiłku rodzinnego z powodu braku decyzji w Polsce

Rozpoczynając okres świadczeniowy 2022/2023, czyli od 1 czerwca 2022 roku, wprowadzono istotną zmianę dotyczącą wypłaty świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z nowymi przepisami krajowymi, po spełnieniu warunków, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości, niezależnie od ustalonych przepisami unijnymi uprawnień państwa pierwszeństwa.

Kasa rodzinna często potrąca świadczenie 500 plus oraz świadczenia rodzinne z Polski przy wypłacie zasiłku rodzinnego. Jednocześnie informuje nas, że świadczenie zostanie wyrównane do pełnej wysokości po przedłożeniu negatywnej decyzji z Polski. Jeśli nie mamy jeszcze decyzji negatywnej, należy jak najszybciej złożyć wniosek. Niestety Polska nie wypłaca świadczeń wstecz, tak jak robi to Familienkasse. Zaświadczenie, że nie otrzymujesz świadczeń rodzinnych z Polski, nie będzie  pod uwagę. Dopiero decyzja stwierdzająca brak prawa do zasiłku zobowiązuje niemiecki urząd do zwrotu zasiłku rodzinnego w pełnej wysokości.

Konsekwencje braku odpowiedzi na pismo z urzędu ds. świadczeń rodzinnych

Zazwyczaj raz w roku niemiecki urząd wysyła do polskich świadczeniobiorców kwestionariusz z prośbą o aktualizację danych. Termin na udzielenie odpowiedzi wynosi zazwyczaj osiem tygodni. Brak odpowiedzi w terminie może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłku rodzinnego. Biuro świadczeń rodzinnych może również zażądać zwrotu zasiłku za okres do ostatniego potwierdzonego okresu.

Urząd może również wysyłać pisma z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Następnie wyznacza termin, w którym oczekuje odpowiedzi. Jeśli nie odpowiesz w wyznaczonym terminie, wypłata zasiłku rodzinnego zostanie wstrzymana. Jeśli nie podasz powodu opóźnienia, Urząd może oczywiście uznać to za odmowę udzielenia informacji. W takim przypadku Urząd poinformuje nas na piśmie o dalszych krokach, jakie może podjąć. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do oskarżenia o wyłudzenie zasiłku rodzinnego.

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Współpracują z nami: