Meritum Podatki

Kiedy zapłacisz podatek od darowizny w Niemczech? Podpowiadamy!

Podatek od darowizny i spadku to podatek płacony od otrzymanego majątku, który obowiązuje w Niemczech pod nazwą Schenkungssteuer. Nakładany jest na osoby, które otrzymują darowizny w formie pieniędzy lub innych wartościowych przedmiotów. Ma na celu ograniczenie unikania płacenia podatków poprzez przenoszenie majątku drogą darowizny. W tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje o tej daninie i przekonasz się, ile wynosi podatek od darowizny w Niemczech.

Kiedy zapłacisz podatek od darowizny w Niemczech Podpowiadamy!

Podatek od darowizny i spadku w Niemczech – kogo dotyczy?

Do zapłaty podatku od spadku i darowizny w Niemczech zobowiązana jest każda osoba fizyczna, która otrzymuje prezent przekraczający kwotę wolną od podatku i mieszka w Niemczech. Narodowość nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, dlatego opłaty obowiązują również Polaków przebywających w tym kraju.

W Niemczech ulgi i stawki podatku od darowizn są takie same jak w przypadku spadków – odnoszą się do nich te same przepisy i kwoty.

Podatek od spadku w Niemczech – ile wynosi?

Niemieckie przepisy stanowią, że w przypadku darowizn i spadków wysokość podatku zależna jest nie tylko od ich wartości, ale także od więzi dzielących obie strony.

Tak więc zgodnie z tą zasadą niższy podatek zapłacimy w przypadku spadku lub darowizny od osoby w bliskim związku rodzinnym. Jako że zobowiązanie będzie wyższe im większa odległość związku pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, warto zacząć od zapoznania się, jak przepisy kwalifikują poszczególnych krewnych.

W zależności od osobistego stosunku nabywcy do spadkodawcy lub darczyńcy wyróżnia się następujące trzy klasy podatkowe:

 • I grupa podatkowa – małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie,
 • II grupa podatkowa – bratankowie, siostrzeńcy, ich dzieci i wnuki, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa (np. bratowa) i rodzeństwo małżonków (np. siostra męża), małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych,
 • III grupa podatkowa – wszystkie pozostałe osoby niewymienione w poprzednich grupach.

Stawki podatku od darowizny w Niemczech są uzależnione od wartości darowizny i relacji między darczyńcą a obdarowanym. Poniżej przedstawiamy tabelę dokładnie prezentującą obowiązujące stawki.

Ulgi na podatek od spadków i darowizn w Niemczech

Podatek od spadku z Niemiec naliczany jest od tego, co pozostaje z majątku po odliczeniu ulg – ich wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa.

Ulgi od darowizny i spadku w Niemczech wynoszą:

 • dla małżonków i partnerów w zarejestrowanym związku partnerskim – 500 000 €,
 • dla dzieci i wnuków, pasierbów oraz dzieci adoptowanych – 400 000 €,
 • dla wnuków – 200 000 €,
 • prawnuków – 100 000 €,
 • dla wszystkich innych odbiorców darowizny lub spadku niewymienionych powyżej– 20 000 €.

Ulgi obowiązują na 10 lat

Warto wiedzieć, że powyższe kwoty obowiązują na 10 lat. Oznacza to, że w ciągu tego okresu możemy skorzystać z maksymalnego odliczenia niezależnie ile darowizn lub spadków otrzymaliśmy. Jeżeli w spadku po rodzicach odziedziczymy mieszkanie warte 600 000 € i skorzystamy z pełnej przysługującej nam ulgi, to przy darowiźnie za dwa lata nie będziemy mieli już takiej możliwości i zapłacimy podatek od pełnej kwoty.

Jakie darowizny są zwolnione z podatku od darowizny w Niemczech?

Nie wszystkie darowizny podlegają opodatkowaniu w Niemczech. Poniżej przedstawiamy niektóre z rodzajów, które są zwolnione z podatku:

 • darowizny na cele charytatywne,
 • darowizny na cele naukowe,
 • darowizny dla instytucji religijnych,
 • darowizny na cele kulturalne lub.

Darowizny na powyższe cele są zwolnione z podatku w Niemczech pod warunkiem, że przekazane są na organizacje zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego.

Jak obliczyć wysokość podatku od spadku w Niemczech?

Aby obliczyć wysokość podatku od spadku w Niemczech, należy zacząć od ustalenia wartości dziedzictwa. W przypadku przekazanej kwoty pieniędzy nie ma z tym większego problemu, natomiast taka konieczność zachodzi w sytuacji, gdy jest to dom czy mieszkanie – potrzebna będzie wtedy wycena nieruchomości.

Po określeniu całkowitej wartości spadku należy ustalić stopień pokrewieństwa, na którego podstawie naliczymy obowiązujące ulgi. Jeżeli po odliczeniu wciąż pozostaje jakaś kwota, to po ustaleniu odpowiedniej stawki dokonujemy niezbędnych obliczeń.

Przykładowo jeśli osoba otrzyma spadek po małżonku o wartości 900 000 €, to 500 000 € z tej kwoty będzie zwolnione z podatku. Jako że taka reakcja zaliczana jest do I grupy podatkowej to od reszty (400 000€) w tym przedziale obowiązywać będzie podatek w wysokości 15%. Oznacza to, że do urzędu skarbowego Finanzamt będzie trzeba wpłacić 60 000 €.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Jak zgłosić otrzymanie darowizny i opłacić podatek od darowizny w Niemczech?

Otrzymanie darowizny w Niemczech należy zgłosić urzędowi skarbowemu w ciągu trzech miesięcy od daty jej otrzymania. W zgłoszeniu należy podać wartość oraz dokładne dane darczyńcy i obdarowanego. Następnie, w ciągu kolejnych trzech miesięcy, należy opłacić należny podatek. W przypadku nieterminowego zgłoszenia lub nieuregulowania zobowiązania grozi kara finansowa.

Spadek z Niemiec a podatek w Polsce – czy zapłacimy podwójnie?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem wszystkie kwestie dotyczące opodatkowania spadku reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Z Art. 2 dowiadujemy się, że nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim, lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niestety w przypadku, jeżeli spadkobierca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium naszego kraju, to spadek otrzymany z Niemiec musi być opodatkowany opodatkować zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Nie jest to bowiem dochód, do którego mają zastosowanie zapisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej przez oba kraje.

W sprawach spadków i darowizn przydaje się bardzo często pomoc wykwalifikowanych doradców. Zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura podatkowego Podatkimeritum. Oferujemy kompleksową obsługę związaną z rozliczeniem podatku z Niemiec – zapraszamy.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 10 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Gdzie i jak wyrobić numer BSN w Holandii?

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz Jeśli nie masz dużego doświadczenia z rozliczeniami podatkowymi, na początku może być to trochę trudne. Ale z roku na rok będziesz nabierać coraz większej rutyny i obiecuję: gdy urząd skarbowy przeleje zwrot podatku na twoje konto, zapomnisz o całym bólu. Dla wielu…

Współpracują z nami: