Meritum Podatki

Czy pracując w Holandii muszę się rozliczyć w Polsce?

Czy pracując w Holandii muszę się rozliczyć w Polsce? Zobowiązanie podatkowe dotyczy wszystkich osób, które zamieszkują na obszarze Polski (miejsce pobytu nie jest tożsame z miejscem zameldowania). Innymi słowy, oznacza to, iż osoba bez meldunku, ale z tzw. centrum zainteresowań życiowych w Polsce, podlega obowiązkowi podatkowemu i musi corocznie składać deklarację podatkową, uwzględniając w niej…

Czy pracując w Holandii muszę się rozliczyć w Polsce?

Zobowiązanie podatkowe dotyczy wszystkich osób, które zamieszkują na obszarze Polski (miejsce pobytu nie jest tożsame z miejscem zameldowania). Innymi słowy, oznacza to, iż osoba bez meldunku, ale z tzw. centrum zainteresowań życiowych w Polsce, podlega obowiązkowi podatkowemu i musi corocznie składać deklarację podatkową, uwzględniając w niej wszelkie zagraniczne przychody, włącznie z tymi z Holandii, które są zawarte w dokumentach jaaropgaven.

Holandia należy do grona państw, dochody z których podlegają konieczności doliczenia dochodów uzyskanych w Holandii do rocznych dochodów i w rezultacie opodatkowania ich w rocznej deklaracji złożonej w polskim urzędzie skarbowym.

Istotne jest to, że gdyby w wyniku rozliczenia w Polsce powstała niedopłata podatku, wówczas w skarbówce stosuje się tzw. ulgę abolicyjną, obliczaną proporcjonalnie do stosunku zagranicznych przychodów do całkowitych dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Jeśli dochody uzyskane w Holandii pochodzą z różnych form zatrudnienia, takich jak umowy o pracę, prace nakładcze, stosunek pracy spółdzielczej, własnej działalności gospodarczej itd., i w tym samym czasie podatnik nie osiągnął żadnych dochodów w Polsce, to zastosowanie ulgi abolicyjnej sprawi, że niedopłata podatku dochodowego będzie wynosić zero. Należy jednak pamiętać, że ulga abolicyjna nie znajdzie zastosowania przy dochodach uzyskanych w Holandii z tytułu świadczeń socjalnych, takich jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński (świadczenia wypłacane przez UWV).

Rozliczenie podatku dochodowego w Polsce dokonuje się przy użyciu formularza PIT 36 wraz z załącznikiem PIT ZG, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Termin na złożenie deklaracji PIT mija 30 kwietnia kolejnego roku. Wszystkie kwoty w PIT powinny być podane w polskiej walucie, stąd konieczność przeliczenia zagranicznych dochodów według właściwego kursu walut, zgodnie z tabelą kursów NBP.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Kto jest zwolniony z obowiązku rozliczenia w Polsce?

Osoby, które nabyły status rezydenta podatkowego na obszarze Holandii, są zwolnione z obowiązku rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym. Są to osoby, które przeniosły swoje centrum zainteresowań życiowych na stałe do Holandii. Po przedstawieniu certyfikatu o rezydencji podatkowej w urzędzie skarbowym, podatnik będzie zwolniony z obowiązku składania corocznych deklaracji podatkowych.

Jest to istotne, gdyż nawet jeśli podatnik nie musi się rozliczać w Polsce, warto, aby zgłosił swoje holenderskie dochody polskiemu urzędowi skarbowemu. Dzięki temu urząd będzie świadomy źródeł dochodu podatnika, co może uchronić go przed koniecznością udzielania wyjaśnień w przyszłości (np. przy zakupie nieruchomości w Polsce itp.).

Złożenie deklaracji PIT jest również konieczne do uzyskania certyfikatu o dochodach (formularz UE/WE).

Jeżeli podatnik rozlicza się w holenderskim urzędzie skarbowym (Belastingdienst), musi przedstawić informacje o całkowitych dochodach, które są niezbędne do określenia kwalifikacji na poziomie 90% (regeling 90%). W tym celu potrzebne jest dostarczenie certyfikatu UE/WE, wydawanego przez polski urząd skarbowy według miejsca zamieszkania. Bez złożonego PIT 36 urząd nie wyda takiego zaświadczenia. Wyjątek stanowią podatnicy, którzy przez cały rok podatkowy byli zameldowani na terenie Holandii.

Jakie obowiązujące są deklaracje podatkowe do złożenia w trakcie danego roku podatkowego?

Obywatele Polski generujący przychody z umowy o pracę w Holandii zobowiązani są do rozliczenia podatkowego od otrzymanego wynagrodzenia zagranicznego. Proces ten wymaga złożenia dwóch deklaracji podatkowych:

  • Deklaracja składana przed holenderskimi władzami fiskalnymi, która uwzględnia uzyskane tam zarobki, przysługujące ulgi podatkowe, kwotę należnego podatku oraz ewentualną nadpłatę zaliczek podatkowych.
  • Deklaracja przed polskim urzędem skarbowym, dotycząca wszelkich przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym przez podatnika, niezależnie od miejsca ich uzyskania.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w Holandii

Polska i Holandia podpisały umowę mającą na celu uniknięcie sytuacji podwójnego opodatkowania. Zgodnie z nią, państwo będące źródłem dochodów osoby niebędącej jego rezydentem ma prawo do opodatkowania jedynie określonych kategorii dochodów. Dzięki temu umowa ta przyczynia się do obniżenia obciążeń podatkowych dla osób, które są rezydentami podatkowymi Polski.

Istnieją również sytuacje specjalne, uregulowane w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią. Przykładem może być sytuacja, w której oba kraje uznają daną osobę za swojego rezydenta podatkowego i wymagają od niej rozliczenia się z całkowitych uzyskanych zarobków. W takim przypadku, kwestię rezydencji podatkowej rozstrzyga umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Za jakie lata mogę rozliczyć podatek z Holandii?

Możliwość rozliczenia podatku z Holandii istnieje do 5 lat wstecz. Oznacza to, że w 2023 roku można złożyć deklarację za lata 2018-2022.  Termin na uregulowanie swoich zobowiązań podatkowych w Holandii różni się w zależności od statusu meldunkowego. Osoby, które nie są zameldowane w Holandii, mają czas do 1 lipca roku następującego po roku, w którym…

Tłumaczenie Jaaropgave - pozycje na dokumencie w języku polskim

Przewodnik po holenderskim dokumencie podatkowym Zastanawiasz się, jak interpretować jarograf? Jest to częste zapytanie wśród osób, które otrzymują ten holenderski dokument podatkowy.  Chociaż Jaaropgaaf jest standardowym dokumentem holenderskiego systemu podatkowego, jego zrozumienie może być bardzo trudne dla osób, które nie mówią po holendersku. Sama terminologia podatkowa jest często złożona, a gdy doda się do tego…

Czy mogę złożyć korektę rozliczenia podatkowego w Holandii?

Czy mogę złożyć korektę rozliczenia podatkowego w Holandii? Odebrałeś wstępną decyzję podatkową, która prezentuje odmienną kwotę zwrotu podatku, niż się spodziewałeś? Wzywają Cię do dokonania dopłaty do podatku, z czym absolutnie się nie zgadzasz? Posiadasz prawo do złożenia sprzeciwu wobec decyzji fiskusa. Dowiedz się, w jakim terminie należy to uczynić oraz jak długo trwa procedura…

Burgerservicenummer (numer BSN) dawny sofi numer

Co oznacza numer identyfikacji społeczno-podatkowej BSN w Holandii? Numer BSN, wcześniej znany jako numer sofi (sociaal-fiscaal nummer), czyli numer identyfikacji społeczno-podatkowej, to polski odpowiednik numeru obsługi obywatela i składa się on z 9 cyfr. BSN w Holandii jest równoznaczny z polskim numerem PESEL i przydzielany jest zarówno obywatelom holenderskim, jak i obcokrajowcom przebywającym na terenie…

Jak odzyskać Jarograf z Holandii?

Chcąc dopełnić formalności podatkowych i uzyskać zwrot podatku z terenu Holandii, niezbędne jest posiadanie dokumentu Jaaropgaaf od każdego pracodawcy, z którym byliśmy związani umową o pracę w analizowanym okresie podatkowym. Dokument ten, znanym również jako holenderska karta podatkowa, otrzymuje się od pracodawcy, gdy rok podatkowy dobiegnie końca, maksymalnie do końca marca. Rok podatkowy pokrywa się…

Czy można wyrobić numer BSN w Holandii dla partnera?

Czy można wyrobić numer BSN w Holandii dla partnera? Numer BSN (Burgerservicenummer) to unikatowy identyfikator przydzielany osobom zamieszkującym Holandię, niezbędny do korzystania z różnych usług publicznych i prywatnych. Czy jednak istnieje możliwość wyrobienia tego numeru dla swojego partnera? W tym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane. Co to jest numer BSN? Numer…

Współpracują z nami: