Meritum Podatki

Zmiany w otrzymywaniu renty wdowiej z Niemiec po ponownym zawarciu związku małżeńskiego

Zmiany w otrzymywaniu renty wdowiej po ponownym zawarciu związku małżeńskiego Po śmierci współmałżonka, uprawnione osoby, takie jak dzieci nieletnie czy małżonkowie, mogą otrzymywać różne rodzaje rent, takie jak renta sieroca dla dzieci czy renta wdowia dla małżonków. W sytuacji, gdy wdowa lub wdowiec zdecyduje się na ponowny ślub, dotychczasowe świadczenia rentowe ulegają zmianie, ale mogą…

Zmiany w otrzymywaniu renty wdowiej po ponownym zawarciu związku małżeńskiego

Po śmierci współmałżonka, uprawnione osoby, takie jak dzieci nieletnie czy małżonkowie, mogą otrzymywać różne rodzaje rent, takie jak renta sieroca dla dzieci czy renta wdowia dla małżonków. W sytuacji, gdy wdowa lub wdowiec zdecyduje się na ponowny ślub, dotychczasowe świadczenia rentowe ulegają zmianie, ale mogą oni być uprawnieni do innych form wsparcia.

Renta wdowia przysługuje osobom, których zmarły małżonek lub partner z zarejestrowanego związku partnerskiego spełnił wymagany okres ubezpieczenia wynoszący co najmniej pięć lat. Warunkiem jest również, aby małżeństwo lub zarejestrowany związek partnerski trwał co najmniej rok przed śmiercią.

W przypadku ponownego zawarcia małżeństwa lub zarejestrowanego związku partnerskiego, beneficjent traci prawo do renty wdowiej. Wysokość i czas trwania wypłaty renty różnią się w zależności od tego, czy jest to tzw. mała czy duża renta wdowia. Duża renta wdowia przysługuje, gdy osoba:

  • ukończyła 47 lat,
  • wychowuje dziecko,
  • ma ograniczoną zdolność do pracy zarobkowej.

Mała renta wdowia wypłacana jest przez maksymalnie 24 miesiące, podczas gdy wypłata dużej renty wdowiej nie jest ograniczona czasowo. Renta jest obliczana na podstawie okresów ubezpieczeniowych osoby zmarłej i jej wysokość różni się – mała renta wynosi 25%, a duża 55% (w niektórych przypadkach 60%) renty zmarłego.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Renta wychowawcza

Renta wychowawcza przysługuje, jeśli:

  • małżeństwo zakończyło się rozwodem po 30 czerwca 1977 roku,
  • zmarł były małżonek,
  • nie zawarto ponownego małżeństwa,
  • wychowuje się dziecko,
  • zmarły małżonek spełnił wymagany ogólny okres oczekiwania wynoszący pięć lat ubezpieczeniowych.
  • To samo dotyczy partnerów z zarejestrowanych związków partnerskich, z tym wyjątkiem, że zamiast rozwodu lub małżeństwa, mówi się o rozwiązaniu lub zawarciu zarejestrowanego związku.

Od obu rodzajów rent (wdowiej i wychowawczej) odliczane są własne dochody beneficjenta. Ubezpieczyciel rentowo-emerytalny ustala wysokość dochodu, a od renty odlicza się 40% dochodów przekraczających ustalony limit.

Renta sieroca

Renta sieroca przysługuje dzieciom zmarłych ubezpieczonych, jeśli spełniony został wymagany ogólny czas oczekiwania. Renta ta wypłacana jest do ukończenia 18 roku życia, a w niektórych przypadkach (np. nauka, służba wolontariacka) – do 27 roku życia. W wyjątkowych okolicznościach, okres ten może być wydłużony.

Odszkodowanie za rezygnację z renty wdowiej

W przypadku ponownego zawarcia małżeństwa lub zarejestrowanego związku, roszczenie o rentę wdowią przepada, ale przysługuje odszkodowanie w wysokości 24-krotności średniej renty z ostatnich 12 miesięcy. Dotyczy to tylko pierwszego nowego małżeństwa lub związku. W przypadku dużych rent wdowich  odszkodowanie może wynosić dwie roczne kwoty renty, a w przypadku małych rent – pozostała kwota jest wypłacana do końca okresu uprawnienia do renty.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 4 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech

Klasa podatkowa 4 ze współczynnikiem - Jak partnerzy sprawiedliwie dzielą podatek dochodowy w Niemczech W przeciwieństwie do singli, w małżeństwie lub zarejestrowanym związku partnerskim można wpływać na wysokość podatku dochodowego płaconego co miesiąc: w zależności od wybranego przedziału podatkowego można skorzystać z korzystnego odliczenia od podatku dochodowego. Należy jednak pamiętać, że w ostatecznym rozrachunku nie…

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech

Opłaty szkolne : Jak odliczyć koszty szkół publicznych od podatku w Niemczech? Istnieją alternatywy dla szkół państwowych, takie jak szkoły z internatem, szkoły chrześcijańskie lub szkoły waldorfskie. W wielu przypadkach szkoły te pobierają opłatę za naukę. Jeśli Twoje dziecko uczęszcza do szkoły prywatnej lub niezależnej, możesz odliczyć 30% czesnego od podatku, maksymalnie do kwoty 5000…

Vakantiegeld – komu przysługuje dodatek urlopowy w Holandii?

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza

Zmiana klasy podatkowej w Niemczech:  jak możesz zmienić swoją klasę podatkową na 2 - i co to dla Ciebie oznacza Podatki są potrącane z wynagrodzenia każdego miesiąca. Ich wysokość zależy po pierwsze od wysokości zarobków, a po drugie od klasy podatkowej (od 1 do 6). Na przykład, płacisz mniejszy podatek dochodowy w klasie podatkowej 3…

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek?

Zaliczka na podatek dochodowy w Niemczech- Kiedy należy wpłacać zaliczki na podatek? Pod koniec września 2023 r. przychodzi zawiadomienie o naliczeniu podatku za 2024 r. - z dodatkową opłatą w wysokości 1600 euro. Następnie w liście z urzędu skarbowego otrzymujesz zawiadomienie o zaliczce. W 2024r. należy zapłacić 400 euro zaliczki na podatek co kwartał. A…

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie

Odpowiedzialność podatkowa w Niemczech - nieograniczona czy ograniczona - oto jest pytanie To, czy dana osoba podlega podatkowi dochodowemu w Niemczech i w związku z tym jest ogólnie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego jako osoba fizyczna, zależy od tego, gdzie mieszka i jaki dochód uzyskuje. Większość podatników w Niemczech podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, ponieważ tu…

Gdzie i jak wyrobić numer BSN w Holandii?

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz

Deklaracja podatkowa Załącznik N : Każdy pracownik w Niemczech musi wypełnić ten formularz Jeśli nie masz dużego doświadczenia z rozliczeniami podatkowymi, na początku może być to trochę trudne. Ale z roku na rok będziesz nabierać coraz większej rutyny i obiecuję: gdy urząd skarbowy przeleje zwrot podatku na twoje konto, zapomnisz o całym bólu. Dla wielu…

Współpracują z nami: