Meritum Podatki

Tłumaczenie karty Lohnsteuerbescheinigung na polski

Tłumaczenie karty Lohnsteuerbescheinigung na polski Dokument zwany Lohnsteuerbescheinigung (w skrócie LSB), znany również jako karta podatkowa, funkcjonuje w Niemczech analogicznie do polskiego formularza PIT-11. Jest to kompendium danych odnoszących się do dochodów uzyskanych przez pracownika w określonej firmie w trakcie jednego roku podatkowego, a także sum podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały odprowadzone…

Tłumaczenie karty Lohnsteuerbescheinigung na polski

Dokument zwany Lohnsteuerbescheinigung (w skrócie LSB), znany również jako karta podatkowa, funkcjonuje w Niemczech analogicznie do polskiego formularza PIT-11. Jest to kompendium danych odnoszących się do dochodów uzyskanych przez pracownika w określonej firmie w trakcie jednego roku podatkowego, a także sum podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, które zostały odprowadzone w imieniu pracownika.

Pracodawcy mają obowiązek dostarczyć LSB swoim pracownikom najpóźniej do końca lutego następnego roku. Jeśli jednak zatrudnienie dobiegło końca przed zakończeniem roku kalendarzowego, LSB może zostać wydany wcześniej, zaraz po zakończeniu umowy o pracę. Osoby zatrudnione w różnych firmach powinny otrzymać osobny LSB od każdego pracodawcy.

Dane zgromadzone w LSB są również elektronicznie przekazywane przez pracodawcę do odpowiednich niemieckich władz podatkowych. Następnie, wszelkie rozbieżności między danymi zgłoszonymi w rocznym zeznaniu podatkowym opartym na LSB a tymi, które zostały przekazane bezpośrednio, podlegają szczegółowej analizie

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Szczegółowe objaśnienia kluczowych elementów zawartych w LSB  (numery odnoszą się do odpowiednich sekcji w dokumencie LSB):

1.Zakres czasowy potwierdzony zaświadczeniem: zwykle dotyczy to ram czasowych zatrudnienia w określonej organizacji.

2.Ilość faz bez uprawnień do wypłaty. Ten element może oddziaływać na zdolność do rozliczeń według zasad nieograniczonej odpowiedzialności podatkowej (gdy w punkcie pierwszym czas przekracza 180 dni, a jednocześnie zapis w punkcie drugim sugeruje potencjalne luki w ciągłości tego czasu).

3.Całkowite wynagrodzenie, uwzględniając korzyści rzeczowe dla zatrudnionego.

4.Przekazane zaliczki podatkowe od dochodu (równocześnie najwyższa przewidywana suma do zwrotu podatkowego).

5.Uiszczono zaliczki na podatek solidaryzacyjny.

6.Opłacone w imieniu obywatela zaliczki na daninę kościelną. Rekompensata podatkowa, w optymistycznym przypadku, może równać się całkowitej wartości pozycji.15.

15.Specyficzne typy przychodów, jak na przykład opłaty za postoje, dodatki do świadczeń macierzyńskich itd.

16.Dochody zwolnione z opodatkowania, które pochodzą z pracy wykonywanej poza głównym miejscem zatrudnienia, na przykład delegacje.

17.Dochody zwolnione z opodatkowania, które wynikają z potrzeby mieszkania blisko miejsca pracy, na przykład koszty mieszkania pracownika w Niemczech pokrywane przez pracodawcę.

22.Wpłaty na ubezpieczenia społeczne – odsetek pracodawcy.

23.Wpłaty na ubezpieczenia społeczne – udział pracownika.

25.Składki zatrudnionego na ubezpieczenie medyczne.

26.Wpłaty pracownika na ubezpieczenie opiekuńcze.

27.Składki pracownika na ubezpieczenie od przypadków bezrobocia.

28.Wpłaty na prywatne polisy zdrowotne i opiekuńcze.

33.Wypłacone świadczenia Kindergeld

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 6 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Brak ubezpieczenia w Niemczech? Zobacz, z czym to się wiąże!

Brak ubezpieczenia w Niemczech? Zobacz, z czym to się wiąże! Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowe zarówno dla obywateli, jak i dla osób pracujących na terenie tego kraju. Brak ubezpieczenia w Niemczech może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i prawnych. W tym artykule omówimy, co grozi osobom, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, oraz…

Odliczanie wydatków nadzwyczajnych : jak to działa w Niemczech

Prywatne wydatki nie odgrywają roli w niemieckim zeznaniu podatkowym, prawda? Termin „wydatki nadzwyczajne” odnosi się w rzeczywistości do wydatków, które zostały poniesione na sprawy prywatne, ale które nadal mają pozytywny wpływ na niemiecki podatek. Zasadniczo rozróżniamy ogólne wydatki nadzwyczajne i specjalne wydatki nadzwyczajne. Główną różnicą między tymi dwoma rodzajami jest sposób ich deklarowania do celów…

Teilzeit – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy na pół etatu w Niemczech

Dodatek za pracę w dni świąteczne w Niemczech- zobacz czy Ci się należy!

Najlepszą rzeczą na wiosnę w Niemczech są święta państwowe, prawda? Od Wielkanocy do Zielonych Świątek jest kilka dni ustawowo wolnych od pracy, które sprawiają, że tydzień pracy jest nieco krótszy. Nie dotyczy to jednak wszystkich branż. Jeśli na przykład pracujesz w sektorze opieki zdrowotnej, a praca zmianowa jest częścią Twojej codziennej rutyny, w ramach rekompensaty…

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Współpracują z nami: