Meritum Podatki

Prawo do urlopu w Niemczech

Wysokość świadczenia urlopowego Prawo do urlopu jest zazwyczaj określone w umowie o pracę. Pracownicy mają ustawowe prawo do minimalnego rocznego urlopu, który jest uregulowany w ustawie o minimalnym urlopie dla pracowników tzw. Bundesurlaubsgesetz. Zgodnie z ustawą wynosi on co najmniej 24 dni robocze w roku. Dni robocze to dni od poniedziałku do soboty (= 6-dniowy…

Jak odzyskać podatek z Holandii

Wysokość świadczenia urlopowego

Prawo do urlopu jest zazwyczaj określone w umowie o pracę. Pracownicy mają ustawowe prawo do minimalnego rocznego urlopu, który jest uregulowany w ustawie o minimalnym urlopie dla pracowników tzw. Bundesurlaubsgesetz. Zgodnie z ustawą wynosi on co najmniej 24 dni robocze w roku. Dni robocze to dni od poniedziałku do soboty (= 6-dniowy tydzień pracy). Pracownicy mają zatem ustawowe prawo do minimalnego urlopu w wymiarze 4 tygodni rocznie (24 dni robocze : 6 dni roboczych), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Minimalny urlop dla młodych pracowników

Jest on uregulowany w Ustawie o ochronie młodych pracowników.  Zgodnie z nim roczny urlop wynosi co najmniej 30 dni roboczych, jeśli młoda osoba nie ma jeszcze 16 lat na początku roku kalendarzowego, co najmniej 27 dni roboczych, jeśli młoda osoba nie ma jeszcze 17 lat na początku roku kalendarzowego i co najmniej 25 dni roboczych, jeśli młoda osoba nie ma jeszcze 18 lat na początku roku kalendarzowego. Uczniowie szkół zawodowych zasadniczo otrzymują urlop podczas wakacji szkolnych. Jeśli urlop nie jest udzielany w czasie wakacji szkolnych, dodatkowy dzień urlopu jest przyznawany za każdy dzień szkoły zawodowej, do której uczęszczają w czasie urlopu.

Urlop dla pracowników z orzeczeniem o  niepełnosprawności

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do płatnego dodatkowego urlopu w wymiarze 5 dni roboczych. Nie jest to uprawnienie, które jedynie zwiększa ustawowy minimalny wymiar urlopu, który zazwyczaj jest niższy niż wymiar urlopu wynikający z umowy lub układu zbiorowego. 

Jeśli pracownik zachoruje podczas urlopu, dni niezdolności do pracy, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, nie są wliczane do urlopu wypoczynkowego.

Okres oczekiwania i urlop częściowy

Na początku stosunku pracy obowiązuje okres oczekiwania. Zgodnie z Ustawą pełne prawo do urlopu nabywa się po raz pierwszy po sześciu miesiącach zatrudnienia. Pracownicy mają prawo do urlopu częściowego w wymiarze jednej dwunastej urlopu rocznego za każdy pełny miesiąc istnienia stosunku pracy.

Prawo do urlopu nabywa się również w przypadku całorocznej niezdolności do pracy.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Udzielanie i przenoszenie urlopu

Pracownik musi ubiegać się o urlop w bieżącym roku, składając wniosek, a pracodawca musi go udzielić.

Pracodawca realizuje uprawnienie pracownika do urlopu wypoczynkowego poprzez zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w inny sposób poprzez udzielenie urlopu. Jest to również możliwe i konieczne w dni świąteczne, w które pracownik byłby zobowiązany do pracy zgodnie z harmonogramem pracy. 

Zgodnie z Ustawą urlop może zostać przeniesiony na następny rok tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione pilnymi względami operacyjnymi lub względami dotyczącymi pracownika. Jeśli istnieją te ustawowe powody przeniesienia, pracownik nie musi bezskutecznie ubiegać się o urlop. Jeśli te powody nie istnieją, prawo do urlopu wygasa. Ma to na celu zapobieganie oszczędzaniu urlopu przez pracowników.

Pracownicy powinni pamiętać, że nie mają prawa do samodzielnego korzystania z urlopu. Samowolny urlop może uzasadniać rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Konieczne może być dochodzenie prawa do urlopu w sądzie. 

Postępowanie w przypadku przeniesienia urlopu

W przypadku przeniesienia urlop musi zostać przyznany i wykorzystany w ciągu pierwszych trzech miesięcy - tj. do 31 marca - następnego roku. Pracownik musi złożyć wniosek w odpowiednim czasie, aby pracodawca mógł udzielić urlopu w okresie przeniesienia. 

Ani pracodawca, ani pracownik nie mogą odmówić udzielenia urlopu w okresie przeniesienia. Jeśli pracodawca odmówi udzielenia urlopu w okresie przeniesienia, pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie przeciwko pracodawcy za urlop zastępczy po okresie przeniesienia.

Jeśli w przeszłości urlop nie mógł zostać przyznany w okresie przeniesienia do 31 marca następnego roku z powodu choroby pracownika, prawo do urlopu przepada.

Rozliczenie urlopu

Jeśli urlop nie może być już udzielony w całości lub w części z powodu rozwiązania stosunku pracy, musi on zostać zrekompensowany w formie pieniężnej. Dotyczy to również urlopu, który nie mógł zostać wykorzystany w roku urlopowym lub w okresie przeniesienia z powodu niezdolności do pracy.

Zwolnienie z pracy z zaliczeniem urlopu

Czas wolny od pracy nie oznacza automatycznie udzielenia urlopu! W rezultacie pracownik może nadal mieć roszczenie o odszkodowanie wobec poprzedniego pracodawcy pomimo zwolnienia z pracy, np. w okresie wypowiedzenia, gdy stosunek pracy został rozwiązany i istnieje pozostałe prawo do urlopu.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.3/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Gdzie i jak wyrobić numer BSN w Holandii?

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz Jeśli nie masz dużego doświadczenia z rozliczeniami podatkowymi, na początku może być to trochę trudne. Ale z roku na rok będziesz nabierać coraz większej rutyny i obiecuję: gdy urząd skarbowy przeleje zwrot podatku na twoje konto, zapomnisz o całym bólu. Dla wielu…

Współpracują z nami: