Zwrot podatku ze Szwecji

Imie i Nazwisko
Adres email
Telefon
Wybierz kraj
Okres pracy
Łączny dochód
Potrącony podatek
Kod pocztowy
Dochód w Polsce
Akceptuję regulamin
A- A+
 
Pracowałeś w
Szwecjii?
Odzyskamy Twój podatek!
 

W Szwecji obowiązek złożenia zeznania podatkowego mają osoby, które pracowały i uzyskiwały dochód powyżej 183 dni w danym roku podatkowym.  Jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż pół roku, wówczas nie ma takiego obowiązku.Wtedy również Twój pracodawca powinien potrącać niższą  zaliczkę na poczet podatku dochodowego - 25 % - tzw. SINK taxation. Pamiętaj, że złożenie zeznania jest obowiązkowe. Jeżeli tego nie zrobisz urząd naliczy karę.

Etapy rozliczenia 

Jeśli pracowałeś powyżej 183 dni na terenie Szwecji to będziesz musiał złożyć zeznanie do 4 maja następnego roku podatkowego.  Jeżeli tego nie zrobisz, urząd wyda decyzję podatkową obliczoną bez uwzględnienia jakichkowiek ulg i odliczeń. Możesz również otrzymać karę za brak złożonego zeznania podatkowego. 

Pilnuj poniższych terminów :

 • styczeń/luty  -  otrzymasz dokumentację potwierdzającą Twój dochód w Szwecji. Dokument KU-13 przesyła Twój pracodawca na zarejestrowany adres do korespondencji. Jest to podstawowy dokument przy deklarowaniu rocznego przychodu w zeznaniu podatkowym. 
 • kwiecień - Urząd Skarbowy wyśle do Ciebie formularz konieczny do złożenia zeznania podatkowego. Ten dokument musisz dostarczyć do naszego biura w oryginale. Zostanie on przez nas wypełniony i nadany w terminie - maksymalnie do 4 maja. 
 • Wrzesień - grudzień - w tym okresie otrzymasz ostateczną decyzję z urzędu z określonym wymiarem naliczonego podatku dochodowego. Wtedy się dowiesz jaka ostatecznie kwota podatku zostanie potrącona i czy ewnetualnie otrzymasz zwrot nadpłaty tego podatku. 

Konieczne dokumenty 

 • KU-13 - karta podatkowa otrzymana od pracodawcy - jeśli miałeś kilku pracodawców musisz przedłożyć dokument od każdego  z nich 
 • Innkomstdeklaration - druk  przesłany przez szwedzki urząd
 • Dowody poniesionych kosztów ( bilety, paragony ) 
 • rachunki związane z utrzymaniem

 Co można odliczyć ?

 • Odliczenie z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego. Odpis przysługuje, jeżeli podjąłeś pracę i przeprowadziłeś się do nowej miejscowości, ale zatrzymałeś stare mieszkanie. Przez ograniczony czas przysługuje Ci odliczenie z tytułu podwyższonych kosztów życia. Dla odpisów z tytułu posiłków i drobnych wydatków oraz kosztów zakwaterowania obowiązują różne ogranicznenia w czasie.
 • Podróże do domu. Jeżeli ze względu na swoją pracę przbywasz w innym miejscu niż stałe miejsce zamieszkania, możesz skorzystać z odpisu z tytułu wydatków na podróże do domu. Odpis przysługuje za maksymalnie jedną podróż w tygodniu, najtańszym środkiem transportu. PRzysługuje Ci odpis z tytułu wydatku na podróż pociągiem lub zasadny wydatek na podróż samolotem, nawet jeśli nie jest to najtańszy środek transportu.
 • Pozostałe wydatki. Odpis przysługuje wyłącznie na tą część Twoich wydatków, która przekracza 5 000 koron.
 • Koszty bezrobotnych. Jeżeli jesteś bezrobotny i otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych z Kasy Bezrobocia, przysługuje Ci odpis wydatków z tytułu podróży w związku z wizytami w Urzędzie Pracy.  Przysługuje Ci również prawo do odpisów z tytułu wydatków na podróże i innych wydatków poniesionych w związku z poszukiwaniem odpowiedniej pracy w Szwecji.
 • Pomieszczenie robocze. Odpis z tytułu pomieszczenia roboczego przysługuje wyłącznie wtedy, gdy pracodawca nie zapewnia takiego pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie robocze znajduje się w Twoim mieszkaniu, odpis przysługuje wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Fakt, iż czasami pracujesz w domu nie stanowi wystarczającej podstawy do uzyskania odpisu z tytułu pomieszczenia roboczego
 • Ksiązki i czasopisma. Niektórym kategoriom zawodowym przysługuje w pewnych przypadkach odpis z tytułu zakupu książek i czasopism. Odpis przysługuje pod warunkiem, że pracodawca nie zapewnia literatury.
 • Koszty kształcenia. Odpis kosztów z tytułu kształcenia jest możliwy pod warunkiem, że kształcenie jest niezbędne do zachowania obecnej pracy. Odpis nie przysługuje jeżeli kształcenie jest prowadzone w celu poszukiwania nowej pracy.
 • Narzędzia. Jeżeli sam zakupiłeś narzędzia lub instrumenty niezbędne do pracy, przysługuje Ci odpis z tytułu poniesionych wydatków.

Czego nie można odliczyć ?

 • Odzież robocza. Ubrania, których używasz w pracy są traktowane jako prywatne koszty życia i nie przysługuje na nie odpis. Możesz natomiast dokonać odpisu z tytułu środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej.
 • Komputer. Wydatki na komputer są traktowane jako prywatne koszty życia i nie przysługuje na nie odpis.
 • Opłata za przedszkole. Odpis z tytułu tej opłaty nie przysługuje
 • Telefon komórkowy. Koszty rozmów slużbowych można odliczyć , ale nie koszty zakupu aparatu lub abonamentu.
 • Koszty leczenia nie podlegają odliczeniu

 

 

 

Odzyskaj podatek teraz

 

Współpracują z nami
Kontakt z Nami
+48 534 007 008
W?gierska 31, 33-300 Nowy Sacz
biuro@podatkimeritum.pl
Copyright 2015 Meritum Group. All Rights Reserved, Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka Prywatności
Projektowanie stron www - iPolska.com.pl