Meritum Podatki

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech W Niemczech, tak jak w większości innych krajów na świecie, istnieje rozróżnienie między ograniczonym, a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym podatników. Nieograniczony obowiązek podatkowy zazwyczaj zależy od miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu podatnika w Niemczech. Dodatkowo, posiadanie centrum życiowego w Niemczech może również skutkować nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w tym kraju.…

Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech

W Niemczech, tak jak w większości innych krajów na świecie, istnieje rozróżnienie między ograniczonym, a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym podatników.

Nieograniczony obowiązek podatkowy zazwyczaj zależy od miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu podatnika w Niemczech. Dodatkowo, posiadanie centrum życiowego w Niemczech może również skutkować nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w tym kraju. W przypadku nieograniczonego obowiązku podatkowego, opodatkowane są zazwyczaj wszystkie dochody, zarówno te pochodzące z Niemiec, jak i z zagranicy.

Jednakże, aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych zarówno w Niemczech, jak i w innym kraju, Republika Federalna Niemiec zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 100 innymi krajami. Te umowy mają zastosowanie zarówno do nieograniczonego, jak i ograniczonego obowiązku podatkowego. Ograniczony obowiązek podatkowy obejmuje sytuacje, w których osoba zamieszkała za granicą osiąga dochody z Niemiec i jest zobowiązana do zapłacenia podatku w kraju swojego zamieszkania.

Dzięki tym umowom, podatnicy mogą uniknąć podwójnego opodatkowania i skutecznie rozliczyć swoje dochody, zarówno te krajowe, jak i zagraniczne, zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi. To rozwiązanie ma istotne znaczenie zarówno dla podatników, jak i dla zapewnienia uczciwego i przejrzystego systemu podatkowego w Niemczech.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Nieograniczony obowiązek podatkowy

W przypadku podatników podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tzw. rezydentów podatkowych), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód podatnika osiągnięty na całym świecie. Zgodnie z § 1 ustawy o podatku dochodowym, następujące osoby podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego :

  • osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Niemczech
  • niemieccy pracownicy zagraniczni, w tym osoby pozostające na ich utrzymaniu, którzy otrzymują wynagrodzenie z funduszu publicznego

Po złożeniu wniosku, osoby fizyczne są traktowane jako podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeśli nie mieszkają w Niemczech, ale co najmniej 90% ich dochodów podlega niemieckiemu podatkowi dochodowemu lub jeśli ich zagraniczne dochody nie przekraczają podstawowej ulgi.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób, które osiągają określone dochody w Niemczech, ale nie mają tutaj miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu. Podlegają one podatkowi dochodowemu w Niemczech tylko od tego dochodu krajowego. Korporacje bez zarządu lub siedziby w Niemczech podlegają ograniczonemu podatkowi dochodowemu od osób prawnych od ich dochodów krajowych 

Liczne świadczenia osobiste i rodzinne nie są brane pod uwagę przy ocenie ograniczonego obowiązku podatkowego. Na przykład nadzwyczajne obciążenia nie podlegają odliczeniu od podatku i nie można ubiegać się o podział na małżonków. Innymi słowy nie można wnioskować o rozliczenie wspólne z małżonkiem, które w większości przypadków jest korzystniejszym rozwiązaniem, niż indywidualna ocena. 

Zasiłki na dzieci, w tym koszty opieki i edukacji, a także kwota ulgi dla samotnych rodziców również nie mogą zostać przyznane.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 4 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Odliczanie wydatków nadzwyczajnych : jak to działa w Niemczech

Prywatne wydatki nie odgrywają roli w niemieckim zeznaniu podatkowym, prawda? Termin „wydatki nadzwyczajne” odnosi się w rzeczywistości do wydatków, które zostały poniesione na sprawy prywatne, ale które nadal mają pozytywny wpływ na niemiecki podatek. Zasadniczo rozróżniamy ogólne wydatki nadzwyczajne i specjalne wydatki nadzwyczajne. Główną różnicą między tymi dwoma rodzajami jest sposób ich deklarowania do celów…

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Współpracują z nami: