Meritum Podatki

Tłumaczenie karty Lohnsteuerbescheinigung na polski

Tłumaczenie karty Lohnsteuerbescheinigung na polski Dokument zwany Lohnsteuerbescheinigung (w skrócie LSB), znany również jako karta podatkowa, funkcjonuje w Niemczech analogicznie do polskiego formularza PIT-11. Jest to kompendium danych odnoszących się do dochodów uzyskanych przez pracownika w określonej firmie w trakcie jednego roku podatkowego, a także sum podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały odprowadzone…

Tłumaczenie karty Lohnsteuerbescheinigung na polski

Dokument zwany Lohnsteuerbescheinigung (w skrócie LSB), znany również jako karta podatkowa, funkcjonuje w Niemczech analogicznie do polskiego formularza PIT-11. Jest to kompendium danych odnoszących się do dochodów uzyskanych przez pracownika w określonej firmie w trakcie jednego roku podatkowego, a także sum podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały odprowadzone w imieniu pracownika.

Pracodawcy mają obowiązek dostarczyć LSB swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego następnego roku. Jeśli jednak zatrudnienie dobiegło końca przed zakończeniem roku kalendarzowego, LSB może zostać wydany wcześniej, zaraz po zakończeniu umowy o pracę. Osoby zatrudnione w różnych firmach powinny otrzymać osobny LSB od każdego pracodawcy.

Dane zgromadzone w LSB są również elektronicznie przekazywane przez pracodawcę do odpowiednich niemieckich władz podatkowych. Następnie, wszelkie rozbieżności między danymi zgłoszonymi w rocznym zeznaniu podatkowym opartym na LSB a tymi, które zostały przekazane bezpośrednio, podlegają szczegółowej analizie

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Szczegółowe objaśnienia kluczowych elementów zawartych w LSB  (numery odnoszą się do odpowiednich sekcji w dokumencie LSB):

1.Zakres czasowy potwierdzony zaświadczeniem: zwykle dotyczy to ram czasowych zatrudnienia w określonej organizacji.

2.Ilość faz bez uprawnień do wypłaty. Ten element może oddziaływać na zdolność do rozliczeń według zasad nieograniczonej odpowiedzialności podatkowej (gdy w punkcie pierwszym czas przekracza 180 dni, a jednocześnie zapis w punkcie drugim sugeruje potencjalne luki w ciągłości tego czasu).

3.Całkowite wynagrodzenie, uwzględniając korzyści rzeczowe dla zatrudnionego.

4.Przekazane zaliczki podatkowe od dochodu (równocześnie najwyższa przewidywana suma do zwrotu podatkowego).

5.Uiszczono zaliczki na podatek solidaryzacyjny.

6.Opłacone w imieniu obywatela zaliczki na daninę kościelną. Rekompensata podatkowa, w optymistycznym przypadku, może równać się całkowitej wartości pozycji.15.

15.Specyficzne typy przychodów, jak na przykład opłaty za postoje, dodatki do świadczeń macierzyńskich itd.

16.Dochody zwolnione z opodatkowania, które pochodzą z pracy wykonywanej poza głównym miejscem zatrudnienia, na przykład delegacje.

17.Dochody zwolnione z opodatkowania, które wynikają z potrzeby mieszkania blisko miejsca pracy, na przykład koszty mieszkania pracownika w Niemczech pokrywane przez pracodawcę.

22.Wpłaty na ubezpieczenia społeczne – odsetek pracodawcy.

23.Wpłaty na ubezpieczenia społeczne – udział pracownika.

25.Składki zatrudnionego na ubezpieczenie medyczne.

26.Wpłaty pracownika na ubezpieczenie opiekuńcze.

27.Składki pracownika na ubezpieczenie od przypadków bezrobocia.

28.Wpłaty na prywatne polisy zdrowotne i opiekuńcze.

33.Wypłacone świadczenia Kindergeld

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 6 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech Minijob jest popularnym wyborem wśród mieszkańców Niemiec, w tym studentów, emerytów, czy osób otrzymujących zasiłek obywatelski, jako sposób na poprawę ich sytuacji finansowej. Jednak ważnym aspektem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tego typu zatrudnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnienie w formie Minijob nie…

Czy praca w Niemczech po godzinach jest opodatkowana?

Koszty rozwodu w Niemczech – opłaty adwokackie i sądowe

Rozwód jest procesem, który zawsze generuje koszty. Jednakże, masz wpływ na ich minimalizację. Poznanie sposobów obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i identyfikacja elementów podlegających redukcji mogą być kluczowe. Dowiedz się więcej z tego artykułu, jak ograniczyć wydatki związane z rozwodem i osiągnąć wyniki dostosowane do Twoich potrzeb finansowych. Koszty Rozwodu w Niemczech – Podstawowe Fakty…

Podatek od darowizny w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku w Niemczech

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku? Gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest zapłacenie podatku od spadku. Istnieje jednak kilka metod, aby ten podatek zmniejszyć, na przykład przez darowizny dokonywane za życia. Oto kilka wskazówek, jak to zrealizować i jakie ulgi podatkowe są dostępne. Oszczędzanie na Podatku od Spadku: Różne Metody Zasadniczo, lepiej jest obdarowywać niż…

Odbierz większy podatek z Niemiec. Jak to zrobić?

Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech. Nawet 480 Euro!

Ekstra wynagrodzenie z pracy. Aż do 480 euro rocznie Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech.  Jeżeli jesteś osobą pracującą od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszałeś już o świadczeniach kapitałowych (VL lub VwL). Dla niektórych osób ta kwestia może być jednak zupełnie obca. VL to atrakcyjne, dodatkowe środki finansowe od pracodawcy, które można wykorzystać do zbudowania pewnej…

Co to jest numer BSN w Holandii (dawny numer sofi) i do czego jest potrzebny?

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu.  Zatrudnienie w Niemczech -różnice między wynagrodzeniem brutto a netto. W roku 2023, minimalna stawka godzinowa w Niemczech to 12 euro brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki na poziomie 1980 euro. Istotne jest, by mieć świadomość, że negocjacje wynagrodzeń w…

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech Zadłużenie po zmarłej osobie może być sporym obciążeniem dla spadkobierców. Aby nie stać się odpowiedzialnym za te zobowiązania, kluczowe jest podjęcie szybkich i świadomych decyzji. Kiedy przychodzi do dziedziczenia długów, istnieje kilka rodzajów zobowiązań, które mogą być przeniesione na spadkobierców. Są to na przykład: zadłużenia kontraktowe,…

Współpracują z nami: