Meritum Podatki

Zwrot podatku z Niemiec za 2023 - terminy i dokumenty [krok po kroku]

Zwrot podatku z Niemiec krok po kroku [poradnik] Czy masz wątpliwości, jak przystąpić do zbierania dokumentów potrzebnych do odzyskania nadpłaconego podatku, a także jak prawidłowo je wypełnić? Nasza firma Podatkimeritum.pl, specjalizująca się w rozliczeniach podatkowych za granicą, zapewnia łatwość i klarowność w tych formalnościach. Oferujemy serdeczne przyjęcie każdego podatnika i możesz być pewien, że nasi…

Zwrot podatku z Niemiec krok po kroku [poradnik]

Czy masz wątpliwości, jak przystąpić do zbierania dokumentów potrzebnych do odzyskania nadpłaconego podatku, a także jak prawidłowo je wypełnić? Nasza firma Podatkimeritum.pl, specjalizująca się w rozliczeniach podatkowych za granicą, zapewnia łatwość i klarowność w tych formalnościach. Oferujemy serdeczne przyjęcie każdego podatnika i możesz być pewien, że nasi doświadczeni konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące procesu zwrotu podatku z Niemiec.

Jak przebiega proces odzyskiwania podatku z Niemiec za zarobki w 2023 roku? Prawo do ubiegania się o zwrot podatku mają osoby, które były legalnie zatrudnione w Niemczech i których zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (znana jako Lohnsteuer) była płacona w nadmiarze przez cały rok podatkowy. Jeżeli byłeś lub planujesz być legalnie zatrudniony w Niemczech, warto zaznajomić się z procesem odzyskiwania podatku.

Rozliczenie się z niemieckim fiskusem jest możliwe aż do 4 lat wstecz. To oznacza, że w 2024 roku możesz ubiegać się o zwrot za zarobki z lat 2023, 2022, 2021 i 2020, i otrzymać zwrot odpowiedni dla każdego z tych okresów.

Skorzystaj z naszej usługi i odzyskaj nadpłacony podatek z Niemiec już teraz.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia podatku z Niemiec?

Aby ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec, niezbędne jest zebranie określonych dokumentów. Jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić, zwróć się do nas, w Podatkimeritum.pl, a z przyjemnością pomożemy Ci zgromadzić wszystkie formularze wymagane do tego procesu. Dodatkowo, sprawdzimy, czy Twoje okoliczności osobiste i rodzinne nie kwalifikują Cię do dodatkowych ulg podatkowych. Dokumenty, które musisz zgromadzić, obejmują:

 • Lohnsteuerbescheinigung – to dokument podatkowy zawierający informacje o Twoich zarobkach od danego pracodawcy. W przypadku braku tego dokumentu, można go zastąpić ostatnim odcinkiem wypłaty za pracę w danym roku podatkowym.
 • Kopię Twojego dowodu osobistego lub paszportu.
 • Zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych w Polsce, zatwierdzone przez polski urząd skarbowy.

Dodatkowo, niemiecki urząd skarbowy może wymagać od Ciebie wypełnienia specjalnych formularzy podatkowych. Przydatne będą również dowody na ponoszone regularnie koszty związane z pracą w Niemczech, takie jak:

 • umowa najmu mieszkania lub domu,
 • rachunki za media,
 • bilety komunikacyjne do pracy lub podróże między Polską a Niemcami.

Terminy składania dokumentów i oczekiwania na zwrot podatku z Niemiec za rok 2023:

 • Dokumenty należy złożyć do 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Na rok 2024 termin ten został przedłużony do 2 października wyjątkowo.
 • Zwrot podatku za pracę w Niemczech realizowany jest zwykle w okresie od trzech do sześciu miesięcy od złożenia deklaracji.

Skontaktuj się z nami!

DARMOWA WYCENA👋

Jakie są rodzaje rozliczenia podatku w Niemczech?

W kwestii rozliczeń podatkowych w Niemczech, istnieją dwa główne rodzaje obliczeń stosowane w zależności od statusu podatkowego – ograniczone i nieograniczone rozliczenia.

Ograniczone Rozliczenia Podatkowe (Beschränkte Steuerpflicht)

To podejście dotyczy osób, które nie przekroczyły 183 dni legalnej pracy na terenie Niemiec. W tej sytuacji podatnik musi również zarabiać poniżej 90% swojego globalnego dochodu. Ten sposób rozliczenia jest mniej korzystny z racji braku możliwości korzystania z ulg podatkowych, które mogą znacząco podnieść kwotę potencjalnego zwrotu. Wariant ograniczonego rozliczenia uniemożliwia także wspólne rozliczenia podatkowe z małżonkiem dla pracujących w Niemczech.

Rozliczenia Podatkowe Nieograniczone (Unbeschränkte Steuerpflicht)

Ten rodzaj rozliczenia obejmuje osoby, które były zatrudnione w Niemczech przez okres przekraczający 183 dni. Przy tego typu rozliczeniu otwiera się możliwość ubiegania się o różnorodne udogodnienia podatkowe, na przykład związane z kosztami życia i dojazdami do pracy. Osoby zaliczające się do tej grupy powinny gromadzić dowody zakupów i płatności, które będą poświadczać ich wydatki na transport lub utrzymanie.

Ulgi Podatkowe Dostępne w Niemczech

Ulga na Dojazdy do Pracy

Ta ulga dedykowana jest dla osób zatrudnionych i zamieszkałych w Niemczech, które dojeżdżają do pracy w czasie nieprzekraczającym godziny lub na dystans nie większy niż 50 km. Wyliczana jest na podstawie danych adresowych i metody transportu. Wymagane jest dostarczenie szczegółowych adresów oraz informacji o sposobie przemieszczania się, jak również kopii dokumentów rejestracyjnych pojazdów lub biletów komunikacji publicznej.

Ulga za Podwójne Gospodarstwo Domowe

To jedna z korzystniejszych ulg dla osób utrzymujących dom w Polsce i wynajmujących mieszkanie w Niemczech. Wymagane jest dostarczenie dokumentów potwierdzających fakt zamieszkania w obu miejscach, takich jak umowy najmu, rachunki, potwierdzenia płatności, a nawet faktury za remonty czy zakup wyposażenia. Ulga ta wymaga również przedstawienia dowodów utrzymania domu w Polsce, włączając w to umowy najmu, rachunki i inne dokumenty.

Dieta Pielęgnacyjna

Jest to dodatkowy element ulgi podwójnego gospodarstwa domowego, który może przyczynić się do zwiększenia kwoty zwrotu.

Warto pamiętać, że ubieganie się o ulgę za podwójne gospodarstwo domowe wiąże się z przedłożeniem licznych dokumentów. Chociaż ich brak nie dyskwalifikuje z możliwości korzystania z ulgi, to jednak kompletne i dokładne dokumentowanie zwiększa szansę na pełne jej przyznanie przez urząd skarbowy.

Oddelegowanie na terenie Niemiec

W sytuacji, gdy pracownicy są przenoszeni do innej lokalizacji pracy w Niemiec, nabywają oni status osoby oddelegowanej, co wiąże się z możliwością odliczenia wydatków związanych z delegacją. Dane dotyczące delegacji mogą być odnotowane w niemieckim dokumencie podatkowym, zwanym Lohnsteuerbescheinigung. Istnieje również możliwość posiadania certyfikatu delegacji, znanego jako Bescheinigung Auswärtstätigkeiten, który okazuje się niezwykle pomocny przy rozliczeniach podatkowych.

Do rozliczenia diety konieczne jest przedstawienie szeregu dokumentów, w tym potwierdzenia delegacji i listy miejsc pracy z okresami ich wykonywania, a także zaświadczenia od pracodawcy określającego liczbę dni i godzin pracy poza siedzibą firmy. W ramach odliczeń podatkowych możliwe jest uwzględnienie wydatków na zakwaterowanie i dojazdy do miejsca delegacji.

Delegacje z Polski do Niemiec

Osoby oddelegowane do pracy w Niemczech z Polski mogą korzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego. Sytuacja ta dotyczy zatrudnionych w Polsce, którzy realizują zadania zawodowe w Niemczech, tam też regulując zobowiązania podatkowe. Dotyczy to przede wszystkim branży transportowej i budowlanej, ale nie wyłącznie. Ważne jest precyzyjne określenie miejsca zatrudnienia, lokalizacji pracy i liczby dni spędzonych w Niemczech i Polsce. Wymagane są szczegółowe dane, takie jak adresy, daty, całkowite dochody oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające. Złożoność tego rodzaju rozliczeń sugeruje korzystanie z usług specjalistycznych firm.

Ulga podatkowa dla rodziców Kinderfreibetrag

To odliczenie dla osób wychowujących dzieci nieletnie lub uczące się, które nie ukończyły 25 roku życia. Obejmuje ona odliczenie od dochodu rodziców i przysługuje tym, którzy mają określone klasy podatkowe. Powiązana z niemieckim zasiłkiem Kindergeld, wymaga załączenia dodatkowych dokumentów. Zaleca się skorzystanie z porady doradcy podatkowego w celu uzyskania aktualnych informacji.

Wydatki na sprzęt i meble do pracy

Wydatki na niezbędny sprzęt i meble do pracy, które pracownik musiał zakupić za własne środki, można uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Konieczne jest dołączenie kopii faktur lub wyciągów bankowych oraz oświadczenia potwierdzającego profesjonalne wykorzystanie sprzętu.

Koszty zakupu odzieży roboczej

Wydatki na odzież roboczą, wymaganą do pracy, mogą być wliczone w deklarację podatkową. Brak faktur nie eliminuje możliwości odliczenia ustalonej kwoty ryczałtowej. W celu prawidłowego zastosowania odliczeń, warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Kursy zawodowe i językowe

W niemieckiej deklaracji podatkowej można uwzględnić koszty szkoleń zawodowych i językowych, jeśli były one konieczne dla pracy. Należy przedstawić urzędowi dowody płatności, jak kopie faktur lub potwierdzenie przelewu bankowego.

Lohnsteuerbescheinigung – co to jest?

Lohnsteuerbescheinigung to niemiecki dokument podatkowy, wystawiany na koniec roku przez pracodawcę, pozwalający na weryfikację dochodu i składek podatkowych przez Finanzamt. Zawiera on kompleksowe dane, nie tylko finansowe, ale i inne, takie jak wyznanie religijne pracownika.

Tłumaczenie Lohnsteuerbescheinigung po polsku

Dokument jest wydawany w języku niemieckim, co może sprawiać trudności w interpretacji. Warto omówić kluczowe rubryki, aby ułatwić zrozumienie tego dokumentu podatkowego dla osób pracujących w Niemczech.

ausdruck der lohnsteuerbescheinigung
Wzór karty Lohnsteuerbescheinigung
 • Rubryka 1: Okres dla którego wystawiono certyfikat/Czas trwania stosunku pracy – zawiera dane dotyczące liczby dni pracy w Niemczech.
 • Rubryka 3: Całkowite wynagrodzenie brutto – przedstawia kwotę zarobków brutto naliczonych w danym roku podatkowym.
 • Rubryki 4, 5 i 6: Zaliczki na podatek dochodowy, dodatek solidarnościowy oraz podatek kościelny – to odpowiednio sumy wpłacone na przedpłaty podatkowe. W przypadku gdy podatnik nie jest zrzeszony z żadną wspólnotą wyznaniową, rubryka nr 6 pozostaje nieuzupełniona.
 • Rubryka 16: Wynagrodzenie wolne od podatku na mocy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zawiera informacje o dochodach niemających wpływu na obciążenie podatkowe ze względu na międzynarodowe porozumienia fiskalne.
 • Rubryka 17: Świadczenia pracodawcy za dojazd z domu do miejsca pracy niepodlegające opodatkowaniu – ta kategoria obejmuje dane o kompensatach dla przejazdów między miejscem zamieszkania a pierwszym miejscem wykonywania pracy, które są zwolnione z podatku.
 • Rubryka 20: Diety za delegacje poza miejscem stałej pracy zwolnione z podatku – ten punkt ma znaczenie przy rozliczeniach podatkowych w Niemczech, dotyczy on zwrotów za delegacje.
 • Rubryka 21: Świadczenia pracodawcy zwolnione z podatku z tytułu utrzymywania podwójnego gospodarstwa domowego – przekazuje informacje o zniżkach podatkowych dla osób, które utrzymują dom w ojczyźnie, jednocześnie pracując w Niemczech.
 • Rubryki 22a i 23a: Części pracodawcy oraz pracownika w składkach na ubezpieczenie emerytalne – określają odprowadzone kwoty na ubezpieczenie emerytalne zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika.
 • Rubryki 25 i 26: Składki pracownicze na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne ubezpieczenie opiekuńcze – informacje dotyczą wysokości potrąceń na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne.
 • Rubryka 28: Składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne i opiekuńcze lub pauschalna kwota minimalnego zabezpieczenia – podaje dane o wpłatach na prywatne ubezpieczenia zdrowotne oraz na obowiązkowe ubezpieczenie opiekuńcze.

 

Formularz dochodów - zaświadczenie EWR EU EOG dla Niemiec

Zastanawiasz się nad przeznaczeniem i istotnością dokumentu EWR w kontekście rozliczeń podatkowych w Niemczech? Zgłębiamy, jak nabyć ten druk oraz kto ma obowiązek go uzupełnić.

Definicja formularza EWR dla krajów Unii Europejskiej i EOG (Bescheinigung EU/EWR):

Ten dokument to potwierdzenie dochodów zarobionych w Polsce (oraz ewentualnie dochodów współmałżonka), dostępny zarówno w wersji jedno, jak i dwujęzycznej.

Rola zaświadczenia UE EOG

Ten urzędowy dokument potwierdza dochody uzyskane w Polsce i jest kluczowy dla rozliczeń podatkowych, w tym z niemieckim urzędem Finanzamt. Brak tego zaświadczenia w dokumentacji podatkowej może skutkować otrzymaniem monitu z urzędu. Jest ono niezbędne do prawidłowej weryfikacji zeznania podatkowego za określony rok.

Wzór druku EU EOG

Kto jest odpowiedzialny za wypełnienie druku EWR?

Wypełnienia i potwierdzenia formularza EWR dokonuje polski Urząd Skarbowy, według miejsca zamieszkania podatnika. Osobiście wpisujesz dane osobowe (linie 2 – 8), pozostawiając szczegóły finansowe (brutto wynagrodzenie, koszty uzyskania przychodów itd.) do wprowadzenia przez urzędnika (linie 11 do 17).

Urzędnik powinien również podać nazwę urzędu (lub przybić pieczątkę) oraz zatwierdzić dokument swoim podpisem i datą (linia 29). Ważne jest również osobiste podpisanie dokumentu przez podatnika i współmałżonka w wyznaczonym miejscu (linia 19) i upewnienie się, że w prawym górnym rogu formularza widnieje odpowiedni rok podatkowy, co powinno być również odzwierciedlone w odpowiednich liniach (25 i 26).

Procedura wnioskowania o formularz dla krajów UE EOG

Aby urzędnik przystąpił do wypełnienia zaświadczenia, zwykle konieczne jest złożenie deklaracji podatkowej w Polsce, uwzględniającej dochody zagraniczne. Jeśli proces ten jest dla Ciebie niejasny, możemy zaoferować naszą pomoc.

Oczekiwanie na zaświadczenie EWR dla Niemiec

Czas potrzebny na wydanie zaświadczenia może być różny w zależności od konkretnego urzędu skarbowego. Z doświadczenia wynika, że niektóre z nich wydają dokumenty niemal natychmiast, podczas gdy inne mogą wymagać kilkudniowego oczekiwania. Jednakże urząd skarbowy ma obowiązek zrealizować wniosek bez niepotrzebnych opóźnień, co zazwyczaj oznacza wydanie dokumentu do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 15 opinii

Sprawdź nasze pozostałe artykuły

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech

Minijob i ubezpieczenie zdrowotne: kluczowe informacje dla pracujących w Niemczech Minijob jest popularnym wyborem wśród mieszkańców Niemiec, w tym studentów, emerytów, czy osób otrzymujących zasiłek obywatelski, jako sposób na poprawę ich sytuacji finansowej. Jednak ważnym aspektem jest kwestia ubezpieczenia zdrowotnego w ramach tego typu zatrudnienia. Ważne jest, aby pamiętać, że zatrudnienie w formie Minijob nie…

Czy praca w Niemczech po godzinach jest opodatkowana?

Koszty rozwodu w Niemczech – opłaty adwokackie i sądowe

Rozwód jest procesem, który zawsze generuje koszty. Jednakże, masz wpływ na ich minimalizację. Poznanie sposobów obliczania kosztów rozwodu w Niemczech i identyfikacja elementów podlegających redukcji mogą być kluczowe. Dowiedz się więcej z tego artykułu, jak ograniczyć wydatki związane z rozwodem i osiągnąć wyniki dostosowane do Twoich potrzeb finansowych. Koszty Rozwodu w Niemczech – Podstawowe Fakty…

Podatek od darowizny w Niemczech – co musisz wiedzieć?

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku w Niemczech

Jak skutecznie zmniejszyć podatek od spadku? Gdy dochodzi do dziedziczenia, konieczne jest zapłacenie podatku od spadku. Istnieje jednak kilka metod, aby ten podatek zmniejszyć, na przykład przez darowizny dokonywane za życia. Oto kilka wskazówek, jak to zrealizować i jakie ulgi podatkowe są dostępne. Oszczędzanie na Podatku od Spadku: Różne Metody Zasadniczo, lepiej jest obdarowywać niż…

Odbierz większy podatek z Niemiec. Jak to zrobić?

Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech. Nawet 480 Euro!

Ekstra wynagrodzenie z pracy. Aż do 480 euro rocznie Dodatkowe fundusze od pracodawcy w Niemczech.  Jeżeli jesteś osobą pracującą od jakiegoś czasu, prawdopodobnie słyszałeś już o świadczeniach kapitałowych (VL lub VwL). Dla niektórych osób ta kwestia może być jednak zupełnie obca. VL to atrakcyjne, dodatkowe środki finansowe od pracodawcy, które można wykorzystać do zbudowania pewnej…

Co to jest numer BSN w Holandii (dawny numer sofi) i do czego jest potrzebny?

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku

Aktualne informacje o dochodach w Niemczech w 2023 roku oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu.  Zatrudnienie w Niemczech -różnice między wynagrodzeniem brutto a netto. W roku 2023, minimalna stawka godzinowa w Niemczech to 12 euro brutto, co przekłada się na miesięczne zarobki na poziomie 1980 euro. Istotne jest, by mieć świadomość, że negocjacje wynagrodzeń w…

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech

Unikanie odpowiedzialności za zadłużenie odziedziczone po zmarłym w Niemczech Zadłużenie po zmarłej osobie może być sporym obciążeniem dla spadkobierców. Aby nie stać się odpowiedzialnym za te zobowiązania, kluczowe jest podjęcie szybkich i świadomych decyzji. Kiedy przychodzi do dziedziczenia długów, istnieje kilka rodzajów zobowiązań, które mogą być przeniesione na spadkobierców. Są to na przykład: zadłużenia kontraktowe,…

Współpracują z nami: