Meritum Podatki

Kto ma prawo do Kindergeld po rozwodzie i jak wyegzekwować dokumenty od byłego małżonka?

Kto ma prawo do zasiłku Kindergeld po rozstaniu lub rozwodzie?  Zazwyczaj uprawnieni do otrzymywania zasiłku Kindergeld to ci rodzice, którzy nadal sprawują opiekę nad dzieckiem. Zasiłek Kindergeld stanowi rodzaj świadczenia rodzinnego, które ma na celu wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci. W celu uzyskania Kindergeld po rozstaniu lub rozwodzie, zwykle należy spełnić następujące kryteria: Rodzic musi…

Steuernummer a Identifikationsnummer – różnice

Kto ma prawo do zasiłku Kindergeld po rozstaniu lub rozwodzie?

 Zazwyczaj uprawnieni do otrzymywania zasiłku Kindergeld to ci rodzice, którzy nadal sprawują opiekę nad dzieckiem. Zasiłek Kindergeld stanowi rodzaj świadczenia rodzinnego, które ma na celu wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci. W celu uzyskania Kindergeld po rozstaniu lub rozwodzie, zwykle należy spełnić następujące kryteria:

  • Rodzic musi nadal sprawować opiekę nad dzieckiem, tj. być jego prawnym lub faktycznym opiekunem.
  •  W większości krajów, rodzic ubiegający się o Kindergeld musi mieć prawo zamieszkania na terytorium tego kraju.

Przepisy jednoznacznie regulują tę kwestię. Prawo do świadczenia Kindergeld przysługuje osobie, która nadal pełni faktyczną opiekę nad dzieckiem i mieszka z nim (chyba że dziecko już nie mieszka z rodzicami, wtedy obowiązują inne przepisy). Ważne jest również to, że Kindergeld może być wypłacane tylko jednej uprawnionej osobie.

Rodzic, który nie mieszka z dzieckiem i nie ma meldunku na jego terenie, może nie kwalifikować się do otrzymywania Kindergeld. Jeśli rodzic wcześniej otrzymywał to świadczenie i nie poinformował instytucji odpowiedzialnej za jego wypłatę o zmianie miejsca zamieszkania lub meldunku dziecka, może być zobowiązany do zwrotu wypłaconych środków.

 

Czy po rozwodzie dziecko może ubiegać się o Kindergeld?

Prawo przewiduje taką możliwość, jednak istnieją określone warunki, które muszą być spełnione, aby to świadczenie mogło być przyznane. Warunki te zostaną spełnione, jeśli:

  • Dziecko jest pełnoletnie.
  • Dziecko ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech.
  • Dziecko jest sierotą lub nie zna miejsca pobytu swoich rodziców.
  • Nie ma prawnego opiekuna ustalonego dla dziecka.

 

Jak poinformować urząd Familienkasse o zmianie sytuacji?

Jeśli doszło do rozwodu, ważne jest, aby poinformować urząd Familienkasse (urząd ds. rodziny i dzieci) o tej zmianie, jeśli dotyczy ona świadczenia Kindergeld. Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby poinformować urząd Familienkasse o nowej sytuacji:

  • Przygotuj dokumenty potwierdzające rozwód, takie jak orzeczenie sądowe o rozwodzie lub separacji, jeśli takie dokumenty już posiadacie. Jeśli nie ma oficjalnego wyroku sądowego, warto sporządzić pisemne oświadczenie o rozstaniu, zawierające podpisy obojga rodziców.
  • Jeśli drugi rodzic zobowiązał się do udzielania wsparcia finansowego na rzecz dziecka, upewnij się, że obie strony są świadome zmiany w Kindergeld i współpracują ze sobą w celu aktualizacji danych.
  • Wszelkie zmiany mające wpływ na świadczenie Kindergeld należy zgłosić urzędowi w ciągu miesiąca. Jeśli separacja już nastąpiła, a rozwód jest tylko kwestią czasu, zaleca się poinformowanie urzędu jak najszybciej. Warto dołączyć dowody w postaci potwierdzenia zmiany miejsca zamieszkania, aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz wyroku sądowego o rozwodzie.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Czy będzie konieczna zmiana osoby składającej wniosek?

Po rozstaniu lub rozwodzie, kwestia tego, kto będzie odpowiedzialny za składanie wniosku o świadczenie Kindergeld, staje się istotna. W przypadku rodziców, którzy wcześniej żyli razem, świadczenie Kindergeld zazwyczaj jest wypłacane temu z nich, który pracuje na terenie Niemiec. Jednakże, po rozstaniu lub rozwodzie, istnieje konieczność szybkiego podjęcia działań, aby upewnić się, że osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i z którą dziecko zamieszkuje, składa wniosek o świadczenie. Tylko ten rodzic (ewentualnie dziecko pełnoletnie lub inny prawny opiekun) ma prawo do otrzymywania zasiłku rodzinnego z Niemiec.

Istotne jest, aby wszystkie formalności były załatwione szybko i sprawnie, aby uniknąć nieporozumień lub opóźnień w wypłacie świadczenia Kindergeld. Zmiana wnioskodawcy może wymagać dodatkowych procedur. W takiej sytuacji urząd może zażądać wypełnienia dodatkowych formularzy i dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Dla dobra dziecka warto zadbać o to, aby wszystkie dokumenty były kompletnie wypełnione i zgodne z obowiązującymi przepisami. Współpraca między rodzicami w tym okresie jest niezmiernie ważna, aby świadczenie rodzinne mogło być wypłacone w terminie i trafiło tam, gdzie jest najbardziej potrzebne - do rodzica, który zapewnia opiekę nad dziećmi. Niestety, często w tym okresie pojawiają się konflikty i napięcia między rodzicami, co może utrudnić dostarczenie wymaganej przez urząd dokumentacji.

Jak uzyskać dokumenty od drugiego rodzica?

Rozumiejąc, że pozyskanie niezbędnych dokumentów od drugiego rodzica może być wyzwaniem, warto podejść do tego zadania z empatią i uwagą na emocje związaną z tą sytuacją.

Familienkasse, odpowiedzialna za wypłatę Kindergeld, ściśle przestrzega obowiązujących przepisów, aby zapewnić uczciwe i sprawiedliwe przyznawanie świadczenia. Zgodnie z tymi regulacjami, Kindergeld jest przyznawane, gdy co najmniej jeden z rodziców dziecka mieszka lub pracuje w Niemczech lub podlega tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W większości przypadków, gdy rodzice współpracują i dostarczają wymagane dokumenty na czas, świadczenie to jest wypłacane regularnie.

Niestety, napotkanie trudności w uzyskaniu niezbędnych dokumentów od drugiego rodzica pracującego w Niemczech może skomplikować cały proces. W takiej sytuacji ważne jest, aby nie zostawiać korespondencji z urzędem bez odpowiedzi. Warto natychmiast poinformować urząd o zmieniającej się sytuacji rodzinnej i, jeśli drugi rodzic jest niechętny do dostarczenia dokumentów, rozważyć skonsultowanie się z prawnikiem. Dzięki pomocy doświadczonego prawnika można podjąć kroki prawne, takie jak składanie odpowiednich wniosków w sądzie, w celu ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania drugiego rodzica w Niemczech i zobowiązania go do dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

Warto jednak pamiętać, że procedury sądowe są zazwyczaj długotrwałe i mogą trwać wiele lat. Dlatego zanim zdecydujesz się na tę ścieżkę, warto próbować nawiązać konstruktywny kontakt z drugim rodzicem. Chociaż to może być czasochłonne, ważne jest, aby walczyć o prawa i wsparcie finansowe dla dobra dziecka. Dodatkowo, zachęcamy do szukania wsparcia u rodziny, przyjaciół oraz organizacji, które specjalizują się w pomocy w podobnych sytuacjach. Jeśli to konieczne, możesz również skonsultować się z naszą firmą, a my z przyjemnością pomożemy Ci przeanalizować sytuację i zaproponować rozwiązania.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 6 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Współpracują z nami: