Meritum Podatki

Zwolnienie z opłat kościelnych w Niemczech nie zawsze jest proste, nawet po dokonaniu apostazji

Zwolnienie z opłat kościelnych w Niemczech nie zawsze jest proste, nawet po dokonaniu apostazji. Rezygnacja z członkostwa w kościele w Niemczech - czy zawsze wiąże się ze zwolnieniem z podatku kościelnego? W kontekście niemieckiego systemu podatkowego, nawet dokonanie apostazji nie gwarantuje zwolnienia z obowiązku płacenia podatku kościelnego. W niektórych przypadkach, ta procedura może nie wystarczyć.…

Zapłacisz podatek katastralny w Niemczech? Dowiedź się, kogo dotyczy ta opłata

Zwolnienie z opłat kościelnych w Niemczech nie zawsze jest proste, nawet po dokonaniu apostazji.

Rezygnacja z członkostwa w kościele w Niemczech - czy zawsze wiąże się ze zwolnieniem z podatku kościelnego?

W kontekście niemieckiego systemu podatkowego, nawet dokonanie apostazji nie gwarantuje zwolnienia z obowiązku płacenia podatku kościelnego. W niektórych przypadkach, ta procedura może nie wystarczyć.

W obliczu rosnącej inflacji, setki tysięcy osób decydują się na opuszczenie kościołów katolickich i protestanckich, dążąc do oszczędności na podatkach. W roku 2022, Kościół protestancki zgłosił, że aż 380 000 osób przeszło apostazję. Dodatkowo, wiele osób odchodzi od Kościoła katolickiego z różnych przyczyn, niekoniecznie tylko finansowych. W Niemczech, podatek kościelny wynosi zazwyczaj dziewięć procent, choć w Bawarii i Badenii-Wirtembergii jest to osiem procent.

Osoby, które opuściły Kościół, mogą nadal być zobowiązane do uiszczania „specjalnej opłaty kościelnej”, w sytuacji gdy ich współmałżonek pozostaje członkiem Kościoła, ale z różnych przyczyn (np. brak dochodów lub niskie zarobki) nie płaci podatku kościelnego. W Niemczech podatek ten obliczany jest na podstawie łącznego dochodu małżonków podlegającego opodatkowaniu, pod warunkiem, że ich wspólny dochód przekracza 30 000 euro rocznie. Decyzję o legalności „specjalnej opłaty kościelnej” podjął w 2010 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny, argumentując, że małżonkowie w związku mają wspólny dochód.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Podatek kościelny w Niemczech – jego wysokość i kryteria płatności

W Niemczech podatek kościelny jest tematem wywołującym liczne dyskusje. Ten obowiązek podatkowy dotyczy osób zatrudnionych oraz przedsiębiorców, którzy są członkami zarejestrowanych wyznań. 

Podatek kościelny w Niemczech – kto jest zobowiązany do jego płacenia?

Mimo że konstytucja niemiecka deklaruje separację kościoła od państwa, to jednak podatek kościelny jest ściągany przez organy podatkowe poszczególnych landów. Tylko zarejestrowane i prawnie uznane wspólnoty wyznaniowe w Niemczech mają prawo do czerpania korzyści z tego finansowania. Nie każde wyznanie korzysta z tej możliwości, więc Kirchensteuer dotyczy tylko tych, które się na to zdecydowały. Najczęściej obejmuje to takie wyznania jak Kościół katolicki, ewangelicki oraz społeczności żydowskie.

Pracownicy etatowi mają podatek kościelny potrącany bezpośrednio z wynagrodzenia przez pracodawcę, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, składki solidarnościowej czy ubezpieczenia społecznego. Osoby samozatrudnione muszą samodzielnie dokonywać zaliczek na podatek, zazwyczaj co kwartał.

Jakie są stawki podatku kościelnego w Niemczech?

Wysokość podatku kościelnego różni się w zależności od landu, wynosi ona 8% w Bawarii i Badenii-Wirtembergii oraz 9% w innych landach. Stawka podatku kościelnego jest ustalana na podstawie adresu zakładu pracy, a nie miejsca zamieszkania podatnika.

Przykładowo, osoba samotna z pierwszej klasy podatkowej i miesięcznym dochodem 2000 euro zapłaci około 15 euro miesięcznie podatku kościelnego. W przypadku dochodu 3000 euro miesięcznego, podatek kościelny wyniesie około 36 euro. Rocznie, przy dochodach 25 tys. euro, podatnik przeznaczy na ten cel około 370 euro, a przy rocznym dochodzie 70 000 euro, kwota ta może wzrosnąć do 1500 euro.

Przeznaczenie środków z podatku kościelnego w Niemczech

W Niemczech wspólnoty katolickie i protestanckie liczą ponad 41 milionów członków, co przekłada się na przekazywanie im ponad 10 miliardów euro rocznie. Społeczności muzułmańska i prawosławna w Niemczech zrezygnowały z pobierania podatku kościelnego.

Środki z podatku kościelnego są alokowane przez Kirchensteuerrat (radę ds. podatku kościelnego) w każdej diecezji. Głównie finansuje się z nich działalność duszpasterską, w tym wynagrodzenia dla personelu. Duża część środków jest również przeznaczana na utrzymanie kościołów, instytucji edukacyjnych jak szkoły, seminaria duchowne, akademie oraz instytucje socjalne.

Dzięki temu podatkowi usługi duchowne takie jak chrzest, ślub czy msze pogrzebowe są w Niemczech zazwyczaj bezpłatne.

 

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Współpracują z nami: