Meritum Podatki

Zwrot VAT ze Słowacji

Prowadzone przez nas biuro rachunkowe oferuje pomoc m.in. osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą i ponoszącym różne koszty z tego tytułu. Jesteśmy zawodowcami. Jako profesjonalni księgowi podejmujemy szereg działań, aby odzyskać podatek VAT ze Słowacji naliczony według obowiązujących tam stawek. Zajmujemy się m.in. opracowywaniem stosownych wniosków o zwrot należności za zakup różnych towarów, np. paliwa albo oleju napędowego oraz za korzystanie z usług serwisowania pojazdów. Przygotowane dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami nasze biuro rozliczeń zagranicznych wysyła do właściwego dla danego przedsiębiorstwa urzędu skarbowego. Stamtąd trafiają one do odpowiednich słowackich instytucji zajmujących się rozpatrywaniem tego typu spraw.

Mamy ponad 350 Punktów Obsługi!

Firma Meritum Group oferuje Państwu profesjonalne usługi w zakresie rozliczeń podatkowych. Jeżeli kiedykolwiek pracowałeś za granicą powinieneś wiedzieć, że możesz starać się o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Z nami bezproblemowo i w krótkim czasie uzyskasz zwrot podatku z Holandii, Anglii, Irlandii lub też zwrot podatku z Norwegii.

Stawki VAT na Słowacji: 10 %, 20 %

Stawka podstawowa: 20 %
Nazwa: Dan z pridanej hodnoty (DPH)

Urząd Skarbowy na Słowacji nie wymaga, aby osobą umocowaną był doradca podatkowy z tamtejszymi uprawnieniami. Można postarać się o rozliczenie i zwrot podatku VAT z zagranicy naliczonego zgodnie z obowiązującymi stawkami na podstawie paragonów. Na takim paragonie muszą widnieć dane sprzedawcy, a w szczególności numer podatkowy. Niestety Słowacja nie zwraca VAT za wszystkie usługi i towary. Są to m.in.:

  • koszty związane z noclegami
  • koszty związane z usługami gastronomicznymi
  • koszty związane z pojazdami osobowymi
  • inne koszty

Urzędy zagraniczne respektują faktury, jak i paragony, na których została naliczona podstawowa (20%) albo obniżona (10%) stawka podatku VAT na Słowacji. Nasze biuro podatkowe pomaga przedsiębiorcom, którzy planują złożyć wniosek o zwrot należności za okres całego roku lub kwartału. W pierwszym przypadku minimalna kwota, o którą można się starać, wynosi 50 euro. W drugim natomiast wzrasta do 400 euro.

Możliwość ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług z zagranicy dotyczy przedsiębiorców ponoszących w określonym czasie koszty na terytorium Republiki Słowackiej przy jednoczesnym dysponowaniu statusem czynnego podatnika VAT w Polsce. Z tego prawa wyłączone są podmioty prowadzące działalność na Słowacji.

Pytania i odpowiedzi

Czy przed podpisaniem umowy otrzymam kalkulację dotyczącą zwrotu podatku VAT?

Tak. Wykonamy dla Ciebie kalkulację, dzięki której dowiesz się ile możesz odzyskać podatku.

Na jaki rachunek bankowy mogę otrzymać zwrot podatku VAT?

Zwrot może wpłynąć na Twój polski rachunek bankowy. Musisz podać nam pełne dane rachunku jak IBAN, SWIFT, waluta konta, dane beneficjenta. Twój rachunek musi być zgłoszony w polskim Urzędzie Skarbowym.

Kiedy mija termin na złożenie wniosku o zwrot VAT z UE?

Termin mija 30 września kolejnego roku. Liczy się data wpływu wniosku. Nie polecamy składania wniosku o zwrot VAT na ostanią chwilę ponieważ może to rodzić niepotrzebne problemy jak również procedura zwrotu może się znacznie wydłużyć.

Czy mogę złożyć wniosek o zwrot z wielu krajów na jednym druku?

Niestety nie. Do każdego kraju wysyła się osobny wniosek. Dlatego jeśli chcesz odzyskać podatek np. z Francji i Niemiec to należy złożyć dwa osobne wniosku.

Za jaki okres mogę ubiegać się o zwrot VAT?

Możesz się ubiegać za rok wstecz (rok kalendarzowy) przy czym wniosek musi zawierać okres minimum 3 miesięcy, choć od tej reguły istnieją wyjątki.

Za co można starać się o zwrot VAT?

Nasi Klienci najczęściej wnioskują o zwrot VAT w związku z paliwem, opłat drogowych, usług gastronomicznych i hotelowych, zakupu towarów za granicą, zakupu przedmiotów i sprzętów związanych z prowadzoną działalnością, napraw samochodu i materiałów eksploatacyjnych.

Czy mogę się ubiegać o zwrot VAT na podstawie paragonów?

Tak, w szczególności dotyczy to zakupów związanych z paliwem i opłatami drogowymi. Zalecamy jednak zadbanie o to, aby dowodem zakupu była faktura z pełnymi danymi nabywcy.

Kto może starać się o zwrot podatku VAT?

O zwrot podatku mogą starać się podatnicy mający zarejestrowaną działalność w Polsce, która też jest opodatkowana VAT. Dodatkowym ważnym warunkiem jest fakt, że podatnik nie może mieć zarejestrowanej siedziby w kraju zwrotu.

Jesteśmy najlepiej ocenianą firmą podatkową w Polsce 💚 💚

Janusz Hulk

Rozliczenie z Niemiec w szybkim terminie.. trzeci rok rozliczam się w tej firmie i mogę szczerze polecić MERITUM.. jednym słowem mistrzostwo świata..👍

Przeczytaj opinię

Justyna Chudziak

W tym roku rozliczałam się już trzeci raz przez Meritum. Za każdym razem dostalam szybki zwrot podatku. Bardzo dobry kontakt z pracownikami biura. Polecam ; )

Przeczytaj opinię

Angelika Boloz

Jak najbardziej polecam. To moja pierwsze rozliczenie z meritum podatku z Holandii, kolejne napewno będzie w przyszłym roku. Pomoc z dokumentami, wyjaśniane niejasności, kontakt bezpośredni i mailowy - wszystko na plus.

Przeczytaj opinię

Jadwiga Wegiel

Bardzo sprawne działanie. Szybko i sprawnie rozliczyłam się z podatku w Holandii. Miła obsługa oraz odpowiedź na każde pytanie oraz kontakt nieograniczony mimo trudnej sytuacji podczas pandemii. Bardzo polecam

Przeczytaj opinię
4,8

Zgłoś sprawę

Współpracują z nami: