Meritum Podatki

Czy mogę złożyć korektę rozliczenia podatkowego w Holandii?

Czy mogę złożyć korektę rozliczenia podatkowego w Holandii? Odebrałeś wstępną decyzję podatkową, która prezentuje odmienną kwotę zwrotu podatku, niż się spodziewałeś? Wzywają Cię do dokonania dopłaty do podatku, z czym absolutnie się nie zgadzasz? Posiadasz prawo do złożenia sprzeciwu wobec decyzji fiskusa. Dowiedz się, w jakim terminie należy to uczynić oraz jak długo trwa procedura…

Czy mogę złożyć korektę rozliczenia podatkowego w Holandii?

Odebrałeś wstępną decyzję podatkową, która prezentuje odmienną kwotę zwrotu podatku, niż się spodziewałeś? Wzywają Cię do dokonania dopłaty do podatku, z czym absolutnie się nie zgadzasz? Posiadasz prawo do złożenia sprzeciwu wobec decyzji fiskusa. Dowiedz się, w jakim terminie należy to uczynić oraz jak długo trwa procedura ponownego rozpatrywania zeznania podatkowego.

Decyzja podatkowa od Belastingdienst – czy opłaca się składać odwołanie?

Gdy otrzymaliśmy monit o płatność wynikający z nieprawidłowego rozumienia uprawnienia do ulgi podatkowej, na którą nie mieliśmy prawa, składanie odwołania jest bezcelowe, gdyż nie przyniesie to żadnych zmian.

Natomiast, jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie oceniony i niesłusznie przyznano Ci ulgę lub odmówiono Ci prawa do 90%-owego warunku, posiadasz możliwość zwrócenia się do urzędu z prośbą o ponowne rozpatrzenie Twojego rozliczenia.

 • Twoje pismo sprzeciwiające się decyzji urzędu powinno zawierać następujące elementy:
 • Twoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania,
 • Twój numer identyfikacyjny podatkowy (BSN),
 • okres rozliczeniowy, którego sprzeciw dotyczy,
 • kwotę z deklaracji podatkowej będącą przedmiotem zażalenia,
 • uzasadnienie sprzeciwu wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami,
 • bieżącą datę,
 • Twój własnoręczny podpis.

Chociaż nie jest to wymagane, zaleca się dołączenie do pisma swojego numeru telefonu i adresu e-mail. Dzięki temu możliwy będzie lepszy kontakt z urzędem i łatwiejsze wyjaśnienie sprawy, co może przyczynić się do korzystniejszego rozstrzygnięcia. Nie ma gwarancji otrzymania odpowiedzi, ale taki krok może pomóc w utrzymaniu lepszej komunikacji z urzędem.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Odwołanie od wydanej decyzji podatkowej – typowe pomyłki 

Zastanawiając się nad złożeniem zażalenia na werdykt urzędowy, warto wnikliwie prześledzić całość deklaracji podatkowej i wypatrzeć precyzyjnie miejsce błędu, który skutkuje nieprawidłową sumą do zwrotu. Działania te powinny być podejmowane jedynie, gdy jesteśmy przekonani o zaistnieniu pomyłki. Dzięki temu oszczędzimy czas zarówno nasz, jak i pracowników urzędu czas.

Wszelkie zażalenie musi być poparte stosownymi dokumentami, które będą świadectwem błędu i wykażą, że orzeczenie urzędowe było nieprawidłowe. Pomyłki mogą dotyczyć różnych aspektów kalkulacji – kwota do zwrotu z tytułu podatku w Holandii może być błędna przede wszystkim, gdy nie zostaną uwzględnione przysługujące ulgi. Z tego względu najczęściej kwestionowane w postępowaniu odwoławczym są:

 • niezaliczenie ulgi z tytułu rozliczenia wspólnego z małżonkiem,
 • mylne wyliczenie ulgi pracowniczej arbeidskorting,
 • błąd w obliczeniach ulgi łączeniowej combinatiekorting,
 • pominięcie kryterium 90% przy wyznaczaniu ulgi heffingskorting,
 • nieprawidłowo wyliczony czas ubezpieczenia w Holandii, czyli tzw. Periode Premieplicht.

Kiedy wskazane jest wystąpienie z zastrzeżeniami do decyzji podatkowej?

Jeśli nie zgadzasz się  z wyrokiem wydanym przez urząd skarbowy, powinieneś przesłać stosowny dokument w terminie 6 tygodni od daty jej wydania.

Jeżeli zachowasz ten okres, urząd również ma 6 tygodni na zanalizowanie Twojego odwołania. W sytuacjach bardziej złożonych istnieje możliwość przedłużenia tego czasu, o czym urząd powinien wcześniej poinformować składającego odwołanie. Maksymalnie jednak może to trwać dodatkowe 6 tygodni – co oznacza, że Belastingdienst ma łącznie do 12 tygodni na wydanie decyzji od momentu otrzymania sprzeciwu.

Swoją sytuację dotyczącą odwołania od decyzji w sprawie podatku dochodowego możesz weryfikować, używając swojego identyfikatora DigiD.

Zastrzeżenia co do sankcji podatkowych

W sytuacji przeciwnej, gdy to urząd stwierdzi, że nie przysługują Ci określone ulgi podatkowe, nastąpi zmiana deklaracji i zostanie wydana nowa, definitywna ocena. Zostanie także wysłany list, który informuje o konieczności zwrotu nienależnie wypłaconej kwoty podatku wraz z naliczonymi odsetkami. (teoretycznie Belastingdienst ma możliwość dokonania tego do 5 lat po złożeniu deklaracji).

W takim przypadku, nawet jeśli nie zgadzamy się z decyzją o cofnięciu zwrotu, zaleca się jak najszybsze dokonanie płatności, a dopiero później przesłanie odwołania. Dlaczego wskazane jest natychmiastowe uregulowanie należności? Przez cały czas trwania procesu odsetki będą narastać – w przypadku niepowodzenia naszego odwołania, suma do uregulowania będzie już znacznie wyższa.

Odwołanie od decyzji podatkowej – rekompensata kosztów

W przypadku, gdy proces odwoławczy był związany z koniecznością ponoszenia dodatkowych wydatków, istnieje możliwość wystąpienia o ich rekompensatę. Wnioskowanie o to może nastąpić zarówno w ramach sprzeciwu, jak i w formie odrębnego pisma. Oto, jakie koszty mogą podlegać zwrotowi:

 • usługi prawne, oferowane przez doradcę podatkowego bądź księgowego,
 • ekspertyzy świadka, specjalisty czy tłumacza,
 • koszty podróży lub pobytu w Holandii,
 • zdobycie niektórych dokumentów,
 • utrata dochodu wynikająca z konieczności obecności w urzędzie czy na rozprawie.

W sytuacji niezgody z werdyktem urzędu skarbowego, nie należy zwlekać z wniesieniem sprzeciwu do organu podatkowego i dążeniem do odzyskania należnych środków finansowych. Różnorakie sytuacje mogą mieć miejsce, a pomyłki są ludzką rzeczą – jeśli jesteśmy pewni, że podjęta decyzja była nieadekwatna, należy walczyć o swoje prawa.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 10 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Za jakie lata mogę rozliczyć podatek z Holandii?

Możliwość rozliczenia podatku z Holandii istnieje do 5 lat wstecz. Oznacza to, że w 2023 roku można złożyć deklarację za lata 2018-2022.  Termin na uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych w Holandii różni się w zależności od statusu meldunkowego. Osoby, które nie są zameldowane w Holandii, mają czas do 1 lipca roku następującego po roku, w którym…

Tłumaczenie Jaaropgave - pozycje na dokumencie w języku polskim

Przewodnik po holenderskim dokumencie podatkowym Zastanawiasz się, jak interpretować jarograf? Jest to częste zapytanie wśród osób, które otrzymują ten holenderski dokument podatkowy.  Chociaż Jaaropgaaf jest standardowym dokumentem holenderskiego systemu podatkowego, jego zrozumienie może być bardzo trudne dla osób, które nie mówią po holendersku. Sama terminologia podatkowa jest często złożona, a gdy doda się do tego…

Burgerservicenummer (numer BSN) dawny sofi numer

Co oznacza numer identyfikacji społeczno-podatkowej BSN w Holandii? Numer BSN, wcześniej znany jako numer sofi (sociaal-fiscaal nummer), czyli numer identyfikacji społeczno-podatkowej, to polski odpowiednik numeru obsługi obywatela i składa się on z 9 cyfr. BSN w Holandii jest równoznaczny z polskim numerem PESEL i przydzielany jest zarówno obywatelom holenderskim, jak i obcokrajowcom przebywającym na terenie…

Jak odzyskać Jarograf z Holandii?

Chcąc dopełnić formalności podatkowych i uzyskać zwrot podatku z terenu Holandii, niezbędne jest posiadanie dokumentu Jaaropgaaf od każdego pracodawcy, z którym byliśmy związani umową o pracę w analizowanym okresie podatkowym. Dokument ten, znanym również jako holenderska karta podatkowa, otrzymuje się od pracodawcy, gdy rok podatkowy dobiegnie końca, maksymalnie do końca marca. Rok podatkowy pokrywa się…

Czy pracując w Holandii muszę się rozliczyć w Polsce?

Czy pracując w Holandii muszę się rozliczyć w Polsce? Zobowiązanie podatkowe dotyczy wszystkich osób, które zamieszkują na obszarze Polski (miejsce pobytu nie jest tożsame z miejscem zameldowania). Innymi słowy, oznacza to, iż osoba bez meldunku, ale z tzw. centrum zainteresowań życiowych w Polsce, podlega obowiązkowi podatkowemu i musi corocznie składać deklarację podatkową, uwzględniając w niej…

Czy można wyrobić numer BSN w Holandii dla partnera?

Czy można wyrobić numer BSN w Holandii dla partnera? Numer BSN (Burgerservicenummer) to unikatowy identyfikator przydzielany osobom zamieszkującym Holandię, niezbędny do korzystania z różnych usług publicznych i prywatnych. Czy jednak istnieje możliwość wyrobienia tego numeru dla swojego partnera? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane. Co to jest numer BSN? Numer…

Współpracują z nami: