Meritum Podatki

Pełnoletnie dziecko a Kindergeld: jakie warunki?

Zasiłek  Kindergeld na pełnoletnie dziecko  Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne, które można otrzymać nawet na pełnoletnie dziecko. W tym artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat warunków i sytuacji, w których możesz otrzymać Kindergeld na swoje pełnoletnie dziecko. Prawo do Kindergeld można zachować nawet wtedy, gdy w danym miesiącu pracujesz tylko jeden dzień, ale spełniasz inne…

Zasiłek  Kindergeld na pełnoletnie dziecko 

Kindergeld to niemieckie świadczenie rodzinne, które można otrzymać nawet na pełnoletnie dziecko.

W tym artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat warunków i sytuacji, w których możesz otrzymać Kindergeld na swoje pełnoletnie dziecko.

Prawo do Kindergeld można zachować nawet wtedy, gdy w danym miesiącu pracujesz tylko jeden dzień, ale spełniasz inne wymagane prawem warunki do otrzymania tego świadczenia. Kindergeld może być wypłacone do sześciu miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku w Kasie Rodzinnej (Familienkasse). Jednak prawo do świadczenia wygasa w momencie, kiedy Twoje dziecko osiąga pełnoletność. Jeśli dziecko obchodzi osiemnaste urodziny pierwszego dnia kolejnego miesiąca, to prawo do Kindergeld wygasa już w miesiącu poprzednim. Jednakże, jeśli Twoje pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę, możesz wnioskować o dalszą wypłatę świadczenia. Kindergeld może być wypłacane aż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia, pod warunkiem, że kontynuuje naukę ukierunkowaną na uzyskanie konkretnego zawodu. To obejmuje szkoły ogólnokształcące, zawodowe lub studia, w których wymiar nauki wynosi co najmniej 10 godzin tygodniowo.

 

Kindergeld dla dziecka pełnoletniego

Gdy Twoje dziecko zbliża się do osiemnastych urodzin, możesz spodziewać się korespondencji od Kas Rodzinnych. W ramach tego procesu otrzymasz pełny wniosek do wypełnienia. Wniosek ten powinien być podpisany zarówno przez oboje rodziców, jak i przez dziecko, które wkrótce stanie się pełnoletnie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kontynuację nauki przez Twoje dziecko. Aby uniknąć przerwy w wypłacie świadczenia, dokumenty należy przesłać do Kas Rodzinnych bez zbędnych opóźnień.

Ten wniosek/ankieta jest nieodzowny dla dalszego otrzymywania Kindergeld dla pełnoletniego dziecka. Ważne jest, aby wypełnić go dokładnie i dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty, aby zapewnić ciągłość wypłaty świadczenia.

 

Jakie dokumenty potwierdzają naukę dziecka oraz jej zakończenie?

Dziecko pełnoletnie, kontynuujące naukę, musi przedstawić zaświadczenie szkolne o kontynuacji nauki. Dodatkowo, jeśli dziecko uczy się w szkole zawodowej, powinno przedstawić zaświadczenie o odbywaniu praktyk.

Wypłacanie Kindergeld kończy się w miesiącu, w którym dziecko otrzymuje dokument poświadczający ukończenie nauki w postaci świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu, nawet jeśli wcześniejsze zaświadczenie szkolne potwierdzało dłuższy okres nauki.

Niemiecka Familienkasse ma prawo sprawdzić faktyczną datę zakończenia nauki, prosząc nas o przedstawienie kopii świadectwa lub dyplomu.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Zmiana planów naszego dziecka

Zdarza się, że wybrana przez dziecko szkoła nie spełnia jego oczekiwań i decyduje się na zmianę kierunku nauki. Nie stanowi to problemu w kontekście Kindergeld, pod warunkiem że dziecko kontynuuje naukę na podobnym poziomie zaawansowania. Ważne jest, aby jak najszybciej dostarczyć do Kas Rodzinnych kopie nowych dokumentów potwierdzających naukę dziecka, aby uniknąć przerwy w wypłacie świadczenia. Przerwa w nauce nie może trwać dłużej niż 4 miesiące.

Dłuższa przerwa w nauce

Jeśli Twoje dziecko zdecyduje się na dłuższą przerwę w nauce po ukończeniu szkoły średniej lub innej formy nauki, świadczenie Kindergeld może być nadal wypłacane, ale tylko pod pewnymi warunkami. Musisz udowodnić, że Twoje dziecko jest bezrobotne, aktywnie poszukuje pracy i jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. W tym przypadku wymagane są okresowe sprawozdania od Twojego dziecka na temat postępów w poszukiwaniu pracy. Zasiłek dla pełnoletnich, bezrobotnych dzieci wypłacany jest tylko do 21 roku życia dziecka

Jeśli Twoje dziecko nie jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna Kindergeld zostanie wstrzymane. Jeśli Twoje dziecko podjąłby pracę na etacie lub jako samozatrudniony, nie jest już uważane za zainteresowane dalszą nauką, i świadczenie to przestaje przysługiwać.

Dorosłe dzieci niepełnosprawne

Zasiłek na dziecko jest wypłacany na dziecko, które ukończyło 18-ty rok życia, jeżeli z powodu niepełnosprawności fizycznej, umysłowej lub psychicznej nie jest ono w stanie utrzymywać się samodzielnie. Jest tak wtedy, kiedy dziecko nie może zaspokajać swoich niezbędnych potrzeb życiowych ze swoich własnych środków.

Niepełnosprawność dziecka musi zaistnieć, zanim ukończy ono 25-ty rok życia.

Zasiłek na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 25-ty rok życia, jest wypłacany bez ograniczenia wiekowego.

Jakie rodzaje pracy pełnoletnich dzieci nie wpływają na przyznanie Kindergeld

Praca zarobkowa, która obejmuje maksymalnie 20 godzin tygodniowo dla dzieci uczących się w ramach drugiego kształcenia zawodowego, z wyjątkiem dwóch miesięcy w okresie wakacyjnym, kiedy to dzieci mogą pracować powyżej 20 godzin tygodniowo.

Warto zaznaczyć, że dzieci uczące się w szkołach średnich mogą podjąć pracę dłużej niż przez 20 godzin w tygodniu, bez konieczności przestrzegania tego limitu. W okresie wakacyjnym dzieci mogą nawet podjąć pracę na pełny etat, bez obaw o utratę zasiłku. Istnieje jednak ograniczenie dotyczące limitu 20 godzin w tygodniu, które obowiązuje osoby, które ukończyły szkołę zawodową (np. technikum lub liceum zawodowe) i obecnie kontynuują naukę na poziomie drugiego kształcenia zawodowego, na przykład na studiach. Dla tych dzieci studia stanowią pierwsze kształcenie zawodowe, dlatego mogą pracować więcej niż 20 godzin tygodniowo, nie wpływając na przyznanie Kindergeld.

Podsumowanie

Kindergeld na pełnoletnie dziecko jest nadal dostępne pod pewnymi warunkami, przede wszystkim, jeśli dziecko kontynuuje naukę lub jest bezrobotne i aktywnie poszukuje pracy. Warto zawsze sprawdzać obowiązujące przepisy i konsultować się z Kasą Rodzinną, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymagania i że świadczenie jest wypłacane prawidłowo. 

W razie wątpliwości lub pytań, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z Kasą Rodzinną lub z naszym profesjonalnym doradcą ds. świadczeń rodzinnych.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 15 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Brak ubezpieczenia w Niemczech? Zobacz, z czym to się wiąże!

Brak ubezpieczenia w Niemczech? Zobacz, z czym to się wiąże! Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe zarówno dla obywateli, jak i dla osób pracujących na terenie tego kraju. Brak ubezpieczenia w Niemczech może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i prawnych. W tym artykule omówimy, co grozi osobom, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, oraz…

Odliczanie wydatków nadzwyczajnych : jak to działa w Niemczech

Prywatne wydatki nie odgrywają roli w niemieckim zeznaniu podatkowym, prawda? Termin „wydatki nadzwyczajne” odnosi się w rzeczywistości do wydatków, które zostały poniesione na sprawy prywatne, ale które nadal mają pozytywny wpływ na niemiecki podatek. Zasadniczo rozróżniamy ogólne wydatki nadzwyczajne i specjalne wydatki nadzwyczajne. Główną różnicą między tymi dwoma rodzajami jest sposób ich deklarowania do celów…

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Współpracują z nami: