Zwrot podatku z Holandii

Imie i Nazwisko
Adres email
Telefon
Wybierz kraj
Okres pracy
Łączny dochód
Potrącony podatek
Kod pocztowy
Dochód w Polsce
Akceptuję regulamin
A- A+
 
Pracowałeś w
Holandii?
Odzyskamy Twój podatek!

Kalkulator zwrotu podatku z Holandii

Holandia rozliczenie podatku

Jeżeli legalnie pracowałeś na terenie Holandii w latach 2016-2020  i Twój pracodawca odprowadzał od pensji podatek, to możesz starać się o zwrot nadpłaty tego podatku. Bardzo często jest to zwrot całego podatku dochodowego. Jest to całkowicie legalne i bezpieczne. Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy na naszej stronie, a nasz konsultant do Ciebie zadzwoni i odpowie na wszelkie pytania związane z naszą usługą.

Tutaj znajdziesz aktualne zaświadczenia o dochodach na każdy rok podatkowy. Przejdź do zaświadczeń >>

 

Rozlicz swój podatek z Holandii za darmo. Jak to możliwe? Zobacz na

https://www.podatkimeritum.pl/Tax4Friends

Gwarantujemy Ci, że jeśli zarekomenujesz nasze usługi swoim 3 znajomym to Twój  podatek rozliczymy za darmo. Skorzystaj z tej możliwości już teraz. Więcej szczegółów uzyskasz na naszej infolinii  +48 534 007 008 lub na biuro@podatkimeritum.pl. 

Uwaga! Przeczytaj dlaczego urząd nie wypłaca zwrotów za rok 2015,2016,2017  w terminie. 

Jak odzyskać podatek z Holandii?

 

Krok po kroku:

Wypełnij formularz. Następnie przygotuj dokument JAAROPGAVE, aby mieć go przy sobie, gdy zadzwonimy do Ciebie. Możesz również załączyć dokument do formularza kontaktowego.

Po rozmowie z konsultantem dowiesz się jaki zwrot Ci przysługuje. Po zatwierdzeniu warunków wyślemy Ci dokumenty do podpisu.

Po podpisaniu dokumentów odeślesz je do nas. My wyślemy wniosek do zagranicznego urzędu. Na zwrot czekamy ok. 6 miesięcy. Zdarza się, że wypłata podatku jest już po 4 tygodniach !!

Pieniądze otrzymasz na swoje konto w Polsce lub za granicą.
 

Jeżeli pracowałeś dla polskiej firmy, a Twoja składka na ubezpieczenie była płacone w Polsce, wówczas jesteś zwolniony z płacena tych składek na terenie Holandii. Musisz przedłożyć nam druk A1 poświadczający zapłacenie odpowiednich składek na terenie Polski.
Jeśli byłeś zameldowany w Holandii, wówczas nie możesz rozliczać się jako nierezydent. Twoje rozliczenie musi wpłynąć do urzędu na specjalnym druku ( M-Form , P-Form itd. ). Musisz poinformować nasze biuro o tym, że byłeś zameldowany w Holandii w danym roku podatkowym ponieważ ma to ogromny wpływ na rodzaj Twojego rozliczenia.

 
Jeszcze więcej
Dla Ciebie
 

Rozliczenie podatku z Holandii – co powinieneś wiedzieć?

Rozliczenie podatku z Holandii należy do obowiązków każdej osoby, która podjęła w tym kraju legalną pracę, a jej pracodawca odprowadzał wszystkie należne składki oraz pobierał zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek ten należy spełnić niezależnie od tego, czy kwota podatku podlega zwrotowi czy też nie. Po rozliczeniu można niekiedy liczyć na zwrot podatku – Holandia to kraj, do którego często wyjeżdżamy na prace sezonowe, a wówczas zdarza się nie przekroczyć kwoty wolnej od podatku.

Rozliczenie podatku z Holandii w Polsce również jest obowiązkowe. Opiera się ono o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także konwencję podpisaną między Polską i Holandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Jak rozliczyć zwrot podatku z Holandii w Polsce? Rozliczanie podatku z Holandii w Polsce odbywa się na zasadzie proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że polski rezydent podatkowy powinien obniżyć podatek dochodowy, który ma zapłacić w Polsce o kwotę podatku, który płaci w Holandii. Odliczenie tego podatku nie jest pełne, ale proporcjonalne do kwot, jakie dana osoba zarabia w Polsce i Holandii.

Wszystkie wskazówki i szczegóły dotyczące zwrotu podatku z Holandii, np. niezbędne dokumenty wnioski (Sofi-Nummer, BSN [Burger Service Nummer] czy pismo, które wysyła Holenderski Urząd – Belastingdienst), terminy, ulgi podatkowe itp. znajdziesz w naszym obszernym opisie.

Kiedy zeznanie podatkowe w Holandii jest obowiązkowe?

Jeżeli pracowałeś legalnie w Holandii, ale nie jesteś na stałe zameldowany w tym kraju, wówczas rozliczenia się z podatku jest obowiązkowe w kilku sytuacjach, które opisujemy poniżej:

 1. Otrzymałeś stosowne pismo z Holandii – Belastingdienst, czyli tamtejszy urząd skarbowy może przysłać Ci Aangiftebrief, czyli pismo wzywające do rozliczenia się z podatku dochodowego. Urząd wysyła pismo każdemu, komu należy się zwrot podatku z Holandii lub musi dopłacić do podatku.

 2. Jeżeli należny zwrot podatku przekroczy 15 euro – choć może wydać się to dziwne, to rzeczywiście tak jest. Obowiązek rozliczenia się z podatku nie jest nakładany na podatnika, który otrzymał zwrot nie przekraczający kwoty 15 euro. Jeżeli jednak holenderski urząd skarbowy zwróci więcej, wówczas nakładany jest na Ciebie obowiązek rozliczenia się z podatku pod groźbą kary administracyjnej.

 3. Musisz dopłacić co najmniej 46 euro – jeżeli zaliczki pobierane przez Twojego płatnika na rzecz podatku okazały się zbyt niskie niż należny podatek, wówczas musisz dokonać dopłaty. Jeżeli wynosi ona 46 euro lub więcej musisz rozliczyć się z Belastingdienst. Jeżeli kwota jest niższa, nie masz takiego obowiązku.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o zwrot podatku z Holandii?

W każdym kraju obowiązują inne przepisy podatkowe i podatnicy mają różny w nich określony czas na rozliczenie podatku – Holandia termin ustaliła na 1 maja dla osób zameldowanych w tym kraju oraz 1 lipca dla osób niezameldowanych. Do tego należy złożyć zeznanie podatkowe za ubiegły rok. Jeżeli nie tego nie zrobisz, po kilku tygodniach dostaniesz listowne upomnienie. Ile czasu jest na rozliczenie podatku z Holandii po otrzymaniu pisma? Od momentu jego otrzymania masz na to 10 dni, w przeciwnym razie musisz liczyć z wysokimi grzywnami, które wynoszą od 385 do 5278 euro.

Za jaki okres można starać się o zwrot podatku z Holandii?

W Holandii rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. Przepisy przewidują jednak możliwość ubiegania się o zaległy zwrot podatku z Holandii – ile lat wstecz? Holenderskie przepisy umożliwiają ubieganie się o zwrot podatku z pięciu poprzednich lat. Oznacza to, że w roku 2021 można wnioskować o zwrot z lat 2020, 2019, 2018, 2017 oraz 2016.

Co ma wpływ na wysokość zwrotu podatku w Holandii i na jaką kwotę można liczyć?

Wysokość podatku w Holandii nie zależy wyłącznie od wysokości rocznego dochodu, ale również od wielu innych czynników, które wpływają na sytuację życiową podatnika. Dlatego trudno jest jednoznacznie określić, ile dostanę zwrotu podatku – kalkulator podatkowy pomoże obliczyć zwrot z uwzględnieniem wszystkich czynników. Co należy wziąć pod uwagę?

 • Status rezydenta – po 5 latach pracy w Holandii i osiągnięciu tam co najmniej 90% swoich dochodów można otrzymać w polskim urzędzie skarbowym zaświadczenie UE/WE, które umożliwi otrzymanie zezwolenia na stały pobyt i otrzymaniu dodatkowych ulg podatkowych.

 • Rok podatkowy – w Holandii progi podatkowe zmieniają się każdego roku, w związku z tym rozliczenie będzie się różnić w zależności od okres.

 • Partner fiskalny – czyli najczęściej małżonek, z którym wspólnie się rozliczamy. Posiadania partnera fiskalnego jest korzystne i również wpływa na to, ile zwrotu podatku kalkulator wyliczy.

 • Rodzaj dochodu – w Holandii ma znaczenie to, czy dochód pochodził z jednego źródła, czy było ich kilka (np. freelance, praca dorywcza itp.). Ważna jest też, czy podatnik pobierał zasiłek chorobowy (można odliczyć koszty leczenia).

 • Ulgi podatkowe – są bardzo zróżnicowane, wpływa na nie np. posiadanie dzieci czy wiek podatnika.

Ile wynosi kwota wolna od podatku w Holandii?

W każdym kraju obowiązuje inna kwota wolna od podatku – Holandia w 2021 roku ustaliła ją na 50 000 euro.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Holandii?

Rozliczenie podatku z Holandii – co potrzebne okaże się przy składaniu zeznania podatkowego? Oto lista niezbędnych dokumentów.

Formularz UE/WE przy rozliczeniu podatku

Zaświadczenie UE/WE to dokument, który pobiera się z polskiego urzędu skarbowego. Jest to dokument, który potwierdza wszystkie uzyskane dochody danego podatnika w danym roku kalendarzowym we wszystkich krajach, w których ta osoba podejmowała legalne zatrudnienie. Formularz ten jest niezbędny, ponieważ na jego podstawie Belastingdienst ustala, czy przysługują Ci ulgi podatkowe.

Jak uzyskać zaświadczenie UE/WE? Zostaje on wydany przez polski urząd skarbowy na podstawie wcześniejszych rozliczeń PIT-36 z załącznikiem ZG. Przepisy dotyczące zaświadczenia UE/WE obowiązują od 2015 roku.

Jaaropgaaf do rozliczenia podatku z Holandii

Jaaropgaaf (przez polskich pracowników zatrudnionych w Holandii potocznie nazywany jarografem) najłatwiej wytłumaczyć jako odpowiednik polskiego PIT-11. Jest to zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanych dochodach.

Jak uzyskać zaświadczenie Jaaropgaaf? Każdy pracodawca ma obowiązek przekazania zaświadczenia Jaaropgaaf swoim pracownikom do połowy marca. Jeżeli podejmowałeś prace w różnych zakładach pracy, wówczas do swojego zeznania podatkowego musisz dołączyć kilka Jaaropgaaf od różnych pracodawców.

Czy rozliczenie podatku z Holandii bez jarografu jest możliwe? Tak. W tym celu poproś holenderski urząd skarbowy o wystawienie dokumentu Fiscale Loon Gegevens. Jest to zestawienie Twoich dochodów, kwoty zapłaconego podatku, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkich firm, w których pracowałeś.

Salaris przy rozliczeniu podatku

Holenderskie Salaris to odpowiednik naszych „fiszek” wydawanych wraz z wypłatą. Odcinek ten zawiera takie informacje, jak dochód, wartość podatku oraz składek ubezpieczeniowych. Jak uzyskać zaświadczenie Salaris? Pracodawca musi wydać je wraz z wynagrodzeniem w formie papierowej lub elektronicznej.

Inne wymagane dokumenty przy samodzielnym rozliczeniu podatku z Holandii

Oprócz dokumentów o dochodach przy składaniu zeznania podatkowego niezbędne są również:

 • kopia polskiego zeznania podatkowego PIT 36 z załącznikiem ZG,

 • kopia dowodu osobistego,

 • dane konta bankowego (adres banku, IBAN, SWIFT),

 • zaświadczenie o dochodach wydane przez polski urząd skarbowy.

Co zrobić, gdy nie masz dokumentów od pracodawcy potrzebnych do rozliczenia?

Powyżej opisaliśmy, co zrobić w przypadku braku jarografu. Oczywiście pierwszym krokiem w uzyskaniu niezbędnych dokumentów jest kontakt ze swoim pracodawcą. Możesz również skontaktować się z nami z prośbą o zwrócenie się do Twojego pracodawcy. W przypadku niemożliwości uzyskania dokumentów od pracodawcy pozostaje opisana wcześniej droga otrzymania informacji od Belastingdienst.

Jakie inne warunki należy spełnić, aby odzyskać podatek z Holandii?

Przypominamy, że każdy, kto tam legalnie pracował, może otrzymać zwrot podatku z Holandii – zasady są dość jasne i klarowne, należy jednak pamiętać o dotrzymaniu terminu złożenia zeznania podatkowego.

Potwierdzenie konta – dlaczego to takie ważne?

Jest jeszcze jeden ważny warunek, który należy spełnić, aby otrzymać zwrot podatku z Holandii – potwierdzenie konta bankowego. Belastingdienst na pewno sprawdzi, czy numer rachunku bakowego jest aktywny. Istotny jest również fakt, by właścicielem lub przynajmniej współwłaścicielem konta był podatnik, który ubiega się o zwrot podatku. Ponadto konieczne jest potwierdzenie tożsamości kserokopią dowodu osobistego.

Procedura ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podatnika. Dzięki wydłużeniu procesu weryfikacji możemy być pewni, że pieniądze trafią na prawidłowe konto bankowe.

W przypadku, gdy komplet danych podatnika nie zostanie dostarczony w przewidzianym czasie, urząd rozpoczyna proces uwierzytelniania danych od początku.

Ile się czeka na zwrot podatku z Holandii?

Zwrot podatku z Holandii na polskie konto średnio trwa do sześciu miesięcy, choć często zdarza się, że pieniądze trafiają na konto już po kilku tygodniach.

Dlaczego oczekiwanie na zwrot podatku może się przedłużać?

Holenderski urząd skarbowy zaznacza jednak, że procedura może trwać do 3 lat. Takie sytuacje zdarzają się jednak głównie wtedy, kiedy pojawiają się wątpliwości co do prawdziwości danych lub prawidłowości zeznania.

Jak sprawdzić status zwrotu podatku Holandii? Najlepiej po prostu obserwować wpływy pieniędzy na swoje konto – obecnie jest to łatwe dzięki powiadomieniom aplikacji bankowych lub możliwości otrzymania wiadomości e-mail po otrzymaniu przelewu. Jeżeli nie skontaktuje się z Tobą nikt z Belastingdienst, będzie to oznaczać, że wniosek jest prawidłowy i wystarczy cierpliwie oczekiwać na przelew. Jeżeli skorzystasz z naszych usług, zwiększasz szansę na szybki zwrot podatku z Holandii, ponieważ dotrzymujemy terminów i pilnujemy tego, aby w Twoim zeznaniu wszystko było prawidłowo wypełnione.

Jak krok po kroku rozliczyć zwrot podatku z Holandii w Polsce?

Rozliczenie podatku z Holandii w Polsce krok po kroku jest bardzo proste, szczególnie jeśli korzystasz z usług biura podatkowego Meritum. W pierwszej kolejności wystarczy złożyć wniosek o zwrot podatku z Holandii poprzez wypełnienie formularza i podanie naszemu konsultantowi informacji o dochodach, które zawarte są w Jaaropgaaf. Następnie przygotujemy wniosek i odeślemy Ci dokumenty do podpisania. Kiedy odeślesz nam podpisane dokumenty, my złożymy je we właściwym urzędzie skarbowym w Holandii. Teraz pozostanie Ci już tylko czekać na przelew.

Czy można rozliczyć podatek z Holandii w 100% online?

Rozliczenie podatku z Holandii przez Internet jest możliwe. Pokazała to sytuacja związana z pandemią, kiedy to od marca 2020 roku coraz więcej instytucji publicznych zamykało się dla petentów, chcących załatwiać swoje sprawy stacjonarnie. Rozliczenia podatku z Holandii online odbywały się zgodnie z normalnymi harmonogramami.

Czy możliwe jest rozliczenie podatkowe w Holandii wspólnie z partnerem fiskalnym?

Holenderskie przepisy podatkowe umożliwiają wspólne rozliczenie się z podatku z partnerem fiskalnym. Najczęściej osobą tą jest współmałżonek, jednak tamtejsze przepis zakładają, że partnerem fiskalnym może być tez osoba, z którą posiadamy dziecko, współwłaściciel domu lub mieszkania (mieszkający razem z podatnikiem), osoba zarejestrowana w funduszu emerytalnym jako partner. W tym celu do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Jaaropgaaf,

 • zaświadczenie o dochodach partnera z polskiego urzędu skarbowego,

 • decyzja o nadaniu numeru Sofi dla partnera fiskalnego,

 • kopie dowodów tożsamości,

 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu,

 • dane konta bankowego (te same jak w przypadku indywidualnego rozliczenia),

 • zaświadczenie o dochodach partnera z Polski.

Jeżeli Twój partner fiskalny nie posiada nadanego numeru Sofi, wówczas niezbędne okażą się zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu, oryginalne odpisy paszportów poświadczone przez notariusza, akt małżeństwa i akty urodzenia.

Korzystniej rozliczyć podatek z Holandii razem czy osobno?

Rozliczenie podatku w Holandii z partnerem fiskalnym niesie ze sobą korzyści. Można w ten sposób obniżyć podatek dochodowy. Zależy to od okresu odprowadzania podatku w Holandii oraz jego wysokości, a także od wysokości dochodów partnera w Polsce. Istotny jest również wiek.

Rozliczając się wspólnie z partnerem fiskalnym można liczyć też na ulgi podatkowe, są one jednak zależne od tego, czy osiągasz co najmniej 90% dochodów w Holandii i kwalifikujesz się do ulg podatkowych. Aby kwalifikować się do ulg podatkowych, Twój partner musi posiadać numer Sofi (BSN dla zameldowanych w Holandii lub RNI dla niezameldowanych).

Z jakich ulg lub zwrotów można skorzystać przy rozliczeniu podatku z Holandii?

W Holandii istnieje kilka ulg, które mogą znacząco obniżyć podatek dochodowy. Dowiedz się, co można odliczyć od podatku w Holandii.

Algemene heffingskorting – ogólna ulga podatkowa

Algemene heffingskorting to ogólna ulga podatkowa, która przysługuje każdemu, kto płaci podatek w Holandii. Może ona obniżyć podatek i składki na ubezpieczenie socjalne. Jej wysokość oraz kwoty przychodów brutto dla których jest ustalana, ulegają zmianom każdego roku. W roku 2021 kwota ulgi wzrośnie o 126 euro. Maksymalna wysokość tej ulgi nie może jednak przekraczać sumy podatku dochodowego i ubezpieczeń socjalnych, które pracodawca uiścił za podatnika do urzędu skarbowego.

Rozłąkowe w Holandii – czym jest?

Rozłąkowe to ulga podatkowa na partnera podatkowego lub małżonka, który nie pracuje w Holandii. Z rozliczenia rozłąkowego możemy skorzystać, jeśli spełnimy kilka warunków. Rozłąkowe dotyczy osób wymienionych wyżej, w akapicie o wspólnym rozliczaniu się z partnerem fiskalnym. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było otrzymać rozłąkowe?

 

 • Dochody obu partnerów muszą być generowane przynajmniej w 90% w Holandii.

 • Osoba pracująca w Holandii musi zarobić co najmniej 10 tysięcy euro.

 • Zapłacony podatek nie może być niższy niż 800 euro.

Maksymalna kwota rozłąkowego za rok 2020 wynosi 755 euro. Jej wysokość jest uzależniona od dochodu obojga partnerów.

Jakie dokumenty należy złożyć w celu otrzymania rozłąkowego? Rozłąkowe jest ulgą przyznawaną w przypadku wspólnego rozliczania się z partnerem fiskalnym. Dlatego też konieczne jest złożenie dokładnie tych dokumentów, które wymieniliśmy wyżej w akapicie o wspólnym rozliczeniu.

Zwrot na dziecko

Kolejną z ulg podatkowych jest Inkomensafhankelijcombinatiekorting, czyli ulga podatkowa na dziecko do 12 roku życia. Przysługuje ona podatnikom, których dziecko, mające 1 stycznia mniej niż 12 lat, jest z nim zameldowane przez co najmniej pół roku. Warunkiem jest uzyskanie rocznego dochodu, przekraczającego kwotę 5000 euro. Ulga na dziecko jest ulgą jednorazową za każdy rok podatkowy.

Ile wyniesie ulga na dziecko? Kwota ta jest zależna od dochodów. W przypadku rozliczania się wspólnego partnerów fiskalnych urząd skarbowy bierze pod uwagę tego rodzica, który zarabia mniej. Kwota ulgi na dziecko może wynieść od 300 do 2800 euro za jeden rok podatkowy. O jej zwrot można ubiegać się do pięciu lat wstecz.

Arbeidskorting

Jest to dodatowa ulga dla osób podejmujących zatrudnienie w Holandii. Ulga obliczana jest procentowo od wynagrodzenia, a jej maksymalna wysokość wynosi 1504 euro.

Jak postępować w przypadku zameldowania na cały rok, nie zameldowania lub zameldowania przez część roku?

Przypomnijmy, że nawet osoby niezameldowane w Holandii, ale które podejmowały pracę w tym kraju, mogą otrzymać wezwanie do rozliczenia podatkowego. Wówczas należy złożyć tak zwane rozliczenie zerowe, czyli nieuwzględniające żadnych dochodów. Jeżeli przez jakąś część roku pracowałeś w Polsce, wówczas do holenderskiego urzędu skarbowego należy zgłosić również polskie dochody w zaświadczenie UE/WE, pobranym z naszej skarbówki.

Osoby zameldowane w Holandii muszą pamiętać, że dla nich termin złożenia zeznania podatkowego mija 1 maja.

Zwrot podatku z Holandii a podatek w Polsce

Ważną informacją dla osób pracujących w Holandii lub innych krajach jest to, że z dniem 1 stycznia 2021 roku zniesiona została ulga abolicyjna. Oznacza to, że polskiemu fiskusowi trzeba będzie dopłacić różnicę pomiędzy pomiędzy podatkiem zapłaconym w Holandii, a tym, który należałoby uiścić w Polsce.

Czy zwrot podatku z Holandii jest przychodem? Tak. Osoby, które pracowały za granicą i ubiegają się o zwrot nadpłaconego podatku, w świetle polskich przepisów uzyskują w ten sposób przychód z zagranicy i muszą uwzględnić go w zeznaniu podatkowym.

W jakich sytuacjach wniosek o rozliczenie podatku może zostać odrzucony?

Holenderskie prawo podatkowe mówi o tym, że zwrotu nadpłaconego można ubiegać się do pięciu lat wstecz. Dlatego wnioski dotyczące wcześniejszych lat podatkowych będą odrzucone. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wypełnionych wniosków, holenderski urząd skarbowy zwróci się do podatnika z prośbą o ich wyjaśnienie. W takich sytuacjach czas zwrotu pieniędzy może się wydłużyć nawet do 3 lat, choć rozliczenie podatku w Holandii i uzyskanie zwrotu przy prawidłowo wypełnionych dokumentach nie powinno trwać dłużej niż pół roku.

Kalkulator zwrotu podatku z Holandii

Jak obliczyć zwrot podatku z Holandii? Jak widać z naszego obszernego opisu, na wysokość podatku w Holandii oraz przysługujących ulg wpływa wiele czynników. W związku z tym samodzielne obliczenie zwrotu podatku z Holandii może być nieco skomplikowane. Kalkulator zwrotu podatku z Holandii, który dostępny jest na naszej stronie, pozwoli prawidłowo obliczyć należy podatek i przysługujące ulgi.

Współpracują z nami
Kontakt z Nami
+48 534 007 008
W?gierska 31, 33-300 Nowy Sacz
biuro@podatkimeritum.pl
Copyright 2015 Meritum Group. All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności
Projektowanie stron www - iPolska.com.pl