Meritum Podatki

Zwrot podatku ze Szwecji - rozliczenie Podatki Meritum

Odzyskaj swoje pieniądze! 😎

Osoby, które pracowały i uzyskiwały dochód powyżej 183 dni w danym roku podatkowym zobowiązane są złożyć rozliczenie z podatku ze Szwecji. Jeżeli pracownik był zatrudniony mniej niż pół roku, wówczas nie ma takiego obowiązku.Wtedy również Twój pracodawca powinien potrącać niższą zaliczkę na poczet podatku dochodowego - 25 % - tzw. SINK taxation.

Pamiętaj, że złożenie zeznania jest obowiązkowe. Jeżeli tego nie zrobisz urząd naliczy karę. Zleć nam wstępną kalkulację, dzięki której dowiesz się jaki zwrot podatku ze Szwecji Ci przysługuje.

Zwrot podatku ze Szwecji

Szwecja - rozliczenie podatku

Jakich dokumentów potrzebujemy, aby wykonać dla Ciebie kalkulację?

 • KU-13 - karta podatkowa otrzymana od pracodawcy - jeśli miałeś kilku pracodawców musisz przedłożyć dokument od każdego  z nich
 • Innkomstdeklaration - druk  przesłany przez szwedzki urząd
 • Dowody poniesionych kosztów ( bilety, paragony )
 • rachunki związane z utrzymaniem

Zgłoś się teraz po swój zwrot podatku ze Szwecji!

 

Jak odzyskać podatek z Szwecji?

01.

Wybierz swój punkt obsługi

Kliknij "Odzyskaj podatek" i wypełnij prosty formularz podając informacje o kraju zatrudnienia i kodzie pocztowym i wybierz swój punkt obsługi.

02.

Zamów wstępną kalkulację

Kalkulację zamówisz bezpośrednio w naszym punkcie lub online. Dzięki niej dowiesz się ile zwrotu podatku Ci przysługuje i ile zapłacisz za usługę.

03.

Zatwierdź umowę

Po wstępnej kalkulacji poznasz warunki rozliczenia. Możesz wtedy zatwierdzić umowę w naszym punkcie lub 100 % online

04.

Zwrot możliwy już po 30 dniach!

Średnio na zwrot podatku czekasz około 4 miesiące jednak urząd może wypłacić Twój zwrot już po 30 dniach!

Mamy ponad 180 Punktów Obsługi! 🤝

Umów się teraz na wstępną kalkulację.

Wybierz biuro blisko Ciebie, a otrzymasz od nas pełne dane kontaktowe do specjalisty. Otrzymasz wstępną kalkulację, dzięki której dowiesz się ile podatku Ci przysługuje i jaki jest koszt usługi. Oczywiście otrzymasz też informacje jakich dokumentów potrzebujesz do załatwienia formalności związanych z rozliczeniem podatku.

Wybierz interesujący Cię punkt obsługi i umów się na spotkanie.

Zwrot podatku ze Szwecji – etapy rozliczenia

Jeśli pracowałeś powyżej 183 dni na terenie Szwecji to będziesz musiał złożyć zeznanie do 4 maja następnego roku podatkowego. Jeżeli tego nie zrobisz, urząd wyda decyzję podatkową obliczoną bez uwzględnienia jakichkolwiek ulg i odliczeń. Możesz również otrzymać karę za brak złożonego zeznania podatkowego.

Pilnuj poniższych terminów :

 • styczeń/luty - otrzymasz dokumentację potwierdzającą Twój dochód w Szwecji. Dokument KU-13 przesyła Twój pracodawca na zarejestrowany adres do korespondencji. Jest to podstawowy dokument przy deklarowaniu rocznego przychodu w zeznaniu podatkowym.
 • kwiecień - Urząd Skarbowy wyśle do Ciebie formularz konieczny do złożenia zeznania podatkowego. Ten dokument musisz dostarczyć do naszego biura w oryginale. Zostanie on przez nas wypełniony i nadany w terminie - maksymalnie do 4 maja.
 • wrzesień - grudzień - w tym okresie otrzymasz ostateczną decyzję z urzędu z określonym wymiarem naliczonego podatku dochodowego. Wtedy się dowiesz, jaka ostatecznie kwota podatku zostanie potrącona i czy ewnetualnie otrzymasz zwrot nadpłaty tego podatku.

Rozliczenie podatku ze Szwecji – konieczne dokumenty

 • KU-13 - karta podatkowa otrzymana od pracodawcy - jeśli miałeś kilku pracodawców musisz przedłożyć dokument od każdego z nich
 • Innkomstdeklaration - druk przesłany przez szwedzki urząd
 • Dowody poniesionych kosztów ( bilety, paragony )
 • rachunki związane z utrzymaniem

Zwrot podatku ze Szwecji – co można odliczyć ?

 • Odliczenie z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego – odpis przysługuje, jeżeli podjąłeś pracę i przeprowadziłeś się do nowej miejscowości, ale zatrzymałeś stare mieszkanie. Przez ograniczony czas przysługuje Ci odliczenie z tytułu podwyższonych kosztów życia. Dla odpisów z tytułu posiłków i drobnych wydatków oraz kosztów zakwaterowania obowiązują różne ogranicznenia w czasie.
 • Podróże do domu –jeżeli ze względu na swoją pracę przebywasz w innym miejscu niż stałe miejsce zamieszkania, możesz skorzystać z odpisu z tytułu wydatków na podróże do domu. Odpis przysługuje za maksymalnie jedną podróż w tygodniu, najtańszym środkiem transportu. Przysługuje Ci odpis z tytułu wydatku na podróż pociągiem lub zasadny wydatek na podróż samolotem, nawet jeśli nie jest to najtańszy środek transportu.
 • Pozostałe wydatki – odpis przysługuje wyłącznie na tą część Twoich wydatków, która przekracza 5 000 koron.
 • Koszty bezrobotnych – jeżeli jesteś bezrobotny i otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych z Kasy Bezrobocia, przysługuje Ci odpis wydatków z tytułu podróży w związku z wizytami w Urzędzie Pracy. Przysługuje Ci również prawo do odpisów z tytułu wydatków na podróże i innych wydatków poniesionych w związku z poszukiwaniem odpowiedniej pracy w Szwecji.
 • Pomieszczenie robocze – odpis z tytułu pomieszczenia roboczego przysługuje wyłącznie wtedy, gdy pracodawca nie zapewnia takiego pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie robocze znajduje się w Twoim mieszkaniu, odpis przysługuje wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Fakt, iż czasami pracujesz w domu nie stanowi wystarczającej podstawy do uzyskania odpisu z tytułu pomieszczenia roboczego
 • Książki i czasopisma – niektórym kategoriom zawodowym przysługuje w pewnych przypadkach odpis z tytułu zakupu książek i czasopism. Odpis przysługuje pod warunkiem, że pracodawca nie zapewnia literatury.
 • Koszty kształcenia – odpis kosztów z tytułu kształcenia jest możliwy pod warunkiem, że kształcenie jest niezbędne do zachowania obecnej pracy. Odpis nie przysługuje jeżeli kształcenie jest prowadzone w celu poszukiwania nowej pracy.
 • Narzędzia – jeżeli sam zakupiłeś narzędzia lub instrumenty niezbędne do pracy, przysługuje Ci odpis z tytułu poniesionych wydatków.

Czego nie można odliczyć ?

 • Odzież robocza – ubrania, których używasz w pracy są traktowane jako prywatne koszty życia i nie przysługuje na nie odpis. Możesz natomiast dokonać odpisu z tytułu środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej.
 • Komputer – wydatki na komputer są traktowane jako prywatne koszty życia i nie przysługuje na nie odpis.
 • Opłata za przedszkole – odpis z tytułu tej opłaty nie przysługuje
 • Telefon komórkowy – koszty rozmów służbowych można odliczyć , ale nie koszty zakupu aparatu lub abonamentu.
 • Koszty leczenia – nie podlegają one odliczeniu

Współpracują z nami: