Meritum Podatki

Urlop okolicznościowy w Niemczech

 Urlop okolicznościowy w Niemczech Podobnie jak w Polsce, również niemieckie przepisy pracy zapewniają pracownikom urlop okolicznościowy. Kto i przy jakiej okazji ma prawo do dodatkowych dni wolnych? Jaki jest zakres urlopu okolicznościowego? Czy urlop okolicznościowy jest odpłatny?  W życiu każdego zatrudnionego zdarzają się szczególne sytuacje wymagające nieobecności w miejscu pracy. W takich przypadkach szef może…

 Urlop okolicznościowy w Niemczech

Podobnie jak w Polsce, również niemieckie przepisy pracy zapewniają pracownikom urlop okolicznościowy. Kto i przy jakiej okazji ma prawo do dodatkowych dni wolnych? Jaki jest zakres urlopu okolicznościowego? Czy urlop okolicznościowy jest odpłatny? 

W życiu każdego zatrudnionego zdarzają się szczególne sytuacje wymagające nieobecności w miejscu pracy. W takich przypadkach szef może przyznać urlop okolicznościowy - Sonderurlaub. Podstawę prawną prawa do urlopu okolicznościowego stanowi §616 niemieckiego kodeksu cywilnego - Bundesurlaubsgesetz (BurlG). Dla pracowników federalnych urlopy specjalne reguluje Rozporządzenie o urlopach specjalnych (SUrlV). Sekcje 5-22 regulują wszystkie prawa do urlopu okolicznościowego, w tym okres trwania płatnego urlopu.

Dlaczego przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego?

Bundesurlaubsgesetz nie określa dokładnych przesłanek pozwalających na korzystanie z urlopu okolicznościowego. Natomiast podkreśla, że pracujący jednostkowo nie traci uprawnienia do płacy, jeśli bez swojej winy, z powodów w nim leżących, jest uniemożliwione wykonywanie jego zadań przez względnie krótki czas.

Mając na uwadze, że tekst prawny nie wyjaśnia, które sytuacje uzasadniają urlop okolicznościowy, większość pracodawców stosuje tymczasowe rozwiązanie, takie jak przypadki wyszczególnione w zbiorowym porozumieniu pracy dla sektora publicznego (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, TVöD).

Uwaga: przepisy Bundesurlaubsgesetz dotyczą tylko faktycznego czasu pracy. Jeśli pracownik jest obecnie na urlopie odpoczynkowym lub opiekuńczym, pracodawca nie jest zobowiązany do udzielania urlopu okolicznościowego.

Udzielenie urlopu ze względów szczególnych 

  • przyjście na świat potomka — 1 dzień;
  • zawarcie małżeństwa — 1 dzień;
  • zgon małżonka czy partnera zarejestrowanego —2 dni;
  • relokacja do innego miejsca zamieszkania z przyczyn służbowych —1 dzień;
  • ciężka dolegliwość osoby z najbliższego otoczenia, zamieszkującej wspólnie —1 dzień/rok;
  • znaczna choroba dziecka do 12. roku życia — maksymalnie 4 dni/rok;
  • konieczność poddania się leczeniu, które nie może zostać zrealizowane poza standardowymi godzinami pracy — czas ustalany jest przez czas dojazdu i powrotu do pracy oraz czas trwania terapii.

Urlop ze względów szczególnych jest również dostępny w kontekście zgonu osoby bliskiej (na przykład matki, ojca, dziecka). Jego długość jest często uzależniona od stażu pracy w konkretnym przedsiębiorstwie oraz poziomu wyrozumiałości ze strony pracodawcy. Pracownicy mogą w takich okolicznościach spodziewać się więcej niż dwa dni wolnego.

Mimo że niemieckie regulacje prawne nie precyzują zawarcia małżeństwa jako uzasadnienia dla przyznania urlopu ze względów osobistych, zgodnie z interpretacją sądów pracy jest to jedno z ugruntowanych powodów do czasowej nieobecności w miejscu pracy.

W dwunastu spośród 16 krajów związkowych obowiązuje prawnie pięciodniowy płatny urlop ze względów osobistych na cele edukacyjne i szkoleniowe. Urlop edukacyjny nie jest prawnie zapewniony w Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Saksonii oraz Turyngii.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

 

Urlop ze względów osobistych a zatrudnienie na część etatu

Czy prawa do urlopu ze względów osobistych mogą być wykorzystane również przez osobę pracującą w niepełnym wymiarze godzin? Zapisy Bundesurlaubsgesetz nie określają w sposób jednoznaczny zakresu urlopu ze względów osobistych, jego czasu trwania czy beneficjentów. Wobec tego pracownicy zatrudnieni na niepełny etat podlegają dokładnie tym samym przepisom, co ich koleżanki i koledzy pracujący w pełnym wymiarze godzin.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Zgodnie z paragrafem 616 Kodeksu Cywilnego Niemiec (BGB), urlop okolicznościowy definiowany jest jako świadczenie przyznawane jedynie w przypadku tymczasowej nieobecności. Pracownik, który nieobecny jest przez dłuższy czas, może napotkać na obcięcie płacy. Nie istnieje jednakże konkretna granica czasowa, która definiowałaby czas trwania poszczególnych okresów. Wielokrotnie więc urlop okolicznościowy jest płatny. Jeżeli pracownik wymaga czasu wolnego w szerszym zakresie (na przykład, na długoterminową opiekę nad chorym bliskim), istnieje możliwość złożenia wniosku o urlop bezpłatny. Czy zostanie on przyznany, w głównej mierze zależy od pracodawcy.

Dodatkowe uwagi dotyczące urlopu okolicznościowego w Niemczech dla pracodawców:

Powód urlopu okolicznościowego powinien być indywidualnie związany z pracownikiem. Jeśli identyczny motyw utrudnia pracę wielu pracownikom jednocześnie, nie jest to uważane za legalne prawo do płatnego urlopu. W świetle orzeczeń Federalnego Sądu Pracy, pracodawcy nie są zobligowani do przyznawania urlopu okolicznościowego (a co za tym idzie, płacenia za niego wynagrodzenia), jeżeli pracownicy nie pojawili się w pracy na przykład z powodu powodzi czy zakłóceń komunikacyjnych. Z drugiej strony, osobiste nieszczęśliwe zdarzenia, takie jak włamania, pożary lub nieswoje wypadki samochodowe, zostały uznane przez sąd za usprawiedliwione powody nieobecności, które umożliwiają korzystanie z urlopu okolicznościowego.
Pracodawcy nie są zobligowani do przyznawania urlopu okolicznościowego na standardowe wizyty w urzędach. Jednakże, jeżeli obecność pracownika w sądzie — na przykład jako świadka lub jurora — jest wymagana z przyczyn interesu publicznego, przełożony powinien udzielić wolnego w wyznaczonym terminie.
Zasady ujęte w BGB mogą być sprecyzowane w umowie o pracę lub w porozumieniach zakładowych. Aby zapobiec niepożądanym sporom sądowym, wyraźnie zdefiniuj, kiedy i w jakim zakresie udzielasz płatnego urlopu okolicznościowego (chyba że obowiązujące porozumienie zbiorowe zawiera inne regulacje). Pamiętaj także, że jeśli umowa zakładowa, umowa zbiorowa lub umowa o pracę zawiera szczególne postanowienie dotyczące urlopu okolicznościowego, ma ono pierwszeństwo przed ogólną regulacją zawartą w § 616 BGB.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 10 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech Minijob jest popularnym wyborem wśród mieszkańców Niemiec, w tym studentów, emerytów, czy osób otrzymujących zasiłek obywatelski, jako sposób na poprawę ich sytuacji finansowej. Jednak ważnym aspektem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tego typu zatrudnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnienie w formie Minijob nie…

Czy praca w Niemczech po godzinach jest opodatkowana?

Koszty rozwodu w Niemczech – opłaty adwokackie i sądowe

Rozwód jest procesem, który zawsze generuje koszty. Jednakże, masz wpływ na ich minimalizację. Poznanie sposobów obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i identyfikacja elementów podlegających redukcji mogą być kluczowe. Dowiedz się więcej z tego artykułu, jak ograniczyć wydatki związane z rozwodem i osiągnąć wyniki dostosowane do Twoich potrzeb finansowych. Koszty Rozwodu w Niemczech – Podstawowe Fakty…

Podatek od darowizny w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku w Niemczech

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku? Gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest zapłacenie podatku od spadku. Istnieje jednak kilka metod, aby ten podatek zmniejszyć, na przykład przez darowizny dokonywane za życia. Oto kilka wskazówek, jak to zrealizować i jakie ulgi podatkowe są dostępne. Oszczędzanie na Podatku od Spadku: Różne Metody Zasadniczo, lepiej jest obdarowywać niż…

Odbierz większy podatek z Niemiec. Jak to zrobić?

Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech. Nawet 480 Euro!

Ekstra wynagrodzenie z pracy. Aż do 480 euro rocznie Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech.  Jeżeli jesteś osobą pracującą od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszałeś już o świadczeniach kapitałowych (VL lub VwL). Dla niektórych osób ta kwestia może być jednak zupełnie obca. VL to atrakcyjne, dodatkowe środki finansowe od pracodawcy, które można wykorzystać do zbudowania pewnej…

Co to jest numer BSN w Holandii (dawny numer sofi) i do czego jest potrzebny?

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu.  Zatrudnienie w Niemczech -różnice między wynagrodzeniem brutto a netto. W roku 2023, minimalna stawka godzinowa w Niemczech to 12 euro brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki na poziomie 1980 euro. Istotne jest, by mieć świadomość, że negocjacje wynagrodzeń w…

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech Zadłużenie po zmarłej osobie może być sporym obciążeniem dla spadkobierców. Aby nie stać się odpowiedzialnym za te zobowiązania, kluczowe jest podjęcie szybkich i świadomych decyzji. Kiedy przychodzi do dziedziczenia długów, istnieje kilka rodzajów zobowiązań, które mogą być przeniesione na spadkobierców. Są to na przykład: zadłużenia kontraktowe,…

Współpracują z nami: