Meritum Podatki

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech - ile można otrzymać

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech - ile można otrzymać Bezrobocie w Niemczech utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie, lecz mimo to pozostaje istotnym wyzwaniem społecznym, ponieważ jego całkowita eradykacja wydaje się niemożliwa. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wsparcia finansowego dla osób bez pracy oraz ochrony ich przed drastycznym pogorszeniem warunków życia, niemieckie prawodawstwo ustanawia system…

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech - ile można otrzymać

Bezrobocie w Niemczech utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie, lecz mimo to pozostaje istotnym wyzwaniem społecznym, ponieważ jego całkowita eradykacja wydaje się niemożliwa. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wsparcia finansowego dla osób bez pracy oraz ochrony ich przed drastycznym pogorszeniem warunków życia, niemieckie prawodawstwo ustanawia system dedykowanych świadczeń. Otrzymanie tych świadczeń wymaga spełnienia konkretnych kryteriów prawnych. Sam fakt utraty zatrudnienia nie jest jeszcze wystarczającym warunkiem do uzyskania wsparcia finansowego. W artykule poznasz, kto ma prawo do świadczeń dla bezrobotnych w Niemczech i jakie kryteria należy spełnić.

System wsparcia społecznego w Niemczech – rodzaje świadczeń

 • Arbeitslosengeld I (ALG I) – wsparcie dla osób aktywnie poszukujących pracy. Podstawy prawne tego świadczenia opisane są w III tomie niemieckiego Kodeksu Społecznego (Sozialgesetzbuch). Świadczenia dla osób bezrobotnych, które poszukują pracy, są finansowane z niemieckiego systemu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
 • Arbeitslosengeld II (ALG II) – świadczenie „egzystencjalne” przeznaczone do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych. Przepisy regulujące to świadczenie zawarte są w II tomie niemieckiego Kodeksu Społecznego. Środki na to świadczenie pochodzą z budżetu państwa. Świadczenie „egzystencjalne” jest często nazywane Hartz IV.

Świadczenia dla bezrobotnych w Niemczech – kryteria kwalifikacyjne

Kluczowym kryterium dla otrzymania świadczenia Arbeitlosengeld I jest status zatrudnienia. Prawo do świadczeń dla bezrobotnych w Niemczech mają osoby, które w ciągu ostatnich dwóch lat pracowały minimum 12 miesięcy w obrębie UE, a ich ostatnie miejsce pracy lub zwolnienie miało miejsce w Niemczech. Świadczenie to przysługuje jedynie osobom poniżej 65 roku życia. Warto również wspomnieć, że osoby pracujące krótkoterminowo (zatrudnienie nie przekraczało 10 tygodni) mogą ubiegać się o świadczenie po przepracowaniu 6 miesięcy.

Jeżeli zaś idzie o świadczenie ALG II, przysługuje ono osobom, które równocześnie a) posiadają zdolność do pracy, b) nie są w stanie samodzielnie utrzymać się, c) mają co najmniej 15 lat i nie więcej niż 65 lat, d) są zameldowane w Niemczech. Warto zaznaczyć, że osoby przebywające w Niemczech wyłącznie w celach zarobkowych nie kwalifikują się do otrzymania świadczenia ALG II.

Wsparcie finansowe dla osób bez pracy w Niemczech – kryteria i kwoty świadczeń

Metody obliczania wsparcia ALG I i ALG II różnią się. Dla ALG I kluczowe są poprzednie zarobki aplikanta. Osoba bez pracy i bez dzieci może oczekiwać świadczeń w wysokości 60% średniego dochodu netto z poprzednich 12 miesięcy. Natomiast rodzic może otrzymać 67% tegoż średniego dochodu netto z tego samego okresu. Należy podkreślić, że w ramach ALG I opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne, opiekuńcze i emerytalne wnioskodawcy.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

 

Stawki ALG II oblicza się na podstawie corocznie aktualizowanych bazowych stawek wsparcia społecznego. W styczniu 2021 roku były to:

 • 446 euro dla osób samotnych lub wychowujących dzieci samodzielnie,
 • 401 euro dla partnerów lub osób w związkach nieformalnych,
 • 357 euro dla dorosłych współmieszkańców,
 • 373 euro dla młodzieży w wieku od 14 do 18 lat,
 • 309 euro dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat,
 • 283 euro dla dzieci poniżej 6 roku życia.
 • Wsparcie finansowe dla osób bez pracy w Niemczech – proces aplikacji

Aby ubiegać się o ALG I, osoba bezrobotna musi zgłosić się do lokalnego biura pracy (Bundesagentur für Arbeit) i dostarczyć następujące dokumenty:

 • dokumentację potwierdzającą poprzednie zatrudnienie i zarobki,
 • rozwiązanie umowy o pracę wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn zakończenia współpracy zawodowej.

Należy zauważyć, że rejestracja w biurze pracy jest możliwa online lub telefonicznie. Podanie o ALG II jest składane w regionalnych oddziałach zwanych Jobcenter, które pomagają osobom bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Aplikant musi złożyć wniosek Hauptantrag HA oraz przedstawić kopię dowodu osobistego, potwierdzenie wysokości czynszu miesięcznego, certyfikat zamieszkania, umowę o pracę lub jej rozwiązanie oraz wyciąg bankowy z ostatnich trzech miesięcy. Poza wnioskiem Hauptantrag HA, istnieje możliwość wypełnienia dodatkowych formularzy, takich jak:

 • Anlage WEP — załącznik z informacjami o współmieszkańcach wnioskodawcy,
 • Anlage KI — formularz z danymi o dzieciach wnioskującego poniżej 15 roku życia.

Wsparcie społeczne w Niemczech dla obywateli Polski

Polacy pracujący w Niemczech, czyli osoby przebywające w Niemczech w celach zarobkowych, mają prawo ubiegać się o wsparcie ALG I. Istotne jest, że Polak, który po zakończeniu pracy w Niemczech powraca do Polski w celu znalezienia pracy, wciąż może otrzymywać wsparcie według zasad określonych w niemieckim prawodawstwie. Wymaga to jednak wizyty w urzędzie pracy i wypełnienia formularza U2.

Niemcy oferują różnorodne formy wsparcia dla osób bez zatrudnienia poza standardowym zasiłkiem dla bezrobotnych. Do tych dodatkowych form wsparcia należą:

 • Zasiłek dla osób bez pracy na dłuższy okres (Arbeitslosengeld II): Jest to świadczenie dostępne dla osób, które mimo upływu 12 miesięcy od rozpoczęcia otrzymywania standardowego zasiłku dla bezrobotnych, nadal nie mogą znaleźć zatrudnienia. Kwota tego świadczenia jest z reguły niższa w porównaniu ze standardowym zasiłkiem i dostosowywana jest do indywidualnej sytuacji finansowej osoby poszukującej pracy.
 • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Existenzgründungszuschuss): Jest to forma wsparcia finansowego dla tych, którzy planują zapoczątkować własną działalność gospodarczą.
 • Świadczenie na szkolenia i rozwój zawodowy (Weiterbildungsgeld): Ta forma wsparcia jest dostępna dla osób, które planują zwiększyć swoje umiejętności zawodowe przez dodatkowe szkolenia lub kursy.

Rejestracja w  Urzędzie Pracy

 Jest kluczowym pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Osoby, które straciły pracę, powinny zgłosić się do odpowiedniego urzędu w ciągu trzech dni od dnia utraty zatrudnienia. Proces rejestracji obejmuje wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz przedłożenie dowodów dotychczasowego zatrudnienia i uzyskiwanych dochodów.

Aktywne poszukiwanie zatrudnienia jest obowiązkowe dla osób korzystających ze świadczeń dla bezrobotnych. Narodowy Urząd Pracy w Niemczech proponuje szereg programów i usług zaprojektowanych w celu ułatwienia procesu znalezienia nowej pracy, w tym doradztwo zawodowe, programy szkoleniowe oraz możliwości odbycia stażu. Od osób bezrobotnych oczekuje się również akceptacji oferty pracy, która jest zgodna z ich kwalifikacjami i oczekiwaniami finansowymi.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 2 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech Minijob jest popularnym wyborem wśród mieszkańców Niemiec, w tym studentów, emerytów, czy osób otrzymujących zasiłek obywatelski, jako sposób na poprawę ich sytuacji finansowej. Jednak ważnym aspektem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tego typu zatrudnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnienie w formie Minijob nie…

Czy praca w Niemczech po godzinach jest opodatkowana?

Koszty rozwodu w Niemczech – opłaty adwokackie i sądowe

Rozwód jest procesem, który zawsze generuje koszty. Jednakże, masz wpływ na ich minimalizację. Poznanie sposobów obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i identyfikacja elementów podlegających redukcji mogą być kluczowe. Dowiedz się więcej z tego artykułu, jak ograniczyć wydatki związane z rozwodem i osiągnąć wyniki dostosowane do Twoich potrzeb finansowych. Koszty Rozwodu w Niemczech – Podstawowe Fakty…

Podatek od darowizny w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku w Niemczech

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku? Gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest zapłacenie podatku od spadku. Istnieje jednak kilka metod, aby ten podatek zmniejszyć, na przykład przez darowizny dokonywane za życia. Oto kilka wskazówek, jak to zrealizować i jakie ulgi podatkowe są dostępne. Oszczędzanie na Podatku od Spadku: Różne Metody Zasadniczo, lepiej jest obdarowywać niż…

Odbierz większy podatek z Niemiec. Jak to zrobić?

Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech. Nawet 480 Euro!

Ekstra wynagrodzenie z pracy. Aż do 480 euro rocznie Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech.  Jeżeli jesteś osobą pracującą od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszałeś już o świadczeniach kapitałowych (VL lub VwL). Dla niektórych osób ta kwestia może być jednak zupełnie obca. VL to atrakcyjne, dodatkowe środki finansowe od pracodawcy, które można wykorzystać do zbudowania pewnej…

Co to jest numer BSN w Holandii (dawny numer sofi) i do czego jest potrzebny?

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu.  Zatrudnienie w Niemczech -różnice między wynagrodzeniem brutto a netto. W roku 2023, minimalna stawka godzinowa w Niemczech to 12 euro brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki na poziomie 1980 euro. Istotne jest, by mieć świadomość, że negocjacje wynagrodzeń w…

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech Zadłużenie po zmarłej osobie może być sporym obciążeniem dla spadkobierców. Aby nie stać się odpowiedzialnym za te zobowiązania, kluczowe jest podjęcie szybkich i świadomych decyzji. Kiedy przychodzi do dziedziczenia długów, istnieje kilka rodzajów zobowiązań, które mogą być przeniesione na spadkobierców. Są to na przykład: zadłużenia kontraktowe,…

Współpracują z nami: