Meritum Podatki

Negatywna decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego

Negatywna decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego w Niemczech na dzieci zamieszkałe w Polsce. Czy można się od niej odwołać? Nierzadko zdarza się, że starania o zasiłek rodzinny w Niemczech kończą się niepowodzeniem i nasz wniosek zostaje odrzucony. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jakie kroki można podjąć, aby odwołać się od decyzji. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych…

Negatywna decyzja w sprawie zasiłku rodzinnego w Niemczech na dzieci zamieszkałe w Polsce. Czy można się od niej odwołać?

Nierzadko zdarza się, że starania o zasiłek rodzinny w Niemczech kończą się niepowodzeniem i nasz wniosek zostaje odrzucony. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jakie kroki można podjąć, aby odwołać się od decyzji. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji na temat odwoływania się

Dla rodziców, którzy pracują w Niemczech, ważne jest, aby wiedzieć, że ich wniosek o zasiłek rodzinny może zostać odrzucony.

Czy w takim przypadku można się odwołać? 

Przede wszystkim należy dokładnie przeanalizować powody odrzucenia wniosku. Jeśli uważasz, że decyzja odmowna jest nieuzasadniona, powinieneś przygotować pisemny sprzeciw i załączyć odpowiednie dokumenty. Z reguły odwołanie odsyłane jest do organu, który wydał decyzję odmowną. W przypadku rodzin mieszkających w Polsce jest to Familienkasse Sachsen. Odwołanie musi wpłynąć do Familienkasse w ciągu 30 dni od wydania decyzji. Organ ten ma obowiązek poinformować nas o swojej decyzji, a także może zażądać od nas przedłożenia dodatkowych dokumentów. Decyzji w sprawie sprzeciwu możemy spodziewać się w ciągu kilku tygodni.

Niestety, czasami zdarza się, że organ żąda dodatkowych dokumentów lub informacji, więc wysyłane jest pismo. W takim przypadku beneficjenci muszą niezwłocznie odpowiedzieć na to pismo w terminie wyznaczonym przez biuro świadczeń rodzinnych. Jeśli udzielenie odpowiedzi w terminie nie jest możliwe, należy poinformować organ o przyczynach opóźnienia i poprosić o jego przedłużenie. Wszelka korespondencja z biurem świadczeń rodzinnych opóźnia proces decyzyjny, a ignorowanie pism z biura świadczeń rodzinnych może doprowadzić do wydania ostatecznej decyzji odmownej.

W przypadku trudności z ustaleniem przyczyny negatywnej decyzji, warto skontaktować się z kompetentnymi osobami. Należy zawsze dokładnie przeanalizować otrzymaną decyzję, gdyż może ona wpłynąć na wstrzymanie wypłaty zasiłku lub nakazać zwrot już pobranego zasiłku rodzinnego.

Kilka powodów odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z Niemiec

Powodów odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z Niemiec może być kilka. Najczęstsze z nich to nieprzedłożenie wymaganych dokumentów lub brak nieograniczonego obowiązku podatkowego. Szczegółowe informacje można znaleźć poniżej.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Jakie rodzaje decyzji dotyczą zasiłku rodzinnego z Niemiec?

W zależności od sytuacji urząd może wydać różne rodzaje decyzji.

Jeśli nie ma wątpliwości co do naszego zatrudnienia w Niemczech, Urząd może wydać decyzję pozytywną. Decyzja o zasiłku rodzinnym może być wydana np. do czasu naszego oddelegowania, lub gdy nasza umowa z pracodawcą jest ograniczona czasowo, lub gdy nasze dziecko kończy szkołę.

Jakie informacje zawiera decyzja o zasiłku rodzinnym z Niemiec?

W decyzji urząd informuje nas, na jaki okres decyzja została wydana i jakie potrącenia są możliwe. Urząd świadczeń rodzinnych może potrącić zasiłek rodzinny, który otrzymujemy w Polsce. Niemiecki urząd zwraca nam wtedy pomniejszony zasiłek rodzinny, jeśli nie otrzymujemy zasiłku wychowawczego w Polsce. Jeśli jednak nie mamy prawa do zasiłku rodzinnego w Polsce, powinniśmy rozważyć złożenie sprzeciwu.

Co zrobić, jeśli termin na złożenie odwołania minął?

Jeśli przegapiliśmy termin na złożenie odwołania, a decyzja stała się ostateczna, nadal mamy prawo do złożenia nowego wniosku o zasiłek rodzinny. Niestety nie otrzymamy zasiłku za okres objęty wydaną już decyzją. W pewnych uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak złożenie wniosku o przywrócenie okresu objętego sprzeciwem.

Po złożeniu sprzeciwu nie ma już możliwości złożenia kolejnego sprzeciwu. Od decyzji można się jednak odwołać do sądu skarbowego lub sądu socjalnego. Termin na złożenie takiego odwołania wynosi zazwyczaj 30 dni od otrzymania decyzji o sprzeciwie.

Brakujące zaświadczenie o nieograniczonym obowiązku podatkowym a odmowa zasiłku rodzinnego

Aby móc ubiegać się o zasiłek rodzinny, musimy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest to, że przynajmniej jedno z rodziców pracuje w Niemczech i ma tam nieograniczony obowiązek podatkowy. Status nieograniczonego podatnika można uzyskać składając odpowiedni wniosek. Wskazane jest również przedstawienie dowodu zamieszkania w Niemczech oraz dokumentów potwierdzających opłacanie mieszkania.

Dwie decyzje w sprawie zasiłku rodzinnego, w tym jedna negatywna

Czasami zdarza się, że wnioskodawca otrzymuje decyzję negatywną i wniosek o zasiłek rodzinny w tym samym czasie. Może się tak zdarzyć, jeśli urząd rozpatruje wnioski na podstawie dwóch różnych przepisów.

Jeśli jeden z tych przepisów uniemożliwia wydanie decyzji pozytywnej, Urząd wydaje decyzję negatywną.

 W takim przypadku prawo do zasiłku rozpatrywane jest na podstawie drugiego przepisu, co może prowadzić do wydania dwóch sprzecznych decyzji. Pomimo negatywnej decyzji nadal można otrzymywać zasiłek rodzinny. Taka sytuacja często dotyczy zawodowych kierowców, którzy ze względu na charakter swojej pracy nie są zameldowani w Niemczech. Otrzymują oni wówczas zasiłek rodzinny na podstawie nieograniczonego obowiązku podatkowego.

Odmowa pełnego zasiłku rodzinnego z powodu braku decyzji w Polsce

Rozpoczynając okres świadczeniowy 2022/2023, czyli od 1 czerwca 2022 roku, wprowadzono istotną zmianę dotyczącą wypłaty świadczenia wychowawczego przyznanego na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z nowymi przepisami krajowymi, po spełnieniu warunków, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości, niezależnie od ustalonych przepisami unijnymi uprawnień państwa pierwszeństwa.

Kasa rodzinna często potrąca świadczenie 500 plus oraz świadczenia rodzinne z Polski przy wypłacie zasiłku rodzinnego. Jednocześnie informuje nas, że świadczenie zostanie wyrównane do pełnej wysokości po przedłożeniu negatywnej decyzji z Polski. Jeśli nie mamy jeszcze decyzji negatywnej, należy jak najszybciej złożyć wniosek. Niestety Polska nie wypłaca świadczeń wstecz, tak jak robi to Familienkasse. Zaświadczenie, że nie otrzymujesz świadczeń rodzinnych z Polski, nie będzie  pod uwagę. Dopiero decyzja stwierdzająca brak prawa do zasiłku zobowiązuje niemiecki urząd do zwrotu zasiłku rodzinnego w pełnej wysokości.

Konsekwencje braku odpowiedzi na pismo z urzędu ds. świadczeń rodzinnych

Zazwyczaj raz w roku niemiecki urząd wysyła do polskich świadczeniobiorców kwestionariusz z prośbą o aktualizację danych. Termin na udzielenie odpowiedzi wynosi zazwyczaj osiem tygodni. Brak odpowiedzi w terminie może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłku rodzinnego. Biuro świadczeń rodzinnych może również zażądać zwrotu zasiłku za okres do ostatniego potwierdzonego okresu.

Urząd może również wysyłać pisma z prośbą o uzupełnienie dokumentów. Następnie wyznacza termin, w którym oczekuje odpowiedzi. Jeśli nie odpowiesz w wyznaczonym terminie, wypłata zasiłku rodzinnego zostanie wstrzymana. Jeśli nie podasz powodu opóźnienia, Urząd może oczywiście uznać to za odmowę udzielenia informacji. W takim przypadku Urząd poinformuje nas na piśmie o dalszych krokach, jakie może podjąć. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do oskarżenia o wyłudzenie zasiłku rodzinnego.

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech Minijob jest popularnym wyborem wśród mieszkańców Niemiec, w tym studentów, emerytów, czy osób otrzymujących zasiłek obywatelski, jako sposób na poprawę ich sytuacji finansowej. Jednak ważnym aspektem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tego typu zatrudnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnienie w formie Minijob nie…

Czy praca w Niemczech po godzinach jest opodatkowana?

Koszty rozwodu w Niemczech – opłaty adwokackie i sądowe

Rozwód jest procesem, który zawsze generuje koszty. Jednakże, masz wpływ na ich minimalizację. Poznanie sposobów obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i identyfikacja elementów podlegających redukcji mogą być kluczowe. Dowiedz się więcej z tego artykułu, jak ograniczyć wydatki związane z rozwodem i osiągnąć wyniki dostosowane do Twoich potrzeb finansowych. Koszty Rozwodu w Niemczech – Podstawowe Fakty…

Podatek od darowizny w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku w Niemczech

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku? Gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest zapłacenie podatku od spadku. Istnieje jednak kilka metod, aby ten podatek zmniejszyć, na przykład przez darowizny dokonywane za życia. Oto kilka wskazówek, jak to zrealizować i jakie ulgi podatkowe są dostępne. Oszczędzanie na Podatku od Spadku: Różne Metody Zasadniczo, lepiej jest obdarowywać niż…

Odbierz większy podatek z Niemiec. Jak to zrobić?

Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech. Nawet 480 Euro!

Ekstra wynagrodzenie z pracy. Aż do 480 euro rocznie Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech.  Jeżeli jesteś osobą pracującą od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszałeś już o świadczeniach kapitałowych (VL lub VwL). Dla niektórych osób ta kwestia może być jednak zupełnie obca. VL to atrakcyjne, dodatkowe środki finansowe od pracodawcy, które można wykorzystać do zbudowania pewnej…

Co to jest numer BSN w Holandii (dawny numer sofi) i do czego jest potrzebny?

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu.  Zatrudnienie w Niemczech -różnice między wynagrodzeniem brutto a netto. W roku 2023, minimalna stawka godzinowa w Niemczech to 12 euro brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki na poziomie 1980 euro. Istotne jest, by mieć świadomość, że negocjacje wynagrodzeń w…

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech Zadłużenie po zmarłej osobie może być sporym obciążeniem dla spadkobierców. Aby nie stać się odpowiedzialnym za te zobowiązania, kluczowe jest podjęcie szybkich i świadomych decyzji. Kiedy przychodzi do dziedziczenia długów, istnieje kilka rodzajów zobowiązań, które mogą być przeniesione na spadkobierców. Są to na przykład: zadłużenia kontraktowe,…

Współpracują z nami: