Meritum Podatki

Insolvenzgeld w Niemczech – co to jest?

Insolvenzgeld- dodatek na wypadek niewypłacalności pracodawcy.  Insolvenzgeld to mechanizm mający na celu wypłatę roszczeń pracowników za nieotrzymane wynagrodzenie, kiedy pracodawca staje się niewypłacalny. Ale jakie kroki trzeba podjąć, aby je otrzymać? Oto odpowiedź. Pandemia COVID-19 mocno uderzyła w niemieckie firmy, w tym przede wszystkim w sektor MŚP. Dane z Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii wskazują,…

zwrot podatku z zagranicy

Insolvenzgeld- dodatek na wypadek niewypłacalności pracodawcy. 

Insolvenzgeld to mechanizm mający na celu wypłatę roszczeń pracowników za nieotrzymane wynagrodzenie, kiedy pracodawca staje się niewypłacalny. Ale jakie kroki trzeba podjąć, aby je otrzymać? Oto odpowiedź.

Pandemia COVID-19 mocno uderzyła w niemieckie firmy, w tym przede wszystkim w sektor MŚP. Dane z Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii wskazują, że prawie 2/3 przedsiębiorstw miało problemy finansowe podczas pandemii. Mimo wsparcia rządowego, nie wszystkie przedsiębiorstwa zdołały przetrwać.

Skutki problemów finansowych pracodawcy dla pracowników

Kiedy pracodawca ma trudności z wypłatą wynagrodzeń, pracownicy mogą ubiegać się o Insolvenzgeld. Zgodnie z kodeksem socjalnym (SGB III), pracownicy zatrudnieni w Niemczech w chwili wystąpienia pewnych sytuacji (np. ogłoszenia upadłości) mogą ubiegać się o te środki, jeśli mają jeszcze należne wynagrodzenia z ostatnich trzech miesięcy.

Jak finansowane jest ubezpieczenie od niewypłacalności?

W celu zapewnienia rekompensaty dla pracowników w razie niewypłacalności, pracodawcy muszą opłacać składki (Umlage U3). Składka ta, obowiązująca od 1 stycznia 2022 r., wynosi 0,09% wynagrodzenia objętego ubezpieczeniem emerytalnym.

Proces wnioskowania i otrzymania świadczenia

Osoby starające się o zasiłek w ramach rekompensaty za zaległe wynagrodzenie w kontekście upadłości powinny złożyć odpowiedni formularz dostępny w biurze Agentur für Arbeit. Formularz ten można również zamówić telefonicznie lub pobrać ze strony internetowej agencji (www.arbeitsagentur.de). Po zakończeniu decyzji o umorzeniu lub rozpoczęciu postępowania upadłościowego, pracownicy mają 60 dni na złożenie wniosku.

Niezbędne elementy wniosku to:

 • odpowiedni formularz
 • numer sprawy sądowej dotyczącej upadłości
 • kopię umowy o pracę
 • dokument wypowiedzenia
 • trzy najnowsze potwierdzenia wynagrodzenia

Kwota zasiłku zostanie ustalona w oparciu o nasze dochody netto. Okres, za który będzie przysługiwać rekompensata, zależy od daty zakończenia umowy o pracę. Jeżeli pracownik był zatrudniony w ciągu trzech miesięcy przed ogłoszeniem upadłości przez firmę, zasiłek będzie przyznany za ten okres. Jeśli jednak wypowiedzenie nastąpiło w ciągu trzech miesięcy przed upadłością, zasiłek zostanie przyznany za trzy miesiące, w których pracownik był zatrudniony. Jako ilustracja, jeśli pan Adam pracował do dnia ogłoszenia upadłości, czyli do 1 października, zasiłek przysługuje mu od 1 lipca do 30 września. Gdyby natomiast otrzymał wypowiedzenie 31 lipca, zasiłek obejmowałby okres od 1 maja do 31 lipca.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Kto jest uprawniony do Insolvenzgeld?

Wśród osób uprawnionych do rekompensaty można wymienić:

 • pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
 • osoby na stanowiskach kierowniczych, które złożyły wniosek o upadłość,
 • osoby odbywające praktyki,
 • studentów, pracowników w niepełnym wymiarze godzin oraz tych pracujących zdalnie,
 • dyrektorów zarządzających spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH),
 • inne osoby, które mają prawo do wynagrodzenia, np. w przypadku alimentów.

Jaka jest kwota rekompensaty?

Maksymalna kwota Insolvenzgeld jest oparta na limicie składek na ubezpieczenie bezrobocia. W 2022 roku wynosiła ona:

 • 6 900 euro miesięcznie w zachodnich landach,
 • 6 450 euro w wschodnich landach.

Kwota ta jest zazwyczaj obliczana na podstawie netto wynagrodzenia z trzech miesięcy przed ogłoszeniem upadłości.

Jakie roszczenia pokrywa Insolvenzgeld?

Obejmuje ono wszystkie należne pracownikowi środki, w tym prowizje, premie oraz inne świadczenia dodatkowe.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 4 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Gdzie i jak wyrobić numer BSN w Holandii?

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz Jeśli nie masz dużego doświadczenia z rozliczeniami podatkowymi, na początku może być to trochę trudne. Ale z roku na rok będziesz nabierać coraz większej rutyny i obiecuję: gdy urząd skarbowy przeleje zwrot podatku na twoje konto, zapomnisz o całym bólu. Dla wielu…

Współpracują z nami: