Meritum Podatki

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech - ile można otrzymać

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech - ile można otrzymać Bezrobocie w Niemczech utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie, lecz mimo to pozostaje istotnym wyzwaniem społecznym, ponieważ jego całkowita eradykacja wydaje się niemożliwa. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wsparcia finansowego dla osób bez pracy oraz ochrony ich przed drastycznym pogorszeniem warunków życia, niemieckie prawodawstwo ustanawia system…

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech - ile można otrzymać

Bezrobocie w Niemczech utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie, lecz mimo to pozostaje istotnym wyzwaniem społecznym, ponieważ jego całkowita eradykacja wydaje się niemożliwa. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wsparcia finansowego dla osób bez pracy oraz ochrony ich przed drastycznym pogorszeniem warunków życia, niemieckie prawodawstwo ustanawia system dedykowanych świadczeń. Otrzymanie tych świadczeń wymaga spełnienia konkretnych kryteriów prawnych. Sam fakt utraty zatrudnienia nie jest jeszcze wystarczającym warunkiem do uzyskania wsparcia finansowego. W artykule poznasz, kto ma prawo do świadczeń dla bezrobotnych w Niemczech i jakie kryteria należy spełnić.

System wsparcia społecznego w Niemczech – rodzaje świadczeń

 • Arbeitslosengeld I (ALG I) – wsparcie dla osób aktywnie poszukujących pracy. Podstawy prawne tego świadczenia opisane są w III tomie niemieckiego Kodeksu Społecznego (Sozialgesetzbuch). Świadczenia dla osób bezrobotnych, które poszukują pracy, są finansowane z niemieckiego systemu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
 • Arbeitslosengeld II (ALG II) – świadczenie „egzystencjalne” przeznaczone do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych. Przepisy regulujące to świadczenie zawarte są w II tomie niemieckiego Kodeksu Społecznego. Środki na to świadczenie pochodzą z budżetu państwa. Świadczenie „egzystencjalne” jest często nazywane Hartz IV.

Świadczenia dla bezrobotnych w Niemczech – kryteria kwalifikacyjne

Kluczowym kryterium dla otrzymania świadczenia Arbeitlosengeld I jest status zatrudnienia. Prawo do świadczeń dla bezrobotnych w Niemczech mają osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat pracowały minimum 12 miesięcy w obrębie UE, a ich ostatnie miejsce pracy lub zwolnienie miało miejsce w Niemczech. Świadczenie to przysługuje jedynie osobom poniżej 65 roku życia. Warto również wspomnieć, że osoby pracujące krótkoterminowo (zatrudnienie nie przekraczało 10 tygodni) mogą ubiegać się o świadczenie po przepracowaniu 6 miesięcy.

Jeżeli zaś idzie o świadczenie ALG II, przysługuje ono osobom, które równocześnie a) posiadają zdolność do pracy, b) nie są w stanie samodzielnie utrzymać się, c) mają co najmniej 15 lat i nie więcej niż 65 lat, d) są zameldowane w Niemczech. Warto zaznaczyć, że osoby przebywające w Niemczech wyłącznie w celach zarobkowych nie kwalifikują się do otrzymania świadczenia ALG II.

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy w Niemczech – kryteria i kwoty świadczeń

Metody obliczania wsparcia ALG I i ALG II różnią się. Dla ALG I kluczowe są poprzednie zarobki aplikanta. Osoba bez pracy i bez dzieci może oczekiwać świadczeń w wysokości 60% średniego dochodu netto z poprzednich 12 miesięcy. Natomiast rodzic może otrzymać 67% tegoż średniego dochodu netto z tego samego okresu. Należy podkreślić, że w ramach ALG I opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, opiekuńcze i emerytalne wnioskodawcy.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

 

Stawki ALG II oblicza się na podstawie corocznie aktualizowanych bazowych stawek wsparcia społecznego. W styczniu 2021 roku były to:

 • 446 euro dla osób samotnych lub wychowujących dzieci samodzielnie,
 • 401 euro dla partnerów lub osób w związkach nieformalnych,
 • 357 euro dla dorosłych współmieszkańców,
 • 373 euro dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat,
 • 309 euro dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat,
 • 283 euro dla dzieci poniżej 6 roku życia.
 • Wsparcie finansowe dla osób bez pracy w Niemczech – proces aplikacji

Aby ubiegać się o ALG I, osoba bezrobotna musi zgłosić się do lokalnego biura pracy (Bundesagentur für Arbeit) i dostarczyć następujące dokumenty:

 • dokumentację potwierdzającą poprzednie zatrudnienie i zarobki,
 • rozwiązanie umowy o pracę wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn zakończenia współpracy zawodowej.

Należy zauważyć, że rejestracja w biurze pracy jest możliwa online lub telefonicznie. Podanie o ALG II jest składane w regionalnych oddziałach zwanych Jobcenter, które pomagają osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Aplikant musi złożyć wniosek Hauptantrag HA oraz przedstawić kopię dowodu osobistego, potwierdzenie wysokości czynszu miesięcznego, certyfikat zamieszkania, umowę o pracę lub jej rozwiązanie oraz wyciąg bankowy z ostatnich trzech miesięcy. Poza wnioskiem Hauptantrag HA, istnieje możliwość wypełnienia dodatkowych formularzy, takich jak:

 • Anlage WEP — załącznik z informacjami o współmieszkańcach wnioskodawcy,
 • Anlage KI — formularz z danymi o dzieciach wnioskującego poniżej 15 roku życia.

Wsparcie społeczne w Niemczech dla obywateli Polski

Polacy pracujący w Niemczech, czyli osoby przebywające w Niemczech w celach zarobkowych, mają prawo ubiegać się o wsparcie ALG I. Istotne jest, że Polak, który po zakończeniu pracy w Niemczech powraca do Polski w celu znalezienia pracy, wciąż może otrzymywać wsparcie według zasad określonych w niemieckim prawodawstwie. Wymaga to jednak wizyty w urzędzie pracy i wypełnienia formularza U2.

Niemcy oferują różnorodne formy wsparcia dla osób bez zatrudnienia poza standardowym zasiłkiem dla bezrobotnych. Do tych dodatkowych form wsparcia należą:

 • Zasiłek dla osób bez pracy na dłuższy okres (Arbeitslosengeld II): Jest to świadczenie dostępne dla osób, które mimo upływu 12 miesięcy od rozpoczęcia otrzymywania standardowego zasiłku dla bezrobotnych, nadal nie mogą znaleźć zatrudnienia. Kwota tego świadczenia jest z reguły niższa w porównaniu ze standardowym zasiłkiem i dostosowywana jest do indywidualnej sytuacji finansowej osoby poszukującej pracy.
 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Existenzgründungszuschuss): Jest to forma wsparcia finansowego dla tych, którzy planują zapoczątkować własną działalność gospodarczą.
 • Świadczenie na szkolenia i rozwój zawodowy (Weiterbildungsgeld): Ta forma wsparcia jest dostępna dla osób, które planują zwiększyć swoje umiejętności zawodowe przez dodatkowe szkolenia lub kursy.

Rejestracja w  Urzędzie Pracy

 Jest kluczowym pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Osoby, które straciły pracę, powinny zgłosić się do odpowiedniego urzędu w ciągu trzech dni od dnia utraty zatrudnienia. Proces rejestracji obejmuje wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz przedłożenie dowodów dotychczasowego zatrudnienia i uzyskiwanych dochodów.

Aktywne poszukiwanie zatrudnienia jest obowiązkowe dla osób korzystających ze świadczeń dla bezrobotnych. Narodowy Urząd Pracy w Niemczech proponuje szereg programów i usług zaprojektowanych w celu ułatwienia procesu znalezienia nowej pracy, w tym doradztwo zawodowe, programy szkoleniowe oraz możliwości odbycia stażu. Od osób bezrobotnych oczekuje się również akceptacji oferty pracy, która jest zgodna z ich kwalifikacjami i oczekiwaniami finansowymi.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 2 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Współpracują z nami: